Przejdź do treści

Integracje - Act!

Poniżej znajdziesz instrukcje, jak włączyć funkcję Click to Call w Act! software.

Najpierw musisz dodać SIP TAPI sterownik do systemu, jak wyjaśniono w naszym podręczniku.

Następnie otwórz Act! i wykonaj poniższe czynności.

Konfiguracja

SAGE-ACT-Dialer-settings.png

Figure 54.1 Act! konfiguracja Click to Call
  1. Wybierz menu Tools -> Preferences....
  2. W zakładce Communications kliknij Dialer Preferences...
  3. Włącz Use dialer.
  4. Wybierz SIP TAPI for click2dial as Modem or line
  5. Kliknij przycisk OK.

Test Call

Teraz uruchom ponownie Act! i wykonaj połączenie testowe, jak pokazano poniżej:

SAGE-ACT-Dialer.png

Figure 54.2 Act! Click to Call
  1. Idź do menu Contacts -> Phone Contact....
  2. Wybierz numer, na który chcesz zadzwonic i kliknij przycisk Dial.