Przejdź do treści

Ustawienia - Grupy Rozgłoszeniowe

ring-group.png

Figure 10.1 Panel Grupy Rozgłoszeniowe.

Grupy Rozgłoszeniowe pozwalają połączyć kilka numerów wewnętrznych w grupę z przypisanym pojedynczym numerem telefonicznym.

Możesz tutaj dodać grupę rozgłoszeniową lub wyświetlić i edytować jej ustawienia.

Edycja

Aby edytować Grupę Rozgłoszeniową, kliknij przycisk pokazany jako (2) na rysunku 10.1 powyżej.

Dodawanie grupy

edit-ring.png

Figure 10.2 Okno Grupy Rozgłoszeniowej

Aby dodać grupę rozgłoszeniową, kliknij przycisk pokazany jako (1) na rysunku 10.1 powyżej i wykonaj poniższe kroki:

  1. Wpisz nazwę nowej grupy.
  2. Numer Grupy Rozgłoszeniowej używany do wewnetrznego transferu połączeń do tej grupy, można go zmienić na dowolny 3-cyfrowy numer. Aby wykonać transfer, użyj #200, jak pokazano w tym przykładzie.
  3. Wybierz, aby nazwa Grupy Rozgłoszeniowej pojawiała się przed identyfikatorem dzwoniącego.
  4. Wybierz użytkowników, którzy powinni być członkami tej Grupy Rozgłoszeniowej.
  5. Wybierz numery przypisane do tej Grupy Rozgłoszeniowej.
  6. Wybierz strategię dzwonienia- więcej informacji znajduje się na schemacie poniżej.
  7. Określ czas połączenia, zanim zostanie przekierowane zgodnie z wybraną opcją Jeśli brak odpowiedzi.
  8. Wybierz, co zrobić, jeśli połączenie nie zostanie odebrane.
  9. Wybierz muzykę on hold.
  10. Kilknij Zatwierdź by zapisać zmiany.

Strategie Dzwonienia

ring-strategies.png

Figure 10.3 Strategie Dzwonienia.

Powyższy schemat ilustruje strategie dzwonienia dla przykładowej Grupy Rozgłoszeniowej z użytkownikami: „Użytkownik A”, „Użytkownik B” i „Użytkownik C” oraz czasem dzwonienia ustawionym na 5 sekund.