Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja automatyczna - Yealink

Telefony Yealink mogą być automatycznie skonfigurowane z VoIPstudio. To znacznie upraszcza wdrażanie i konfigurację urządzeń.

Uwaga: jeśli twój telefon został zakupiony w VoIPstudio, został on już skonfigurowany dla Ciebie i nie trzeba tego telefonu konfiguorwać automatycznie lub manualnie. Zapoznaj się z sekcją Edycja telefonu, aby przypisać numer wenętrzny.

Uwaga: jeśli Twój telefon nie został zakupiony w VoIPstudio, wykonaj reset do ustawień fabrycznych opisany powyżej w sekcji Przywracanie ustawień fabrycznych.

Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu powyżej.

Przed rozpoczęciem proszę dodaj telefon w panelu administracyjnym VoIPstudio jak pokazano poniżej:

phones.png

Figure 26.1 Dodawanie telefonu Yealink

Naciśnij przycisk Dodaj telefon znajdujący się w panelu Telefony. 1. Wybierz model swojego urządzenia. 2. Wprowadź adres MAC urządzenia - pięć grup cyfr i liter oddzielonych dwukropkiem, na przykład : 00:1a:4d:5c:25:8d. Zwykle wydrukowany na etykiecie znajdującej się z tyłu urządzenia. 3. Nazwij urządzenie zgodnie z wymaganiami. 4. Kliknij przycisk Zatwierdź. 5. Skopiuj i wklej adres URL do konfiguracji telefonu, jak pokazano poniżej.

Przykład dla Server URL oraz AES Key: http://p.ssl7.net | AES Key: Punkt 4 na ilustracji poniżej

yealink-auto-provisioning.png

Figure 26.2 Yealink-autokonfiguracja

Aby automatycznie skonfigurować Yealink, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij zakładkę Upgrade u góry strony.
  2. Kliknij link Advanced u góry.
  3. Wprowadź http://p.ssl7.net w pole Configuration Server Path.
  4. Wprowadź AES Key w pola Common AES Key oraz MAC-Oriented AES Key.
  5. Naciśnij przycisk Auto provision.

Po chwili Twój telefon Yealink uruchomi się ponownie i uzyska automatycznie dane konfiguracyjne z usługi VoIPstudio.