Przejdź do treści

Integracje - Taxi Caller

Poniższa instrukcja pomoże w ustanowieniu połączenia między VoIPStudio i Taxi Caller do użytku dla operatorów.

VoIPStudio SIP Credentials

Poniżej dowiesz się, jak znaleźć szczegóły SIP niezbędne do integracji z Taxi Caller.

user-integrations.png

Figure 63.1 Edycja użytkownika Taxi Caller VoIPStudio
 1. Rozwiń menu w prawym, górnym rogu i przejdź do strony Administracja 2.
 2. Wybierz 3 Użytkownicy w menu.
 3. Kliknij nazwę użytkownika 4 aby otworzyć ustawienia użytkownika a następnie przejdź do sekcji Konto SIP.

sip-integrations.png

Figure 63.2 Szczegóły SIP Taxi Caller VoIPStudio

Ustawienia Taxi Caller

taxicaller-phone.png

Figure 63.3 Taxi Caller Enable Phone.

Link do ustawień Taxicaller: https://portal.taxicaller.net/dispatch/users/edit

 1. Otwórz Settings.
 2. Wybierz Users z menu po lewej stronie.
 3. Rozwiń użytkownika 3, dla którego chcesz włączyć połączyć TaxiCaller z VoIPstudio.
 4. Wybierz Phone Options.
 5. Kliknij Enable phone.
 6. Wprowadź 6 cyfrowy numer użytkownika SIP 7.
 7. Wypełnij domenę zgodnie z danymi SIP konta.
 8. Kliknij Save aby zakończyć.

Taxi Caller

taxicaller-dispatch.png

Figure 63.4 Taxi Caller Dispatch and Softphone.

Zaloguj się do TaxiCaller https://portal.taxicaller.net/login/dispatch

 1. Wybierz Dispatch.
 2. Zaloguj się i kliknij na Download TaxiCaller- Softphone zaznaczony jaka 2 aby zainstalować sofpthone VoIPstudio.

taxicaller-softphone.png

Figure 63.5 Softphone Taxi Caller
 1. Wprowadź numer użytkownika. Powinien być zgodny z polem auth-id.
 2. Wprowadź hasło SIP.
 3. Kliknij Connect, aby zakończyć integrację. Jeśli konfiguracja jest poprawna, status zmieni się na Registered.