Przejdź do treści

Historia

Czat

chat-history.png

Figure 20.1 Okno historii czatu

Tutaj możesz zobaczyć historię czatu między użytkownikami oraz w pokojach konferencyjnych.

 1. Kliknij nagłówek, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów.

Rekordy połączeń

cdr-history.png

Figure 20.2 Panel rekordów połączeń

Tutaj możesz wyświetlić rejestry szczegółów połączeń.

 1. Kliknij nagłówki, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów, takich jak zakresy dat itp.
 2. Jeśli numer został zapisany jako Kontakt jego nazwa zostanie wyświetlona w odpowiednich kolumnach.
 3. Kliknij ikonę zaznaczoną jako (3) na zdjęciu 20.2 powyżej, aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu.
 4. Kliknij ikonę zaznaczoną jako (4) na zdjęciu 20.2 powyżej, aby wyeksportować rekordy szczegółów połączeń do pliku .csv.
 5. Kliknij aby wyświetlić i przypisać etykiety do wybranych rekordów połączeń. Więcej o etykietach w punkcie poniżej.
 6. Filtruj rekordy połączeń według wybranych etykiet.

Etykiety połączeń

cdr-labels.png

Figure 20.3 Etykiety połączeń
 1. Po wybraniu co najmniej jednego rekordu połączeń kliknij ikonę Etykiety (1).
 2. Kliknij Zarządzaj etykietami (2), aby otworzyć menu tworzenia i edycji.
 3. Nazwij nową etykietę.
 4. Wybierz kolor dla nowej etykiety.
 5. Kliknij dodaj (3), aby zapisać nową etykietę.
 6. Wszelkie istniejące etykiety można usunąć lub edytować.

Nagrania połączeń

call-recordings.png

Figure 20.4 Okno nagrań połączeń

Tutaj możesz przejrzeć historię nagranych połączeń

 1. Wybierz Nagrania rozmów, które chcesz usunąć.
 2. Kliknij Usuń, aby usunąć wybrane nagranie z serwera.
 3. Kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 20.4 powyżej, aby pobrać historię nagrań jako plik Excel.
 4. Kliknij ikonę pokazaną jako (4) na rysunku 20.4 powyżej, aby odtworzyć nagraną rozmowę.
 5. Kliknij ikonę pokazaną jako (5) na rysunku 20.4 powyżej, aby pobrać nagranie w formacie MP3.
 6. Zmień liczbę wyświetlanych rekordów, wartość Auto zmienia się zgodnie z wielkością przeglądarki.

Fax

fax-history.png

Figure 20.5Historia faksu

Tutaj możesz wyświetlić historię faksów.

 1. Kliknij 1 nagłówek, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów.
 2. Status wysłanego faksu.
 3. Kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 20.5 powyżej, aby pobrać plik faksu.

SMS

sms.png

Figure 20.6 Historia SMS

Tutaj możesz zobaczyć historię wiadomości SMS.

 1. Kliknij nagłówkek 1, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów, takich jak zakresy dat itp.
 2. Kliknij ikonę pokazaną jako (2) na rysunku 20.6 powyżej, aby wyświetlić wiadomość SMS.
 3. Kliknij ikonę jak pokazano w punkcie (3) na rysunku 20.6 aby wyeksportowac dane do pliku .csv

Poczta głosowa

voicemail-hsitory.png

Figure 20.7 Historia poczty głosowej

Tutaj możesz zobaczyć historię poczty głosowej.

 1. Kliknij nagłówki, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów.
 2. Kliknij ikonę pokazaną jako (2) na rysunku 20.7 powyżej, aby przenieść nagranie do odpowiedniego folderu.
 3. Kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 20.7 powyżej, aby sortować nagrania według folderu.
 4. Kliknij ikonę pokazaną jako (4) aby odtworzyć nagranie.
 5. Kliknij ikonę pokazaną jako (5) aby pobrać nagranie.

Call Tracking

Goście

admin-advanced-call-tracking-visitors.png

Figure 20.8 Zobacz historię odwiedzin.
 1. Rozwiń opcję Historia.
 2. Rozwiń Call Tracking, a następnie wybierz Goście.
 3. Filtruj po kampanii.
 4. Po kliknięciu w adres IP Gościa zostaną wyświetlone dodatkowe informacje jak na rysunku poniżej.

admin-advanced-call-tracking-visitor-details.png

Figure 20.9 Szczegółowe informacje o Gościu.

Dostępne są dodatkowe szczegóły dotyczące odwiedzających, takie jak typ przeglądarki, lokalizacja IP i szczegóły strony docelowej.

Połączenia

admin-advanced-call-tracking-calls.png

Figure 20.10 Call Tracking Połączenia.
 1. Rozwiń Historię
 2. Rozwiń Call Tracking.
 3. Wybierz Połączenia.
 4. Można filtrować po etykietach połączeń.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego, aby wyeksportować przefiltrowane dane.
 6. Kliknij na datę i godzinę połączenia, aby wyświetlić dane połączenia.
 7. Po kliknięciu przycisku Call Source wyświetlą się dodatkowe szczegóły jak na rysunku poniżej.

admin-advanced-call-tracking-visitor-details.png

Figure 20.11 Detale Odwiedzających.

Dostępne są dodatkowe szczegóły dotyczące odwiedzających, takie jak typ przeglądarki, lokalizacja IP i szczegóły strony docelowej.

Reguły Routingu Historia

Historia przepływu połączeń dla reguł routingu może pomóc w optymalizacji dostarczania połączeń.

admin-history-routingrules.png

Figure 20.12 Reguły Routingu Historia.
 1. Wybierz, aby zobaczyć wszystkie połączenia przychodzące złapane i kierowane przez reguły routingu.
 2. Wybierz, aby zobaczyć wszystkie połączenia wychodzące, których dotyczą reguły routingu.
 3. Wybierz filtr daty i czasu zgodnie z wymaganiami.
 4. Szczegóły połączeń można filtrować, aby zobaczyć szczegółowe zasady, które są aktualnie w użyciu.
 5. Wyświetlany jest pełny zapis rozmowy wraz z regułą i wynikiem kierowania.