Przejdź do treści

Ustawienia - Menu IVR

menu-IVR.png

Figure 11.1 Panel Menu IVR.

Zastosowanie automatycznego IVR pozwala firmie usprawnić obsługę klienta i obniżyć koszty. System skieruje dzwoniącego do określonego działu po wybraniu właściwej opcji z menu głosowego.

Dodawanie nowego IVR

ivr.png

Figure 11.2 Okno Menu IVR.

Aby dodać IVR, kliknij przycisk pokazany jako (1) na rysunku 11.1 powyżej i wykonaj poniższe kroki:

 1. Wpisz nazwę nowego menu IVR.
 2. Numer IVR używany do transferu połączeń bezpośrednio do IVR.
 3. Zaznacz Pozwól dzwonić na nr wewnętrzny, jeśli chcesz, aby dzwoniący mogli połączyć się bezpośrednio przy użyciu numeru wewnętrznego pracownika.
 4. Czas przed połączeniem z IVR.
 5. Limit czasu w sekundach po ostatnim powiadomieniu.
 6. Liczba odtworzeń audio przed przełączeniem połączenia do opcji Jeśli brak wyboru.
 7. Wybierz numer, który chcesz przypisać do tego menu IVR.
 8. Wybierz powiadomienie głosowe odtwarzane w IVR.
 9. Wybierz opcjonalne powiadomienie głosowe odtwarzane po dokonaniu wyboru przez dzwoniącego.
 10. Wybierz opcje menu IVR.
 11. Ustaw sposób obsługi połączenia, jeśli przez dzwoniącego nie zostanie wybrana żadna opcja.
 12. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby zapisać ustawienia.

Edycja

Aby edytować IVR, kliknij przycisk pokazany jako (2) na rysunku 11.1 powyżej.