Przejdź do treści

Ustawienia - Muzyka on Hold

music-on-hold.png

Figure 14.1 Panel muzyki on Hold

Możliwe jest utworzenie do 20 niestandardowych dźwięków, które mogą zawierać komunikaty marketingowe, powitania i inne ogłoszenia.

  1. Kliknij 1 aby dodać nową muzykę.
  2. Kliknij 2 aby edytować istniejącą muzykę.
  3. Zaznacz 3 aby ustawić muzykę jako domyślną.
  4. Kliknij 4 aby odtworzyć dźwięk.

add-music.png

Figure 14.2 Okno Muzyki podczas oczekiwania

Aby utworzyć niestandardową Muzykę podczas oczekiwania, kliknij Dodaj (1) na rysunku 14.1 powyżej a następnie wykonaj poniższe czynności:

  1. Wprowadź nazwę muzyki.
  2. Wybierz nagranie dźwiękowe.
  3. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby zapisać ustawienia.

Edycja

Aby edytować niestandardową Muzykę on Hold, kliknij przycisk (2) na rysunku 14.1 powyżej.