Przejdź do treści

Numery Telefoniczne

telephone-numbers.png

Figure 5.1 Panel numerów telefonicznych

Nasze numery telefoniczne umożliwiają wykonywanie połączeń z tradycyjnej sieci telefonicznej do hostowanych systemów VoIP.

Możemy przypisać numery telefonów z ponad 4000 miast na całym świecie.

 1. Kliknij Dodaj numer telefoniczny by przydzielić numer. Numery są natychmiast gotowe do użycia.
 2. Dodaj własny numer jako Identyfikator dzwoniącego i używaj go do połączeń wychodzących.
 3. Kliknij na numer w kolorze niebieskim, aby edytować i zmienić jego konfigurację.
 4. Po wybraniu numerów pojawi się ikona Usuń, aby usunąć numery zbiorczo.

Możliwe jest także przeniesienie numerów od obecnego dostawcy do VoIPstudio. Proszę otwórz nowe zgłoszenie serwisowe i dołącz:

 • Listę numerów, które chcesz przenieść.
 • Ostatnią fakturę od obecnego dostawcy.

Dodawanie numeru

add-new-number.png

Figure 5.2 Okno dodawania numeru

Aby dodać nowy numer telefonu, kliknij przycisk Dodaj numer telefoniczny pokazany jako (1) powyżej i wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz kraj, w którym powinien znajdować się Twój numer telefonu.
 2. Wybierz typ numeru: Geograficzny, Krajowy lub Bezpłatny.
 3. Wybierz stan (tylko dla Stanów Zjednoczonych).
 4. Wybierz miasto, w którym powinien się znajdować Twój numer telefonu.
 5. Wprowadź żądaną liczbę numerów, które chcesz kupić.
 6. Kliknij Dodaj do koszyka.

Przejdź do płatności by aktywować numer.

Uwaga: W niektórych przypadkach numer nie może zostać natychmiast aktywowany i będzie oznaczony jako Numer oczekujący, podczas gdy nasz zespół przetwarza zamówienie. Numer zostanie wyświetlony jako oczekujący, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

pending-ddi.png

Figure %IMG_ADMIN_DDI_ADD_pending% Informacja o numerach oczekujących

Edycja numeru

edit-number.png

Figure 5.3 Edycja numeru

Aby edytować ustawienia numeru telefonu, kliknij ikonę pokazaną jako (3) pokazaną na rysunku powyżej i wykonaj poniższe czynności:

 1. Ustaw wymaganą liczbę kanałów. Każdy numer jest początkowo wyposażony w 2 kanały, które pozwalają na maksymalnie 2 równoczesne połączenia przychodzące. Dodatkowe kanały są potrzebne, aby móc odbierać więcej niż 2 połączenia jednocześnie.
 2. Ustaw, dokąd mają być kierowane połączenia przychodzące.
 3. Możesz mieć więcej niż jeden identyfikator połączenia wychodzącego i łatwo przełączać się między nimi. Wybierz dowolny 2-cyfrowy numer do wybrania przed wykonaniem połączenia wychodzącego, aby użyć numeru jako identyfikatora tylko dla tego połączenia.
 4. Aby anulować subskrypcję numeru, kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby zapisać zmiany.

UWAGA: Aby ustawić identyfikator dzwoniącego jako anonimowy, dodaj *141* przed wybraniem numeru.

Dodaj identyfikator dzwoniącego

add-caller-id.png

Figure 5.4 Dodawnnie ID dzwoniącego

Aby zweryfikować numer i użyć go jako identyfikatora dzwoniącego, kliknij przycisk pokazany jako (2) na rysunku 5.1 powyżej i wykonaj następujące czynności:

 1. Wpisz wybrany numer telefonu.
 2. Kliknij przycisk Zadzwoń do mnie teraz, aby poprosić nasz system o skontaktowanie się z Tobą i podanie kodu weryfikacyjnego.
 3. Wprowadź czterocyfrowy kod weryfikacyjny w polu.
 4. Kliknij Zweryfikuj, aby zakończyć weryfikację wybranego numeru telefonu.

Konfiguracja faksu

fax-setup.png

Figure 5.5 Okno konfiguracji faxu

Aby edytować ustawienia numeru telefonu, kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 5.1 powyżej i wykonaj poniższe czynności:

 1. Zmień cel dla numeru na Fax to email.

 2. Wpisz adres e-mail, na który chcesz dostarczyć faksy.

 3. Zaznacz pole, aby ustawić ochronę hasłem dla pliku PDF.

 4. Wprowadź i potwierdź hasło, którym Pliki PDF zostaną zaszyfrowane.

 5. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby zakończyć konfigurację. Uwaga: Maksymalny rozmiar pliku 4 MB i obsługiwane formaty to: gif, jpg, png, ppt, txt, gzip, pdf, doc, xls, odt, odp

Konfiguracja SMS

sms-activation.png

Figure 5.6 Konfiguracja SMS
 1. Numery mają domyślnie wyłączoną funkcję SMS. To ustawienie musi być ręcznie aktywowane.
 2. Status funkcji SMS dla numeru.
 3. Bieżący cel numeru nie zmieni się, gdy SMS będzie aktywny, a połączenia głosowe będą nadal funkcjonować normalnie.
 4. Wpisz adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o wiadomościach SMS.
 5. Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do Panelu użytkownika i wybierz numer, z którego chcesz wysłać wiadomość.
 6. Wpisz wiadomość, którą chcesz wysłać.
 7. Następnie wprowadź numer odbiorcy i naciśnij przycisk Wyślij