Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja manualna - Gigaset

Gigaset-A580-configuration.png

Figure 8.1 Gigaset A580 konfiguracja

Aby skonfigurować telefon Gigaset A580 do pracy z usługą VoIPstudio, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij kartę Settings u góry.
  2. Wybierz Telephony i Connections z menu po lewej.
  3. Kliknij przycisk Edit.
  4. Wpisz swoją nazwę użytkownika SIP w pola (4).
  5. Wprowadź swoje hasło SIP w polu (5).
  6. Kliknij przycisk Show Advanced Settings.
  7. Wpisz swoją domenę SIP w pola (7).
  8. Kliknij przycisk Set.

Po chwili telefon Gigaset A580 połączy się z serwerami VoIPstudio i będzie można wykonywać i odbierać połączenia.