Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja manualna - Cisco

PAP2 i SPA112

Jeśli Twój telefon Cisco został zakupiony w VoIPstudio, został już wstępnie skonfigurowany.

Aby przypisać nr wew. zapoznaj się z sekcją Edycja telefonu. Jeśli Twój adapter nie został kupiony w VoIPstudio, zresetuj go do ustawień fabrycznych zgodnie z opisem w sekcji Resetowanie do ustawień fabrycznych powyżej.

Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu.

Cisco PAP2

Cisco-PAP2-manual-configuration.png

Figure 43.1 Cisco PAP2-konfiguracja

Aby skonfigurować adapter Cisco PAP2 do pracy z usługą VoIPstudio, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij link Admin u góry.
 2. Wybierz zakładkę Line 1.
 3. Wpisz swoją domenę SIP w pole (3).
 4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika SIP w polu (4).
 5. Wprowadź swoje hasło SIP w polu (5).
 6. Kliknij Save Settings.

Po chwili adapter Cisco PAP2 połączy się z serwerami VoIPstudio i będziesz mógł wykonywać i odbierać połączenia.

SPA112

spa112-quicksetup.png

Figure 43.2 Cisco SPA112-konfiguracja
 1. Wpisz swoją domenę SIP w pole (1).
 2. Wprowadź wyświetlaną nazwę.
 3. Wprowadź swoją nazwę użytkownika SIP w polu (3).
 4. Wprowadź swoje hasło SIP w polu (4).
 5. Wprowadź obsługiwany format numeru jeśli nie jest domyślny: (x.|#x.|#xxx|x.x.|*)
 6. Kliknij Save Settings.

UWAGA: Linia 2 może być ustawiona w ten sam sposób dla drugiego numeru wewnętrznego.

SPAXXX

Jeśli Twój telefon Cisco został zakupiony w VoIPstudio, został już wstępnie skonfigurowany.

Aby przypisać nr wew. zapoznaj się z sekcją Edycja telefonu. Jeśli Twój telefon nie został kupiony w VoIPstudio, zresetuj go do ustawień fabrycznych zgodnie z opisem w sekcji Resetowanie do ustawień fabrycznych powyżej.

Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu.

Cisco-SPA525G-manual-configuration.png

Figure 43.3 Cisco SPA525G-konfiguracja

Aby skonfigurować telefon Cisco SPA525G do pracy z usługą VoIPstudio, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij link Admin u góry.
 2. Wybierz zakładkę Line 1.
 3. Wpisz swoją domenę SIP w pole (3).
 4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika SIP w polu (4).
 5. Wprowadź swoje hasło SIP w polu (5).
 6. Kliknij Submit All Changes.

Po chwili telefon Cisco SPA525G połączy się z serwerem VoIPstudio będziesz mógł wykonywać i odbierać połączenia.

Format numeru

Cisco-SPA525G-dialplan.png

Figure 43.4 Cisco SPA525G-format numeru
 1. Wybierz Extensionzastosować plan połączeń.
 2. Wybierz zarówno logowanie administratora i zaawansowane.
 3. Wprowadź poniżej w polu dial plan: (x.|#x.|#xxx*|*x.*x.|**)
 4. Kliknij Submit all changes aby zapisać nowy plan wybierania.

BLF (Busy Lamp Field)

Busy Lamp Field na wyswietlaczu Cisco informuje o stanie innego numeru, na przykład gdy numer wewnętrzny jest w trakcie połączenia.

Diody LED zmienią kolor i stan w zależności od aktualnego stanu telefonu w następujący sposób:

 • Zielony = Dostępny,
 • Miga na czerwono= Dzwoni,
 • Czerwony = Rozmowa,
 • Bursztynowy = Nie udało się połączyć, prawdopodobnie błąd w składni.

Cisco-SPA525G-BLF.png

Figure 43.5 Cisco SPA525G BLF
 1. Linia 1 jest głównym numerem wewnętrznym używanym do wykonywania i odbierania połączeń. Nie należy jej modyfikować.
 2. Pozostaw extensionDisabled.
 3. Wprowadź syntax następująco fnc=blf+sd;sub=123456@__SIP_DOMAIN__:5566;usr=123456; (replace __SIP_DOMAIN__ with your actual SIP Domain)
  • fnc = function
  • blf = Busy Lamp Field
  • sd = Speed Dial
  • 123456 = User/extension that will be monitored
 4. Wprowadź dowolną nazwę lub w tym przykładzie numer wewnętrzny.
 5. Kliknij Submit aby zapisać zmiany.

CP-88XX and CP78XX

Uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji Cisco CP-88XX lub CP-78XX z VoIPstudio wykonaj poniższe czynności "Verify CP-88XX i CP-78XX compatibility" aby upewnić się, że jest to model oprogramowania 3PCC. W przeciwnym razie nie będzie działać z naszym systemem.

Jeśli Twój telefon został zakupiony w witrynie VoIPstudio, został już wstępnie skonfigurowany i nie ma potrzeby jego udostępniania. Należy zapoznać się z sekcją Phone edit aby przypisywać rozszerzenia. Jeśli Twój telefon nie został zakupiony w witrynie VoIPstudio, proszę wykonać Factory Reset opisany w sekcji Factory Reset i Aktualizacja oprogramowania.

Możesz znaleźć swoje IP telefonu wykonując czynności opisane w sekcji Finding IP telefonu powyżej.

Cisco-CP-manual-configuration.png

Figure 43.6 Cisco CP-88XX and CP-78XXX configuration

Aby skonfigurować telefon Cisco CP-78XX lub CP-88XX z VoIPstudio zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij link Advanced w prawym, górnym rogu strony.
 2. Nastepnie kliknij Admin.
 3. Wybierz zakładkę Ext 1.
 4. Wprowadź Twoją domenę SIP w polu(4).
 5. Wprowadź Twoj identyfikator SIP w polu (5).
 6. Wprowadź Twoje hasło SIP password w polu (6).
 7. Wklej następujące elementy w polu dial plan (x.|#x.|#xxx*|*x.*x.|**)
 8. Kliknij Submit All Changes.

Po chwili telefon Cisco połączy się z serwerem VoIPstudio i będziesz mógł wykonywać i odbierać połączenia.

BLF (Busy Lamp Field)

Busy Lamp Field na wyświetlaczu Cisco pokazuje aktualny stan numeru, na przykład gdy numer wewnętrzny jest w trakcie połączenia.

Diody LED zmienią kolor i stan w zależności od aktualnego stanu telefonu w następujący sposób:

 • Zielony = Available
 • Miga na czerwono= Ringing
 • Czerwony = On Call
 • Bursztynowy= Failed nie udało się zasubskrybować, prawdopodobnie błąd w składni

Cisco-CP-BLF.png

Figure 43.7 Cisco CP BLF
 1. Kliknij Advanced w prawym, górnym rogu strony.
 2. Kliknij Admin.
 3. Kliknij zakładkę 'Voice'.
 4. Wybierz zakładkę Phone. . Linia 1 jest głównym numerem wewnętrznym używanym do wykonywania i odbierania połączeń, nie zmieniaj.h
 5. Zostaw Extension Disabled. 6.Wprowadź dowolną nazwę identyfikacyjną lub w tym przykładzie numer wewnętrzny.
 6. Wprowadź następująco: fnc=blf+sd;sub=123456@__SIP_DOMAIN__:5566;usr=123456; (zamień __SIP_DOMAIN__ z rzeczywistą domeną SIP)
  • fnc = function
  • blf = Busy Lamp Field
  • sd = Speed Dial
  • 123456 = User/extension that will be monitored
 7. Wklej następujące dane w pole dial plan: (x.|#x.|#xxx*|*x.*x.|**) następnie kliknij Submit, aby zapisać zmiany.

Verify CP-88XX and CP-78XX compatibility

Cisco-CP-manual-firmware.png

Figure 43.8 Cisco CP-XXXX firmware

Aby znaleźć swój typ oprogramowania telefonu CP-78XX lub CP-88XX w celu sprawdzenia, czy jest zgodny z usługą VoIPstudio wykonaj poniższe czynności:

 1. Wciśnij przycisk Settings na telefonie, oznaczonym jako 1.
 2. Przewiń w dół do Status.
 3. Wcisnij Select aby wejść do podmenu statusu.
 4. Wcisnij Select aby zobaczyć Product information.
 5. Sprawdź, czy telefon ma rozszerzenie 3PCC.

Oznacza to, że jest to oprogramowanie o nazwie: Third-Party Call Control Release (3PCC).