Przejdź do treści

Integracje - HubSpot

W tym rozdziale dowiesz się, jak zintegrować HubSpot CRM z VoIPstudio.

Dodatkowe szczegóły na temat integracji zewnętrznego dostawcy połączeń z HubSpot można znaleźć w dokumencie HubSpot Baza Wiedzy.

Konfiguracja

Jeśli nie masz jeszcze konta w HubSpot CRM, utwórz je tutaj

Uwaga: Integracja VoIP jest dostępna w przypadku Sales Hub Starter, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Starter, Service Hub Professional lub Service Hub Enterprise.

Następnie zaloguj się na swoje konto VoIPstudio i z poziomu administratora wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź do zakładki Integracje (zobacz punkt 1 rysunek poniżej)
 2. Kliknij przycisk Włącz integrację HubSpot, jak w punkcie 2 na rysunku poniżej.

  hubspot-enable.png

  Włączenie integracji z HubSpot.

 3. Możesz wybrać, jakiego rodzaju aktywności będą rejestrowane w HubSpot CRM:

  • dla połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych;
  • dla nagrań rozmów;
  • dla wiadomości głosowych;
 4. Wybierz użytkowników, których chcesz zaprosić do połączenia z HubSpot, zgodnie z punktem 4 na rysunku poniżej.

 5. Następnie kliknij przycisk Wyślij zaproszenie - zobaczysz również aktualny status zaproszenia w siatce zaproszeń HubSpot.

  hubspot-invite.png

  Wysyłanie zaproszenia do wybranych użytkowników.

 6. Powinieneś otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do zaproszenia. Alternatywnie, kliknij Connect with HubSpot z paska powiadomień na górze VoIPstudio, jak w punkcie 6 powyższego rysunku.

 7. Po kliknięciu linku z wiadomości e-mail lub z paska powiadomień zostaniesz przekierowany na stronę logowania HubSpot.
 8. Zaloguj się do HubSpot za pomocą swoich danych uwierzytelniających.
 9. Kliknij "Connect app", aby włączyć integrację VoIPstudio, jak na poniższym obrazku.

  hubspot-connect.png

  Włączenie integracji z VoIPstudio.

 10. Zostaniesz przekierowany na swoje konto VoIPstudio i po pomyślnej autoryzacji powinieneś zobaczyć pop-up jak poniżej.

  hubspot-success.png

  Pomyślna autoryzacja.

 11. Status autoryzacji dla użytkownika powinien zmienić się na potwierdzony zgodnie z punktem 11 na rysunku powyżej.

 12. Gdy co najmniej jeden użytkownik jest autoryzowany, pojawi się opcja synchronizacji kontaktów, która umożliwia przesyłanie i pobieranie danych kontaktowych.

Logowanie do Softphone

Po skonfigurowaniu integracji z VoIPstudio należy zalogować się do widżetu Softphone. Czynność tę należy wykonać tylko raz.

 1. W dowolnym panelu kontaktowym kliknij przycisk "Zadzwoń".
 2. Kliknij na link "Otwórz opcje połączenia".
 3. Wybierz "VoIPstudio phone" jako "Calling Provider".
 4. Zaloguj się do widżetu softphone używając adresu e-mail VoIPstudio i hasła
 5. Kliknij "Zezwól" na "Użyj mikrofonu" w górnej części okna przeglądarki internetowej.

hubspot-softphone.png

Logowanie do Softphone.

Obsługiwane funkcje

Kliknij, aby zadzwonić

 1. Aby Click to call działał poprawnie, musisz wybrać telefon VoIPstudio jako dostawcę połączeń z: Call from -> Other Providers drop down.
 2. Aby nawiązać połączenie, wystarczy kliknąć numer, jak pokazano w punkcie 2 poniższego zrzutu ekranu, a softphone VoIPstudio nawiąże połączenie.

  hubspot-callmenu.png

  Kliknij, aby zadzwonić.

 3. Pełna kontrola połączeń jest obsługiwana w ramach interfejsu HubSpot:

  1. Połączenia mogą być rozłączane z Hubspot
  2. Możliwość wysyłania sygnałów DTMF
  3. Połączenia mogą być zawieszane
  4. Możliwość wyciszenia połączenia
  5. Połączenie może zostać przeniesione

  hubspot-call-connected.png

  Obsługa połączeń.

Historia połączeń

W zależności od ustawień integracji z HubSpot, VoIPstudio może tworzyć aktywności kontaktów ze szczegółami połączeń dla każdego przychodzącego, wychodzącego i nieodebranego połączenia. Działania te są wyświetlane na osi czasu kontaktu.

Uwaga: aby rejestrować połączenia jako aktywności integracja VoIPstudio wymaga, aby istniał kontakt HubSpot lub VoIPstudio z podanym numerem telefonu (zapisany w formacie E164).

hubspot-activities.png

Historia połączeń.

Nagrania rozmów

W zależności od ustawień integracji z HubSpot, VoIPstudio może tworzyć aktywności kontaktu dla nagrań połączeń przychodzących i wychodzących. Każda aktywność nagrywania rozmów może być odtwarzana i przeglądana z poziomu HubSpot CRM.

Uwaga: aby rejestrować nagrania rozmów jako aktywności, VoIPstudio musi mieć włączone nagrywanie rozmów dla danego konta użytkownika.

Rejestrowanie poczty głosowej

W zależności od ustawień integracji z HubSpot, VoIPstudio może tworzyć aktywności kontaktu dla otrzymanej poczty głosowej. Każda aktywność poczty głosowej może być odtwarzana i przeglądana z poziomu HubSpot CRM.