Przejdź do treści

Ustawienia - Grupy Odbierające

pick-up-groups.png

Figure 9.1 Panel grup odbierających

Tutaj możesz dodać Grupy Odbierające lub przeglądać i edytować ich ustawienia.

Edycja

Aby edytować Grupę Odbierającą, kliknij ikonę pokazaną jako (2) na rysunku 7.1 powyżej.

Dodawanie

pickup-gr.png

Figure 9.2 Okno Grup Odbierających

Aby dodać Grupę Odbierającą, kliknij ikonę pokazaną jako (1) na rysunku 9.1 powyżej i wykonaj poniższe czynności:

  1. Wpisz unikalną nazwę grupy.
  2. Wybierz użytkowników, którzy będą przypisani do grupy.
  3. Kilknij Zatwierdź by zapisać zmiany.

Po dodaniu, wybranie ** spowoduje odebranie połączenia do innego użytkownika w grupie odbierającej.