Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja manualna - Grandstream

GXP 1400

grandstream-gxp1400-manual-a.png

Figure 46.1 GrandStream GXP 1400 konfiguracja manualna
 1. Wybierz Accounts.
 2. WybierzAccount 1.
 3. Wybierz Basic Settings.
 4. Wybierz Active.
 5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika SIP w polu 5.
 6. Wpisz swoją domenę SIP w pole 6.
 7. Wprowadź swoje hasło SIP w polu 7.
 8. Wprowadź wybrany identyfikator konta.
 9. Wprowadź numer poczty głosowej #445
 10. Kliknij Save and Apply.

Ustawienia połączeń

grandstream-gxp1400-manual-b.png

Figure 46.2 GrandStream GXP 1400 konfiguracja manualna
 1. Wybierz Call Settings.
 2. Zmień Dialplan na { x+ | *x+ | *xx*x+ | *xxx*x+ | #xxx+ | #x+ | #x+* }
 3. Wybierz No.
 4. Kliknij Save and Apply.

BLF (Busy Lamp Field)

Busy Lamp Field w telefonie Grandstream monitoruje inny numer wewnętrzny i jego bieżący stan, na przykład, czy numer wewnętrzny jest w trakcie połączenia.

Diody LED zmienią kolor i stan w zależności od aktualnego stanu telefonu.

Grandstream-GXP1630-BLF.png

Figure 46.3 GrandStream GXP 1400 BLF
 1. Kliknij Settings.
 2. Wybierz Programmable Keys.
 3. Wybierz Busy Lamp Field (BLF) z rozwijanego menu.
 4. Wpisz opis, w tym przykładzie jest to numer wewnętrzny.
 5. Wprowadź 6-cyfrową nazwę użytkownika SIP dla tego numeru wewnętrznego.
 6. Kliknij Save and Apply.

Ustawienia bezpieczeństwa

grandstream_security_settings.png

Figure 46.4 GrandStream Ustawienia bezpieczeństwa

Poniższa konfiguracja pomoże zapobiec tak zwanym Ghost Calls:

 1. Przejdź do: Security Settings.
 2. Ustaw Validate Incoming Messages na Yes
 3. Ustaw Check SIP User ID for Incoming Invite na Yes.
 4. Kliknij Save.

GXV 3240

grandstream_sip.png

Figure 46.5 GrandStream GXV 3240 konfiguracja manualna

Przejdź do General Settings->Account->Account 1 i wypełnij, jak pokazano poniżej:

 1. Wpisz nazwę swojego konta w polu numer 1.
 2. Wpisz swoją domenę SIP w polu numer 2.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika SIP w polu numer 3.
 4. Wprowadź swoje hasło SIP w numer pola 4.
 5. Wpisz numer poczty głosowej #445 w pole numer 5.
 6. Naciśnij Save.

Ustawienia połączeń

grandstream_dialplan.png

Figure 46.6 GrandStream GXV 3240 Ustawienia połączeń.

Przejdź do Call settings i wypełnij, jak pokazano poniżej:

 1. Wprowadź dozwolone formaty numeru { x+ | *x+ | *xx*x+ | *xxx*x+ | #xxx+ | #x+ | #x+* } w pole numer 1.
 2. Upewnij się, że ustawienie use # as Dial Key jest odznaczone w polu nr 2.
 3. Kliknij Save.

Ustawienia kodeków

grandstream_codec.png

Figure 46.7 GrandStream GXV 3240 Ustawienia kodeków

Przejdź do Codec settings.

 1. Umieść tylko PCMU i PCMA w wybranym polu kodeka w punkcie 1.
 2. Kliknij Save.

DP715 DECT słuchawka

grandstream_general.png

Figure 46.8 GrandStream DP715 DECT konfiguracja manualna

Przejdź do (1)Profile->(2)Profile 1->(3)General Settings i wypełnij jak pokazano poniżej:

 1. Ustaw profil na Active.
 2. Wpisz nazwę swojego konta w polu Profile Name.
 3. Wpisz swoją domenę SIP w pole SIP Server.
 4. Wpisz numer poczty głosowej #445 w pole numer 7.
 5. Kliknij Save.

grandstream_dect.png

Figure 46.9 GrandStream DP715 DECT manual configuration.

Przejdź do (1)DECT-> (2)SIP Account Settings i wypełnij jak pokazano poniżej:

 1. Wprowadź swoją nazwę użytkownika SIP w polu SIP User ID i Authenticate ID.
 2. Wprowadź swoje hasło SIP w polu Password.
 3. Wpisz nazwę swojego konta w polu Name.
 4. Kliknij Save.

Ustawienia połączeń

grandstream_callsettings.png

Figure 46.10 GrandStream DP715 Ustawienia połączeń

Przejdź do (1)Profile->(2)Profile 1->(3)Call Settings i wypełnij jak pokazano poniżej:

 1. Wprowadź dozwolone formaty numeru { x+ | *x+ | *xx*x+ | *xxx*x+ | #xxx+ | #x+ | #x+* } w pole numer 4.
 2. Upewnij się, że opcja "use # as Dial Key" jest odznaczona.
 3. Kilknij Save.

Adapter analogowy - ATA

grandstream_ata_general.png

Figure 46.11 GrandStream ATA konfiguracja manualna

Przejdź do 1 Basic Settings i wypełnij jak pokazano poniżej:

 1. Ustaw "Dynamically assigned via DHCP" by używać dynamicznego przydzielania adresów IP.
 2. Wybierz Time Zone.
 3. Kliknij Update.

grandstream_ata.png

Figure 46.12 GrandStream ATA konfiguracja manualna

Przejdź do 1 Profile 1.

 1. Ustaw Profile active na YES.
 2. Wpisz domenę SIP. Uzyj eu.sip.ssl7.net lub amn.sip.ssl7.net.
 3. Przewiń do DTMF settings i wybierz RFC2833 z rozwijanej listy "Preffered DTMF method".
 4. Wybierz SIP INFO w drugiej opcji.

grandstream_ata_handsets.png

Figure 46.13 GrandStream ATA konfiguracja ręczna - słuchawki

Przejdź do (1) Handsets i wypełnij jak pokazano poniżej:

 1. Ustaw Enabled Handset na YES.
 2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika SIP w polu SIP User ID i Authenticate ID.
 3. Wprowadź swoje hasło SIP w polu Password.
 4. Wpisz nazwę swojego konta w polu Name.

Uwaga: Jeśli masz inny telefon, dodaj informacje jak powyżej lub dodaj poświadczenia drugiego użytkownika. 6. Kliknij Update u dołu strony.

Sprawdź status rejestracji

grandstream_ata_registration.png

Figure 46.14 GrandStream ATA Status rejestracji

Przejdź do 1 Status i sprawdź czy Handset 1 2 pokazuje status Zarejestrowano.