Przejdź do treści

Ustawienia - Kolejki

queues.png

Figure 12.1 Panel kolejek

Kolejki umożliwiają automatyczne przydzielanie połączeń telefonicznych do określonej grupy operatorów.

Korzystając z panelu administratora VoIPstudio, możesz dostosować maksymalny czas kolejki, muzykę on Hold oraz przydzielić numer i operatorów do kolejki.

Dodawanie nowej kolejki

Aby dodać kolejkę, kliknij przycisk Dodaj na rysunku 11.1 powyżej i wykonaj poniższe czynności:

Ustawienia ogólne

new-queue.png

Figure 12.2 Okno kolejki
 1. Wpisz unikalną nazwę nowej kolejki.
 2. Numer kolejki - operatorzy będą używać następujących numerów aby się zalogować i wylogować z kolejki:

  • Zaloguj sie - #421 a następnie numer kolejki
  • Wyloguj - #422 a następnie numer kolejki Uwaga: Numer kolejki używany do przekazywania połączeń bezpośrednio do kolejki, można go zmienić na dowolny 3-cyfrowy numer. Aby przetransferować, użyj # 600, jak pokazano w tym przykładzie.
 3. Prefiks ID dzwoniącego za nazwą kolejki - Jeśli ta opcja jest włączona, identyfikator dzwoniącego będzie poprzedzony nazwą kolejki, aby pomóc operatorom w określeniu, z której kolejki pochodzi połączenie.

 4. Wybierz numery telefoniczne przypisane do kolejki.
 5. Język do wyboru: angielski brytyjski, angielski amerykański, portugalski, hiszpański, polski.
 6. Muzyka on hold gdy dzwoniący czekają na połączenie.
 7. Wyjście do menu IVR - Umożliwia wybranie połączenia z kolejki do IVR określonego przez wybranie *.
 8. Jeśli brak odpowiedzi: Umożliwia wysyłanie połączeń do innej kolejki, IVR lub wewnętrznej poczty głosowej.
 9. Pozwól dzwoniącemu opuścić kolejkę, naciskając #.
 10. Tutaj możesz ustawić ogłoszenie odtwarzane operatorowi przed nawiązaniem połączenia.
 11. Strategia dzwonienia podczas dzwonienia do dostępnych agentów - szczegółowe informacje znajdują się w podrozdziale Strategia dzwonienia poniżej.
 12. Czas dzwonienia: Jak długo dzwonić do każdego operatora, zanim uznamy, że upłynął limit czasu.
 13. Ignoruj zajętych operatorów: jeśli ta opcja jest włączona, system nie będzie dzwonił do operatorów w trakcie rozmowy.
 14. Czas ponowienia: czas, po którym system ponownie zadzwoni do operatora, 0 sekund oznacza, że zadzwoni do operatora tylko raz.
 15. Czas na podsumowanie: czas, po jakim operator otrzyma kolejne połączenie.

Ustawienia dzwoniącego i uczestników

queue-caller.png

Figure 12.3 Okno kolejki
 1. Dodaj dźwięki używane do powiadomień.
 2. Określ maksymalną ilość osób w kolejce.
 3. Maksymalny czas oczekiwania.
 4. Opcja pozwala na dołączanie dzwoniących do kolejki gdy nie ma zalogowanych operatorów.
 5. Poprzedź ID dzwoniącego z czasem oczekiwania.
 6. Ogłaszaj pozycję dzwoniącego w kolejce podczas oczekiwania.
 7. Ogłaszaj średni czas oczekiwania na wolnego operatora.
 8. Częstość odtwarzania powiadomień.
 9. Przydziel operatorów do kolejki.
 10. Najpierw najdłużej bezczynny operator - po wybraniu tej opcji niezależnie od pozycji operatora na liście, system zadzwoni najpierw do operatora, który był bezczynny najdłużdszy. Dotyczy to strategii dzwonienia Sekwencyjnie i Po kolei.
 11. Domyślnie użytkownicy przypisani do kolejki są do niej zalogowani. Dzięki zestawowi ikon w pobliżu użytkownik może:

 12. ikony icon-user-status.png wyświetlają aktualny status użytkownika: zielony zalogowany, szary wylogowany.

 13. za pomocą tych ikon icon-login-logout.png możesz ręcznie zalogować się lub wylogować użytkownika z kolejki.
 14. użyj strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ, aby zmodyfikować kolejność użytkownika w kolejce. Obowiązują tylko w przypadku kolejek ze strategiami Sekwencyjnie i Po kolei.
 15. użyj ikony krzyżyka, aby usunąć użytkownika z kolejki
 16. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: gdy użytkownicy zostaną przypisani do kolejki, będą mogli się zalogować i wylogować ze swojego pulpitu nawigacyjnego, aplikacji mobilnej lub softphone.

Rejestry kolejek

Aby edytować kolejkę, kliknij przycisk pokazany jako (1) na rysunku 12.1 powyżej.

queues-logs.png

Figure 12.4 Okno edycji kolejki
 1. Wybierz, aby otworzyć logi połączeń związane z kolejką.
 2. Wybierz, aby otworzyć logi agenta należącego do kolejki.

Rejestr połączeń

queue-calls-log.png

Figure 12.5 Okno rejestru połączeń kolejki
 1. Wybierz strzałkę, przesuwając kursor nad nagłówkami, aby zastosować filtry.
 2. Wprowadź szczegóły, aby zastosować filtr, na przykład numer lub nazwę.
 3. Kliknij ikonę oka, aby zobaczyć historię określonego połączenia.

Rejestr operatora

queue-user-logs.png

Figure 12.6 Okno rejestru operatorów kolejki
 1. Wybierz strzałkę, przesuwając kursor nad nagłówkami, aby zastosować filtry.
 2. Wprowadź szczegóły, aby zastosować filtr, na przykład numer lub nazwę.

Strategie dzwonienia

ring-strategies.png

Figure 12.7 Strategie dzwonienia

Powyższy schemat ilustruje strategie dzwonienia dla przykładowej grupy dzwoniącej z użytkownikami: „Użytkownik A”, „Użytkownik B” i „Użytkownik C” oraz czas dzwonienia ustawiony na 5 sekund.