Przejdź do treści

Użytkownicy

users.png

Figure 3.1 Panel użytkowników

Tutaj możesz dodawać użytkowników lub przeglądać i edytować ich ustawienia. 1. Kliknij, aby filtrować użytkowników według lokalizacji. 2. Kliknij, aby filtrować użytkowników według zespołów. 3. Kliknij, aby dodać nowych użytkowników do tego konta. 4. Kliknij, aby wyświetlić dodatkowe opcje. 5. Eksport danych do pliku XLSX. 6. Import pliku CSV. 7. Kliknij, aby edytować użytkownika. 8. Status poczty głosowej użytkownika.

Zespoły

Zespoły umożliwiają grupowanie użytkowników, co umożliwia administratorom filtrowanie użytkowników.

teams.png

Figure 3.2 Ustawienia zespołów
 1. Użyj pól wyboru, aby filtrować użytkowników według przypisanego zespołu.
 2. Wybierz Zarządzaj zespołami, aby tworzyć lub edytować istniejące zespoły
 3. Nazwij nowy zespół.
 4. Kliknij dodaj, aby utworzyć.
 5. Kliknij, aby edytować istniejący zespół.
 6. Kliknij, aby usunąć istniejący zespół.

Raz skonfigurowani użytkownicy mogą być przypisani w ramach opcji Przynależność.

Ustawienia

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis wszystkich opcji dostępnych podczas dodawania i edycji użytkowników.

=== Ustawienia ogólne i bezpieczeństwo===

security.png

Figure 3.3 Ustawienia ogólne
 1. Wpisz adres e-mail użytkownika wymagany do logowania i poczty głosowej.
 2. Wpisz imię użytkownika.
 3. Wpisz nazwisko użytkownika.
 4. Wprowadź opcjonalny numer komórkowy użytkownika.
 5. Wybierz lokalizację użytkownika.
 6. Kliknij, aby zarządzać lokalizacjami.
 7. Utwórz i potwierdź hasło używane do logowania do konta użytkownika.
 8. Wybierz role bezpieczeństwa: administrator, użytkownik lub recepcjonista. Po dokonaniu wyboru dla tego użytkownika będą widoczne tylko odpowiednie opcje.
 9. Rola Administratora (tylko odczyt) pozwala użytkownikowi widzieć ustawienia i rekordy, ale nie zezwala na wprowadzenie zmian.

UWAGA: Dostęp funkcji dla Administratora (tylko do odczytu) ograniczyć za pomocą jednostek organizacyjnych, jak pokazano tutaj: Jednostki Organizacyjne

Numery telefoniczne

user-inbound-numbers.png

Figure 3.4 Numery telefoniczne
 1. Wybierz 4-cyfrowy numer wewnętrzny użytkownika używany do połączeń wewnętrznych i przekierowywania. Uwaga: Numer wewnętrzny musi być unikalny w ramach konta.
 2. Przypisz numery użytkownikowi. Uwaga: Numery przypisane do użytkownika będą przekierowywać go niego przychodzące połączenia. Kliknij X aby usunąć numer.
 3. Wybierz Domyślny Identyfikator, który będzie wyświetlany dla wszystkich połączeń wychodzących, które nie pasują do kryteriów Dynamicznego ID.
 4. Wybierz numery, które mają być używane jako identyfikator dzwoniącego przez tego użytkownika. UWAGA: Dynamiczny CLI będzie dotyczył tylko krajów, które odpowiadają przypisanym numerom przychodzącym.

Opcje połączeń przychodzących

user-incoming.png

Figure 3.5 Opcje połączeń przychodzących
 1. Wybierz przedział czasowy, po którym połączenia przychodzące przejdą do opcji "Jeśli brak odpowiedzi".
 2. Po upływie czasu dzwonienia, jeśli nie ma odpowiedzi, zostanie zastosowana inna opcja. Na przykład wysyłanie połączenia do poczty głosowej, IVR itp.
 3. Wybierz, czy do tego użytkownika mają być wysyłane powiadomienia e-mail w przypadku nieodebranego połączenia, jeśli zostanie ono odebrane tylko z połączeń bezpośrednich, grup rozgłoszeniowych i kolejek, użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem w zależności od tego wyboru. Więcej informacji można znaleźć w poniższej uwadze (3).
 4. Zezwalaj na Połączenia Oczekujące - wiele połączeń przychodzących będzie akceptowanych do numeru wewnętrznego. Wyłączenie spowoduje ograniczenie jednoczesnych połączeń przychodzących tylko do jednego.
 5. Włącz lub wyłącz opcję 'Nie Przeszkadać' dla użytkownika
 6. Włącza lub wyłącza wyszukiwanie CNAM dla identyfikatorów połączenia

Uwaga(3): Tylko pierwsze 3 nieodebrane połączenia w ciągu 10 minut wygenerują 3 e-maile, co ma na celu ograniczenie potencjalnego spamu e-mailowego.

Poczta Głosowa

user-voicemail.png

Figure 3.6 Poczta Głosowa.
 1. Wybierz Opcje dostarczania dla poczty głosowej.
 2. Domyślnie powiadomienia będą wysyłane tylko na adres e-mail użytkownika, jednak można dodać więcej adresów e-mail.
 3. Włącz transkrypcję wiadomości poczty głosowej na adres email.
 4. Dodaj / Odtwórz / Edytuj zapowiedź poczty głosowej. UWAGA: Nowy plik audio z zapowiedzią musi być w formacie MP3 i nie większy niż 2 MB. Można to również zmienić, wybierając numer #445
 5. Wybierz powiadomienie w poczcie głosowej.
 6. Zdalny dostep do poczty głosowej oraz Zewnętrzny kod PIN dostępu do poczty głosowej itd.

Zdalny dostęp do poczty głosowej

voicemail-remote.png

Figure 3.7 Dostęp do poczty głosowej

Dostęp do poczty głosowej można uzyskać z dowolnego urządzenia zarejestrowanego w VoIPstudio pod numerem #445 lub z dowolnego innego telefonu korzystającego z publicznych numerów dostępowych. Każdy użytkownik posiada unikalny kod PIN, a hasło można w razie potrzeby zmienić.

Nagrywanie rozmów

call-recording.png

Figure 3.8 Nagrywanie rozmów
 1. Wybierz opcje nagrywania połączeń: Tylko połączenia przychodzące, wychodzące lub wszystkie połączenia.
 2. Zaznacz opcję Nagrywaj rozmowy Ad-hoc (poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza #) aby umożliwić nagrywanie użytkownikowi. Więcej informacji można znaleźć w uwadze (3) poniżej.
 3. Wybierz, aby wyłączyć nagrywanie połączeń wewnętrznych.

Uwaga (3): Jeśli nagrywanie Ad-hoc jest włączone dla użytkownika, użytkownik ten będzie mógł przeglądać wszystkie swoje nagrania, jeśli jest zalogowany do pulpitu VoIPStudio.

Grupy

admin-user-member.png

Figure 3.9 Funkcje i Grupy
 1. Wybierz, czy użytkownik będzie częścią określonego zespołu.
 2. Wybierz grupę odbierającą, do której chcesz przypisać użytkownika.
 3. Wybierz grupę rozgłoszeniową, do której chcesz przypisać użytkowników..
 4. Wybierz kolejkę, do której chcesz przypisać użytkownika.
 5. Kliknij X, aby usunąć pozycję z listy użytkowników.

Przekierowanie połączeń

call-forwarding.png

Figure 3.10 Przekierowanie połączeń
 1. Aktywuj przekierowanie połączeń. By włączyć/wyłączyć bezpośrednio z telefonu albo softphone'a wybierz:
  • #421 Włącza przekierowanie połączeń.
  • #422 Wyłącza przekierowanie połączeń.
 2. Wybierz opcję by zezwolić na przekierowanie dla wszystkich połączeń lub połączeń bezpośrednich (połaczenia na numer wew. lub numer telefoniczny użytkownika). Gdy opcja zostanie wybrana nie będą przekierowane połączenia z kolejek lub grup).
 3. Wymagaj potwierdzenia przed przekierowaniem poprzez naciśnięcie 1 na klawiaturze telefonu. Pomaga uniknąć by przekierowane połączenia trafiały na pocztę zewnetrznego numeru lub zewnetrznego numeru komórkowego.
 4. Wybierz by uniknąć włączania/wyłączania przekierowania przez użytkownika.
 5. Wybierz czas, przez który ma dzwonić telefon Voipstudio, przed rozpoczęciam przekierowania.
 6. Wybierz tryb dla ID połączenia przychodzącego: Zdalny wyświetli normalne ID dzwoniącego, Lokalny wyświetli numer Voipstudio, na który przyszło połączenie.
 7. Wybierz powiadomienie przed przekierowaniem, wyłącz je lub dodaj swoje własne.
 8. Wprowadź numer gdzie chesz przekierować połączenia.
 9. Jeśli wprowadzono więcej niż jeden numer do przekierowania możesz wybrać strategię dzwonienia.
 10. Wybierz czas po jakim połączenie zostanie skierowane do Jeśli brak odpowiedzi.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii przeczytaj Strategie dzwonienia

Informacje SIP, format numeru i zarejestrowane punkty końcowe

sip-user.png

Figure 3.11 SIP Info
 1. Domena SIP używana przez konto.
 2. Nazwa użytkownika.
 3. Hasło SIP wymagane do uwierzytelniania.
 4. Resetowanie hasła SIP - uwaga: wszystkie skonfigurowane urządzenia SIP będą musiały zostać ponownie udostępnione po zresetowaniu hasła SIP.
 5. Format wybierania numerów użytkownika przy wykonywaniu połączeń wychodzących w zależności od wybranej lokalizacji.
 6. Wyświetla wszystkie zarejestrowane punkty końcowe SIP dla użytkownika. Użytkownik nie może nawiązywać ani odbierać połączeń, jeśli nie zarejestrowano żadnych punktów końcowych .
 7. Użyj ikony klucza, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego narzędzi SIP.
 8. Więcej szczegółów wyświetli zaawansowane informacje o adresie IP i urządzeniu.
 9. Test SIP pozwala zweryfikować łączność sieci VoIPstudio.
 10. Test MTR pozwala zweryfikować jakość połączenia VoIPstudio.
 11. Użyj tej opcji, aby wymusić usunięcie rejestracji SIP.
 12. Kliknij aby odświeżyć listę z nowo zarejestrowanymi urządzeniami SIP.

Informacje o XMPP i Zaawansowane

xmpp-user.png

Figure 3.12 XMPP Info i panel Zaawansowane
 1. Domena XMPP używana do konfiguracji programów i oprogramowania do czatu.
 2. Nazwa użytkownika XMPP służy do konfigurowania programów i oprogramowania do czatu.
 3. Hasło XMPP używane do konfigurowania programów i oprogramowania do czatu.
 4. Resetuj hasło.
 5. Pokazuje wszystkie urządzenia XMPP aktualnie online dla danego użytkownika.
 6. API User ID.
 7. API Key - używany do zaawansowanych funkcji.
 8. Odbieraj automatycznie rozmowy i rozmowy Click 2 call.
 9. Gdy włączone rejestruj nieodebrane połączenia dla kolejek i grup w historii połaczeń.
 10. Wyłącz konto użytkownika. Nie będzie on mógł wykonywać/odbierać połączeń ale nadal będzie działać poczta i przekierowanie rozmów. Dla wyłączonego konta użytkownika nie ma opłaty abonamentowej.
 11. Zapisz zmiany dla edytowanego użytkownika.

API i inne ustawienia

user-api-keys.png

Figure 3.13 API i inne ustawienia
 1. Identyfikator API użytkownika
 2. Klucze API może być wykorzystywany do zaawansowanych funkcji
 3. Click to Call Ustawienia poprawiające lub upraszczające, gdy numer zostanie kliknięty przez Automatyczne odbieranie.
 4. Gdy ta opcja jest włączona, połączenia z kolejkami będą rejestrowane jako „nieodebrane” w historii połączeń telefonicznych.
 5. Ustaw 'Konto wyłączone' blokuje wykonywanie połączeń, ale zezwala na użycie poczty głosowej, przekierowywania połączeń i logowania do pulpitu nawigacyjnego w celu monitorowania konta. 'Konto wyłączone' użytkownicy są bezpłatni.
 6. Odtwarza domyślny dźwięk dla użytkownika.
 7. Prześlij własne nagranie dla użytkownika.
 8. Przywróć domyślny automatyczny dźwięk dla użytkownika.