Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja manualna - Gigaset

Gigaset-configuration.png

Figure 45.1 Gigaset konfiguracja

Aby skonfigurować telefon Gigaset do pracy z usługą VoIPstudio, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij kartę Ustawienia u góry.
 2. Wybierz Telefonia i Połączenia z menu po lewej.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Wpisz swoją nazwę użytkownika SIP w pola o numerze (4).
 5. Wprowadź swoje hasło SIP w polu (5).
 6. Kliknij przycisk Pokaż ustawienia zaawansowane.
 7. Wpisz swoją domenę SIP w pola (7).
 8. Ustaw pole Wybierz protokół sieciowy na UDP lub opcjonalnie 'Tylko TCP'
 9. Kliknij przycisk Ustaw.

Po chwili telefon Gigaset połączy się z serwerami VoIPstudio i będzie można wykonywać i odbierać połączenia.

Włączenie dostępu do poczty głosowej

Gigaset-voicemail.png

Figure %IMG_PHONES_Gigaset_voicemail% Voice Mail

Aby włączyć funkcję podglądu i dostępu do poczty głosowej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij kartę Ustawienia u góry.
 2. Wybierz Telefonia i Skrzynki poczty głosowej z menu po lewej.
 3. Ustaw #445 jako Numer telefonu.
 4. Zaznacz pole Aktwne by włączyć.
 5. Kliknij przycisk Ustaw