Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja automatyczna - Cisco

SPAXXX

Telefony Cisco mogą być automatycznie skonfigurowane z VoIPstudio. To znacznie upraszcza wdrażanie i konfigurację urządzeń.

Uwaga: jeśli twój telefon został zakupiony w VoIPstudio, został on już skonfigurowany dla Ciebie i nie trzeba tego telefonu konfigurować automatycznie lub manualnie. Zapoznaj się z sekcją Edycja telefonu, aby przypisać numer wewnętrzny.

Uwaga: jeśli Twój telefon nie został zakupiony w VoIPstudio, wykonaj reset do ustawień fabrycznych opisany powyżej w sekcji Przywracanie ustawień fabrycznych.

Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu powyżej.

Przed rozpoczęciem proszę dodaj telefon w panelu administracyjnym VoIPstudio jak pokazano poniżej:

phones.png

Figure 23.1 Dodawanie telefonu

Aby dodać telefon zakupiony od innego dostawcy:

Naciśnij przycisk 1 Dodaj telefon a następnie: 2. Wybierz model swojego urządzenia. 3. Wprowadź adres MAC urządzenia - pięć grup cyfr i liter oddzielonych dwukropkiem, na przykład : 00:1a:4d:5c:25:8d. Zwykle znajduje się na etykiecie z tyłu urządzenia. 4. Nazwij urządzenie zgodnie z wymaganiami. 5. Kliknij przycisk Zatwierdź. 6. Skopiuj i wklej adres URL do konfiguracji telefonu, jak pokazano poniżej.

Po dodaniu obsługiwanych urządzeń do naszego systemu można uzyskać adres URL automatycznej konfiguracji, wprowadzić go w ustawieniach urządzenia i zarządzać telefonem za pośrednictwem internetowego panelu sterowania.

Te instrukcje dotyczą wszystkich urządzeń Cisco SPAXXX.

Cisco-SPA525G-auto-provisioning.png

Figure 23.2 Cisco SPA525G-automatyczna konfiguracja

Aby automatycznie skonfigurować Cisco SPAXXX, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij Admin Login u góry strony.
 2. Kliknij Advanced w prawej górnej części strony.
 3. Wybierz kartę Provisioning u góry.
 4. Upewnij się, że opcja Provision Enable jest ustawiona na Yes.
 5. Upewnij się, że opcja Resync On Reset jest ustawiona na Yes.
 6. Skopiuj i wklej swój Profile URL - zobacz (2) rysunku 13.6 powyżej - w polu (6).
 7. Naciśnij przycisk Submit All Changes.

Po chwili Twój telefon Cisco uruchomi się ponownie i uzyska automatycznie dane konfiguracyjne z usługi VoIPstudio.

PAP2 Adapter

Jeśli Twój adapter został zakupiony w VoIPstudio, został już wstępnie skonfigurowany i nie ma potrzeby jego dalszej konfiguracji. Jeśli Twój telefon nie został zakupiony w VoIPstudio, zresetuj go do ustawień fabrycznych zgodnie z powyższą sekcją Przywracanie ustawień fabrycznych i uaktualnij firmware.

Możesz uzyskać adres IP adaptera, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu powyżej.

Przed rozpoczęciem proszę dodaj adapter w panelu administracyjnym VoIPstudio jak pokazano poniżej:

phones.png

Figure 23.3 Dodawanie telefonu

Aby dodać telefon zakupiony od innego dostawcy:

Naciśnij przycisk 1 Dodaj telefon znajdujący się w panelu Telefony. 2. Wybierz model swojego urządzenia. 3. Wprowadź adres MAC urządzenia - pięć grup cyfr i liter oddzielonych dwukropkiem, na przykład : 00:1a:4d:5c:25:8d. Zwykle wydrukowany na etykiecie znajdującej się z tyłu urządzenia. 4. Nazwij urządzenie zgodnie z wymaganiami. 5. Kliknij przycisk Zatwierdź. 6. Skopiuj i wklej adres URL do konfiguracji telefonu, jak pokazano poniżej.

Po dodaniu obsługiwanych urządzeń do naszego systemu można uzyskać adres URL automatycznej konfiguracji, wprowadzić go w ustawieniach urządzenia i zarządzać telefonem za pośrednictwem internetowego panelu sterowania.

Cisco-PAP2-auto-provisioning.png

Figure 23.4 Cisco PAP2 Adapter auto provisioning

Aby automatycznie skonfigurować adapter Cisco PAP2, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij Admin Login u góry strony.
 2. Kliknij Advanced w prawej górnej części strony.
 3. Wybierz kartę Provisioning u góry.
 4. Upewnij się, że opcja Provision Enable jest ustawiona na Yes.
 5. Upewnij się, że opcja Resync On Reset jest ustawiona na Yes.
 6. Skopiuj i wklej swój Profile URL - zobacz (2) rysunku 13.6 powyżej - w polu (6).
 7. Naciśnij przycisk Submit All Changes.

Po chwili Twój adapter Cisco uruchomi się ponownie i uzyska automatycznie dane konfiguracyjne z usługi VoIPstudio.