Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja manualna - Polycom

Jeśli Twój telefon Polycom został zakupiony w VoIPstudio, został już wstępnie skonfigurowany.

Aby przypisać numer wewnętrzny zapoznaj się z sekcją Edycja telefonu. Jeśli Twój telefon nie został kupiony w VoIPstudio, zresetuj go do ustawień fabrycznych zgodnie z opisem w sekcji Resetowanie do ustawień fabrycznych powyżej.

Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu powyżej.

polycom-config.png

Figure 48.1 Polycom - ustawienia konta SIP .

Aby skonfigurować telefon Polycom do pracy z usługą VoIPstudio, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności (domyślna nazwa użytkownika: Polycom, domyślne hasło:456):

 1. Kliknij link w górnym menu Lines.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika SIP w pola (2).
 3. Wprowadź swoje hasło SIP w polu (3).
 4. Wprowadź swój numer wewnętrzny w polu (4).
 5. Wpisz swoją domenę SIP w pole (5).
 6. Kliknij przycisk Submit (6).

Po chwili telefon Polycom połączy się z serwerami VoIPstudio i będziesz mógł wykonywać i odbierać połączenia.

VVX400

polycom-manual.png

Figure 48.2 Polycom - manualne ustawienia konta
 1. Kliknij Simple Setup.
 2. Wpisz swoją domenę SIP w pola (2).
 3. Wprowadź swój dowolny identyfikator w pole (3).
 4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika SIP w polu (4).
 5. Wprowadź swoje hasło SIP w polu (5).
 6. Wprowadź swój dowolny identyfikator w pole (6).
 7. Kliknij Submit i zapisz zmiany (7).

Ustawienia dla formatu numeru

polycom-dialplan.png

Figure 48.3 Polycom - format numeru

Zaleca się pozostawienie pustego pola dla Polycom Digitmap, ustawienie Digitmap Timeout i wyłączenie End-of-Dial Marker. Aby dostosować to ustawienie, wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź Settings (1).
 2. Wybierz sekcję SIP (2).
 3. Upewnij się że pole Digitmap jest puste.
 4. W pole Digitmap time out wpisz: 6|6|6|6|
 5. Upewnij się, że pole wyboru Remove End-of-Dial Marker jest wyłaczone.
 6. Zapisz zmiany.

Przycisk wiadomości głosowej

polycom-voicemail.png

Figure 48.4 Polycom - Przycisk wiadomości głosowej

Aby ustawić odbieranie wiadomości głosowych w połączeniach telefonicznych Polycom. Wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź do Settings > Lines (1)
 2. Wybierz odpowiednią linię line 1.
 3. Rozwiń sekcję Message Center.
 4. Ustaw Callback Contact jako #445.
 5. Zapisz zmiany.