Przejdź do treści

Kontakty

contacts.png

Figure 4.1 Panel kontaktów

Możesz tutaj dodawać, oglądać i edytować swoje kontakty

 1. Kliknij przycisk Dodaj kontakt by utworzyć nowy kontakt.
 2. Kliknij przycisk Importuj kontakty aby zbiorczo utworzyć kontakty z pliku csv. Wspieramy kontakty wyeksportowane z Microsoft Outlook O365 / 2016 i kontakty Google.
 3. Aby edytować istniejący kontakt kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 4.1 powyżej.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pojedynczy kontakt.
 5. Kliknij, aby usunąć wybrane kontakty.
 6. Kliknij, aby otworzyć dostępne grupy i przenieść wybrane kontakty do tej grupy.
 7. Kliknij, aby otworzyć menu Etykiety, aby przypisywać etykiety i zarządzać nimi.
 8. Kontakty można filtrować za pomocą określonych etykiet.

Dodawanie kontaktów

new-contact.png

Figure 4.2 Dodawanie kontaktów

Aby dodać nowy kontakt, kliknij przycisk pokazany jako (1) na rysunku 4.1 powyżej i wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz grupę kontaktów z rozwijanej listy lub kliknij Nowa grupa.
 2. Kontakt zostanie domyślnie dodany jako prywatny i będzie widoczny tylko dla użytkownika, który go dodał, wybranie opcji Globalny kontakt spowoduje, że będzie on dostępny dla wszystkich użytkowników na koncie.
 3. Wpisz nazwę kontaktu.
 4. Wpisz numer telefonu.
 5. Opcjonalnie przypisz Szybkie wybieranie. Wszyscy w Twojej organizacji będą mogli zadzwonić do tego kontaktu, wybierając ** NN, gdzie NN to numer szybkiego wybierania 1 - 99
 6. Opcjonalnie wprowadź adres e-mail.
 7. W razie potrzeby wprowadź dodatkowe uwagi.
 8. Kliknij przycisk Zatwierdź.

Edycja

Aby edytować istniejący kontakt kliknij ikonę pokazaną jako (3) na rysunku 4.1 powyżej.

Etykiety

Etykiety pozwalają na szybkie i proste filtrowanie i zarządzanie kontaktami do Współpracowników i Klikentów.

Aby rozpocząć wybierz Zarządzaj etykietami i dodaj nową bądź edytuj istniejącą etykietę.

labels.png

Figure 4.3 Zarządzanie etykietami kontaktów
 1. Wybierz nazwę nowej etykiety.
 2. Z rozwijanej listy wybierz kolor nowej etykiety.
 3. Kliknij Dodaj, aby utworzyć nową etykietę.
 4. Kliknij aby edytować istniejącą etykietę.
 5. Aby usunąć etykietę, kliknij przycisk Usuń.

Importowanie kontaktów

contacts-import.png

Figure 4.4 Importowanie kontaktów

Aby zaimportować kontakty z pliku .csv, kliknij ikonę pokazaną jako (2) na rysunku 4.1 powyżej i wykonaj poniższe kroki:

 1. Wybierz plik do zaimportowania.
 2. Kliknij przycisk Prześlij.
 3. Przejrzyj zaimportowane kontakty, jeśli wszystkie dane zostały poprawnie przesłane.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć proces.