Przejdź do treści

Ustawienia - Lokalizacje

new-location.png

Figure 7.1 Panel lokalizacji

Tutaj możesz dodawać lokalizacje geograficzne lub wyświetlić i edytować ich ustawienia. 1. Kliknij, aby dodać nową lokalizację. 2. Kliknij, aby edytować ustawienia lokalizacji.

Połączenia alarmowe

W niektórych lokalizacjach geograficznych można włączyć połączenia alarmowe przez SIP Trunk. Aby aktywować tę funkcję, musisz dodać i zweryfikować adres geograficzny, który zostanie przesłany do Centrum Ratunkowego. Adres zostanie następnie przypisany do numeru telefonicznego i użyty do przekazania informacji o Twojej lokalizacji, gdy zostanie nawiązane połączenie alarmowe.

Lokalne wymagania telekomunikacyjne

W niektórych krajach Urzędy Regulacji Telekomunikacji wymagają potwierdzenia adresu zanim numer będzie aktywowany. Możesz użyć panelu poniżej by zarządzać swoimi lokalizacjami geograficznymi.

Format numeru

Format numeru dla każdego użytkownika jest zależy od jego położenia geograficznego. Na przykład w większości krajów europejskich używany jest prefiks 00 dla numerów międzynarodowych i pojedynczy 0 dla numerów lokalnych. W Stanach Zjednoczonych prefiks dla numerów międzynarodowych to 011, natomiast dla numerów lokalnych nie jest używany żaden prefiks. Domyślnie wszyscy użytkownicy są przypisani do lokalizacji (kraju i strefy czasowej) zgodnie z danymi w profilu firmy - rysunek 4.2 powyżej. Jeśli jednak użytkownicy znajdują się w różnych krajach, możesz dodać nową lokalizację i przypisać ją do użytkowników.

Dodawanie lokalizacji

locations.png

Figure 7.2 Okno lokalizacji

Aby dodać lokalizację geograficzną, kliknij przycisk Dodaj lokalizację zaznaczony jako (1) na rysunku 7.1 powyżej i wykonaj poniższe czynności:

  1. Wprowadź unikalną nazwę lokalizacji.
  2. Wybierz typ lokalizacji: adres biznesowy lub adres zamieszkania.
  3. Wprowadź nazwę firmy oraz dane adresowe.
  4. Wybierz strefę czasową.
  5. Wybierz język.

emergency-location.png

  1. W przypadku każdej dodanej nowej lokalizacji musisz potwierdzić komunikat o numerach alarmowych.
  2. W niektórych lokalizacjach można aktywować połączenia z numerami alarmowymi, wybierając jeden z numerów telefonów jako identyfikator dzwoniącego.

Edycja lokalizacji

location-regulation.png

Aby edytować położenie geograficzne, kliknij ikonę pokazującą jako (2) na rysunku 7.1 powyżej.

  1. Niektóre kraje wymagają potwierdzenia adresu dokumentem przed aktywacją numeru. Może to być rachunek za telefon, prąd, internet etc. zawierający adres, który chcesz zweryfikować.

Uwaga: lokalizacji, które są połączone z numerem alarmowym i/lub mają dołączony dokument potwierdzający adres, nie można edytować. Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli chcesz zaktualizować szczegóły takiej lokalizacji.