Przejdź do treści

Historia

Czat

chat-history.png

Figure 7.1 Okno historii czatu

Tutaj możesz zobaczyć historię czatu między użytkownikami oraz w pokojach konferencyjnych.

 1. Kliknij nagłówek, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów.

Rekordy połączeń

cdr-history.png

Figure 7.2 Panel rekordów połączeń

Tutaj możesz wyświetlić rejestry szczegółów połączeń.

 1. Kliknij nagłówki, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów, takich jak zakresy dat itp.
 2. Jeśli numer został zapisany jako Kontakt jego nazwa zostanie wyświetlona w odpowiednich kolumnach.
 3. Kliknij ikonę zaznaczoną jako (3) na zdjęciu 7.2 powyżej, aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu.
 4. Kliknij ikonę zaznaczoną jako (4) na zdjęciu 7.2 powyżej, aby wyeksportować rekordy szczegółów połączeń do pliku .csv.
 5. Kliknij aby wyświetlić i przypisać etykiety do wybranych rekordów połączeń. Więcej o etykietach w punkcie poniżej.
 6. Filtruj rekordy połączeń według wybranych etykiet.

Etykiety połączeń

cdr-labels.png

Figure 7.3 Etykiety połączeń
 1. Po wybraniu co najmniej jednego rekordu połączeń kliknij ikonę Etykiety (1).
 2. Kliknij Zarządzaj etykietami (2), aby otworzyć menu tworzenia i edycji.
 3. Nazwij nową etykietę.
 4. Wybierz kolor dla nowej etykiety.
 5. Kliknij dodaj (3), aby zapisać nową etykietę.
 6. Wszelkie istniejące etykiety można usunąć lub edytować.

Nagrania połączeń

call-recordings.png

Figure 7.4 Okno nagrań połączeń

Tutaj możesz przejrzeć historię nagranych połączeń

 1. Kliknij nagłówki, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów.
 2. Kliknij ikonę pokazaną jako (4) na rysunku 7.4 powyżej, aby odtworzyć nagrane połączenie.
 3. Kliknij ikonę pokazaną jako (5) na rysunku 7.4 powyżej, aby pobrać nagrany plik MP3.
 4. Kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 7.4 powyżej, aby pobrać historię nagrań jako plik Excel.
 5. Wybierz nagrania połączeń, które chcesz usunąć, i kliknij ikonę pokazaną jako (2) na rysunku 7.4 powyżej, aby usunąć je z serwera.

Fax

fax-history.png

Figure 7.5Historia faksu

Tutaj możesz wyświetlić historię faksów.

 1. Kliknij 1 nagłówek, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów.
 2. Status wysłanego faksu.
 3. Kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 7.5 powyżej, aby pobrać plik faksu.

SMS

sms.png

Figure 7.6 Historia SMS

Tutaj możesz zobaczyć historię wiadomości SMS.

 1. Kliknij nagłówkek 1, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów, takich jak zakresy dat itp.
 2. Kliknij ikonę pokazaną jako (2) na rysunku 7.6 powyżej, aby wyświetlić wiadomość SMS.

Poczta głosowa

voicemail-hsitory.png

Figure 7.7 Historia poczty głosowej

Tutaj możesz zobaczyć historię poczty głosowej.

 1. Kliknij nagłówki, aby przefiltrować historię według określonych kryteriów.
 2. Kliknij ikonę pokazaną jako (2) na rysunku 7.7 powyżej, aby przenieść nagranie do odpowiedniego folderu.
 3. Kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 7.7 powyżej, aby sortować nagrania według folderu.
 4. Kliknij ikonę pokazaną jako (4) aby odtworzyć nagranie.
 5. Kliknij ikonę pokazaną jako (5) aby pobrać nagranie.