Przejdź do treści

Integracje - Chrome Extension

Rozszerzenia to programy, które dostosowują przeglądarkę do potrzeb użytkownika.

Umożliwiają one użytkownikom dostosowanie funkcjonalności Chrome do indywidualnych potrzeb lub preferencji.

VoIPStudio Chrome Extension umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio z przeglądarki Google Chrome.

Aby dodać rozszerzenie i korzystać z niego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Dodawanie do Chrome

chrome-add-extension.png

Figure 55.1 VoIPstudio Dodawanie rozszerzenia do Chrome

Otwórz następujący link w przeglądarce Chrome: https://chrome.google.com/webstore/search/voipstudio

 1. Kliknij Dodaj do Chrome i poczekaj, aż Chrome zakończy instalację.

Logowanie

chrome-extension-login.png

Figure 55.2 VoIPstudio Logowanie do Chrome Extension.
 1. Wprowadź adres email.
 2. Wprowadź hasło.
 3. Kliknij, aby zalogować.

Przykład numeru w przeglądarce

chrome-ex.png

Figure 55.3 VoIPstudio Numer w przeglądarce
 1. Numery będą wyświetlane tak, jak pokazano na zdjęciu powyżej i można je kliknąć, aby nawiązać połączenie za pomocą rozszerzenia bezpośrednio w przeglądarce.
 2. Jeśli rozszerzenie nie jest uruchomione, kliknięcie logo VoIPStudio obok paska adresu spowoduje ponowne otwarcie aplikacji.

Układ i funkcjonalność rozszerzenia są podobne do aplikacji mobilnej. Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą korzystania z rozszerzenia, kliknij poniższy link: https://voipstudio.com/app/#manual.user.telephone.mobilesoftphone.login

Zaawansowane funkcje rozszerzenia Chrome

Wyjątki Click2call

chrome-extension-exceptions.png

Figure 55.4 VoIPstudio Dodawanie wyjątku w Chrome Extension

Możesz skonfigurować określone witryny tak, aby nie rozpoznawały numerów telefonów jako linków, które można kliknąć. Aby to zrobić, wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz rozszerzenie VoIPstudio.
 2. Kliknij na ikonę 3 kropek.
 3. Kliknij Settings.
 4. Kliknij General.
 5. Dodaj domenę witryny, którą chcesz dodać jako wyjątek.
 6. Kliknij Submit.

Używanie rozszerzenia VoIPstudio do wykonywania połączeń z telefonu stacjonarnego IP lub innego urządzenia VoIP

chrome-extension-other-device.png

Figure 55.5 VoIPstudio Chrome Extension Use of other device for outbound calls.

W niektórych sytuacjach możesz chcieć używać rozszerzenia Chrome tylko dla linku Click2Call. ale wolę obsługiwać połączenia za pomocą telefonu stacjonarnego IP lub innej aplikacji zamiast rozszerzenia. Aby to umożliwić, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz rozszerzenie VoIPstudio.
 2. Kliknij na ikonę 3 kropek.
 3. Kliknij Settings.
 4. Kliknij General.
 5. Zaznacz pole wyboru Use other devices for outbound calls.
 6. Kliknij Submit.

Należy pamiętać, że w tym scenariuszu obsługa połączeń w ramach przepływu połączeń przez telefon stacjonarny IP będzie wyglądać następująco:

 1. Kliknij numer telefonu na danej stronie.
 2. Otrzymasz połączenie przychodzące na telefon stacjonarny IP.
 3. Po odebraniu połączenia na telefon stacjonarny system połączy Cię z numerem, który kliknąłeś w przeglądarce.