Przejdź do treści

Pulpit

dashboard.png

Figure 2.1 Pulpit

Pulpit zawiera podsumowanie wszystkich działań na koncie i umożliwia dodawanie środków na połączenia.

 1. Wybierz interwał czasu na wykresach.
 2. Aby dodać dodatkowe lub wcześniej usunięte wykresy, kliknij i wybierz żądane opcje.
 3. Kliknij, aby kupić dodatkowy kredyt na połączenia. Wybrana wartość kredytu na połączenia zostanie umieszczona w koszyku.
 4. Kliknij by otworzyć i skonfigurować Automatyczne doładowanie.
 5. Wszystkie dokumenty prawne można przeglądać i pobierać, kliknij Więcej, aby zobaczyć wszystkie dostępne dokumenty.
 6. Wszystkie wykresy można usunąć, a później dodać do pulpitu, z wyjątkiem panelu kredytu/płatności.

Automatyczne doładowanie

auto-topup.png

Figure 2.2 Automatyczne doładowanie - ustawienia

Ta funkcja pozwala na automatyczne doładowanie konta gdy posiadasz zapisaną kartę kredytową.

 1. Wybierz wartość, którą system powinien automatycznie uzupełniać.
 2. Wybierz próg, dla którego automatycznie dodać więcej środków na połączenia.
 3. Po wybraniu ustawień kliknij Aktywuj automatyczne doładowanie. Jeśli już było aktywne ta opcja je wyłączy.

Doładowanie manualne

W razie potrzeby środki na połączenia PSTN można dodać ręcznie.

manual-topup.png

Figure 2.3 Doładowanie manualne - ustawienia
 1. Kliknij Kup by otworzyć okienko z wartościami.
 2. Wybierz wartość która ma być dodana do koszyka.
 3. Wybierz Koszyk, aby zobaczyć i edytować wartość kredytu na połączenia przed zakończeniem zakupu.

manual-payment.png

Figure 2.4 Doładowanie manualne - Płatności
 1. Użyj +/- by zmienić wartość kredytów na połączenia.
 2. Kliknij ikonę kosza, aby usunąć elementy z wybranego wiersza.
 3. Kliknij, aby zapłacić przy użyciu środków z przelewu bankowego.
 4. Kliknij, aby wybrać jedną z zapisanych kart kredytowych na koncie.
 5. Kliknij aby użyć nowej karty.
 6. Wybierz Zamknij, aby zamknąć koszyk bez wprowadzania dalszych zmian.

Pulpit - Statystyka kolejek

queues-calls-stat.png

Figure 2.5 Pulpit - Statystyka kolejek
 1. Wybierz daty do filtrowania.
 2. Wybierz jedną lub wiele kolejek do filtrowania.
 3. Wybierz jednego lub wielu operatorów do filtrowania.
 4. Wybierz różne lokalizacje do filtrowania.
 5. Kliknij, aby zaktualizować i pobrać przefiltrowane dane.
 6. Kliknij ikonę oka, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły.

Wykresy kołowe

pie-charts.png

Figure 2.6 Pulpit - Wykresy kołowe
 1. Dane wyświetlane na wykresach kołowych zależą od daty ustawionej na górze pulpitu nawigacyjnego.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić wykresy wyświetlane na pulpicie.

Ilość połączeń

dashboard-graphs.png

Figure 2.7 Pulpit - Ilość połączeń
 1. Dane wyświetlane na wykresach zależą od daty ustawionej na górze pulpitu nawigacyjnego.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić wykresy wyświetlane na pulpicie.