Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja manualna - Yealink

Podczas ręcznej konfiguracji zawsze najlepiej jest wykonać reset do ustawień fabrycznych opisany w sekcji Resetowanie do ustawień fabrycznych. Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu powyżej.

Aby skonfigurować telefon Yealink do pracy z usługą VoIPstudio, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

 1. By zaktualizować oprogramowanie telefonu użyj linku poniżej:

http://www.yealink.co.uk/downloads/

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się do telefonu za pomocą przeglądarki internetowej.
 2. Przejrzyj pobrane oprogramowanie sprzętowe.
 3. Zaktualizuj.

yealink-manual-provisioning.png

Figure 52.1 Yealink - konfiguracja manualna
 1. Wybierz Account.
 2. Wybierz Register.
 3. Wprowadź numer wewnętrzny.
 4. Wprowadź nazwę użytkownika SIP.
 5. Wprowadź hasło SIP.
 6. Wprowadź domenę SIP.
 7. Kliknij Confirm aby zapisać zmiany.

Uwaga: Może być wymagane ponowne uruchomienie.

Poczta głosowa - konfiguracja

Aby skonfigurować przycisk poczty głosowej dla telefonu Yealink z naszą usługą poczty głosowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do zakładki Account.
 2. Wybierz sekcję Advanced.
 3. Wpisz #445 do pola poczty głosowej.

yealink-manual-voicemail.png

Figure 52.2 Yealink - poczta głosowa

Funkcja BLF umożliwia szybkie połączenie z użytkownikiem przez naciśnięcie przycisku i monitoruje bieżący stan innych numerów wewnętrznych, na przykład, gdy numer wewnętrzny jest w trakcie połączenia.

Diody LED zmienią kolor i stan w zależności od aktualnego stanu telefonu w następujący sposób:

 • Zielony = dostępny
 • Miga na czerwono: dzwoni
 • Czerwony = w trakcie rozmowy

yealink-manual-blf.png

Figure 52.3 Yealink BLF
 1. Z zakładki DssKey
 2. Wybierz zestaw klawiszy, który chcesz edytować. Liczba dostępnych klawiszy programowalnych zależy od modelu urządzenia Yealink.

 3. Linia 1 jest głównym numerem wewnętrznym używanym do wykonywania i odbierania połączeń, nie należy jej zmieniać.

 4. Dla klawisza, który będziesz edytowac wybierz: BLF
 5. Wprowadź następującą składnię: __SIP_USER__@__SIP_DOMAIN__ . Zamień __SIP_USER__ dla 6-cyfrowej nazwy użytkownika SIP, która będzie monitorowana i zastąp __SIP_DOMAIN__ swoją rzeczywistą domeną SIP.
 6. Wprowadź dowolną etykietę identyfikacyjną.
 7. Kliknij Confirm aby zapisać zmiany.