Przejdź do treści

Ustawienia - Ðźwięki

sounds.png

Figure 13.1 Panel dźwięków

Tutaj możesz dodać dźwięki i edytować ich ustawienia

 1. Kliknij, aby utworzyć nowy plik audio za pomocą funkcji Tekst na mowę.
 2. Kliknij, aby przesłać plik MP3.
 3. Kliknij, aby edytować plik.
 4. Kliknij, aby odtworzyć plik.
 5. Kliknij, aby pobrać istniejący plik audio.

Tekst na mowę

text-to-speech.png

Figure 13.2 Okno zamiany tekstu na mowę
 1. Wprowadź nazwę pliku.
 2. Wybierz język i głos.
 3. Wprowadź żądany tekst. Niektóre znaki będą miały wpływ na dźwięk, na przykład "," utworzy krótką pauzę.
 4. Kliknij, aby odtworzyć dźwięk.
 5. Zapisz plik.

Przesyłanie dźwięków

upload-sound.png

Figure 13.3 Okno przesyłania dźwięków.

Aby dodać dźwięk, kliknij przycisk pokazany jako (1) na rysunku 13.1 powyżej i wykonaj poniższe kroki:

 1. Wprowadź nazwę pliku.
 2. Wybierz plik audio do przesłania.
 3. Sprawdź, jeśli chcesz znormalizować poziom głośności.
 4. Kilknij Zatwierdź by zapisać zmiany.

Edycja

Aby edytować dźwięk, kliknij przycisk pokazany jako (5) na rysunku 13.1 powyżej.