Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Znajdowanie adresu IP - Gigaset

Uzyskiwanie adresu IP dla telefonów Siemens Gigaset

find-ip-gigaset.png

Figure 37.1 Gigaset- sprawdzenie adresu IP

Musisz znaleźć stację bazową swojego urządzenia Gigaset (zazwyczaj a N310-IP lub N510-IP)

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stacji bazowej przez 3 sekundy.
  2. Spowoduje to wyświetlenie adresu IP na słuchawce.

Uwaga: Jeśli wyświetlany adres IP to „0.0.0.0”, stacja bazowa nie jest połączona z routerem lub występuje problem z siecią lokalną. Będziesz musiał to naprawić, zanim będziesz mógł kontynuować.