Przejdź do treści

Integracje - Salesforce CRM

sf-intro.png

Figure 9.1 Salesforce CRM integration

Instructions below show how to enable Call Center functionality in Salesforce CRM which allows for "click to call" and incoming calls screening for easy management of Leads and Contacts interactions.

Note: VoIPstudio Call Center module is compatible with the following Salesforce editions: Professional, Enterprise and Unlimited . You also need to ensure all telephone numbers in your Salesforce records are stored in +E164 format, which is +[country code][telephone number]. For example +12124453312 (for United States number 212 445 3312) or +442036427900 (for United Kingdom number 0203 642 7900)

Configuration - Lightning

sf-xml-lightning.png

Figure 9.2 Salesforce CRM Call Centre XML profile
 1. Open VoIPstudioCTI-EU.xml (for customers using eu.sip.ssl7.net SIP domain) or VoIPstudioCTI-AMN.xml (for customers using amn.sip.ssl7.net SIP domain) right click and select "Save Page As..." from context menu.

sf-import-lightning.png

Figure 9.3 Salesforce Lightning Call Centre XML profile import
 1. Zaloguj się na swoje konto Salesforce i kliknij Setup na górnym pasku narzędzi.
 2. Wybierz Feature Settings z paska narzędzi po lewej stronie.
 3. Wybierz Service -> Call Center -> Call Centers
 4. Kliknij Continue.
 5. Kliknij Import.
 6. Wybierz VoIPstudioCTI-XX.xml plik pobrany w kroku 1.
 7. Kliknij Import.
 8. Kliknij Manage Call Center Users.
 9. Kliknij Add More Users.
 10. Skorzystaj z filtra, aby znaleźć użytkownika, którego chcesz dodać do swojego Call Center.
 11. Wybierz użytkowników i kliknij Add to Call Center.

sf-app-setup-lightning.png

Figure 9.4 Salesforce Lightning Application set up
 1. Wybierz Apps -> App Manager z paska narzędzi po lewej stronie.
 2. Kliknij New Lightening App.
 3. Wpisz nazwę aplikacji.
 4. Kliknij Next.
 5. Wybierz Console navigation.
 6. Kliknij Next.
 7. Dodaj Open CTI Softphone do Utility Bar (dodaj również inne przedmioty, których możesz potrzebować).
 8. Kliknij Next.
 9. Wybierz elementy, których potrzebujesz w tej aplikacji.
 10. Kliknij Next.
 11. Przypisz profile użytkowników do tej aplikacji.
 12. Kliknij Save & Finish.

sf-app-lightning.png

Figure 9.5 Salesforce Lightning Application
 1. Kliknij app launcher button w lewej części strony.
 2. Wybierz app utworzony w poprzednim kroku.
 3. W dolnym pasku narzędzi kliknij link Phone i zaloguj do softphone VoIPstudio.

Konfiguracja - Klasyczna

sf-xml-vs.png

Figure 9.6 Salesforce CRM Call Centre XML profile
 1. Open VoIPstudioCTI-EU.xml (for customers using eu.sip.ssl7.net SIP domain) or VoIPstudioCTI-AMN.xml (for customers using amn.sip.ssl7.net SIP domain) right click and select "Save Page As..." from context menu.

sf-import.png

Figure 9.7 Salesforce CRM Call Centre XML profile import
 1. Login into your Salesforce account and click Setup in the top toolbar.
 2. Wybierz Customize z paska narzędzi po lewej stronie.
 3. Wybierz Call Center.
 4. Wybierz Call Centers.
 5. Kliknij Continue przycisk na stronie wprowadzenia.
 6. Kliknij Import.
 7. Wybierz VoIPstudioCTI.xml plik pobrany w kroku 1.
 8. Kliknij Import.

sf-users.png

Figure 9.8 Użytkownicy Salesforce CRM Call Centre
 1. Kliknij Manage Call Center Users.
 2. Kliknij Add More Users.
 3. Skorzystaj z filtra, aby znaleźć użytkownika, którego chcesz dodać do swojego Call Center.
 4. Wybierz użytkowników i kliknij Add to Call Center.

Rozmowy wychodzące

sf-outbound-call-vs.png

Figure 9.9 Rozmowy wychodzące Salesforce CRM Call Centre

1.Zanim zaczniesz nawiązywać lub odbierać połączenia za pomocą VoIPstudio Salesforce Call Center module musisz zalogować się do softphonu za pomocą swojego emaila i hasła VoIPstudio. 2. Aby nawiązać połączenie wychodzące, możesz kliknąć numer telefonu swojego kontaktu lub potencjalnego klienta (2a) lub wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, w górnym polu Softphone VoIPstudio (2b) i kliknij przycisk "Call". VoIPstudio PBX zadzwoni do zarejestrowanego SIP Endpoint (softphone działający na twoim komputerze lub telefon stacjonarny)a jak tylko odbierzesz połączenie zostanie przekierowane na numer docelowy. 3. W dowolnym momencie, gdy dzwonisz do jednego ze swoich kontaktów, możesz kliknąć ikonęContact i wybrać Show Contact lub Log a Call z menu kontekstowego. 4. Jeśli połączenie jest skierowane do nieznanego miejsca docelowego, możesz kliknąć ikonę Question mark i wybrać Add Contact lub Add Lead z menu kontekstowego.

Połączenia przychodzące

sf-inbound-call-vs.png

Figure 9.10 Połączenia przychodzące Salesforce CRM Call Centre
 1. Odbierając połączenie przychodzące ze znanego numeru możesz kliknąć Show Contact lub Log a Call w menu kontekstowym, aby otworzyć odpowiedni rekord.
 2. Połączenia przychodzące z nieznanych numerów otwierają menu, które umożliwia Add new Contact lub Lead.