Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja automatyczna - Aastra

Telefony Aastra mogą być automatycznie skonfigurowane z VoIPstudio. To znacznie upraszcza wdrażanie i konfigurację urządzeń.

Uwaga: jeśli twój telefon został zakupiony w VoIPstudio, został on już skonfigurowany dla Ciebie i nie trzeba tego telefonu konfiguorwać automatycznie lub manualnie. Zapoznaj się z sekcją Edycja telefonu, aby przypisać numer wewnętrzny.

Uwaga: jeśli Twój telefon nie został zakupiony w VoIPstudio, wykonaj reset do ustawień fabrycznych opisany powyżej w sekcji Przywracanie ustawień fabrycznych.

Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu.

aastra-auto-provisioning-1.png

Figure 22.1 Konfiguracja automatyczna Aastra - MAC adres

Aby automatycznie skonfigurować telefon Aastra, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij System information na lewym pasku bocznym.
  2. Skopiuj MAC Adres do schowka.

aastra-auto-provisioning-2.png

Figure 22.2 Konfiguracja automatyczna Aastra - Serwer konfiguracji
  1. Kliknij łącze Configuration Server na lewym pasku bocznym.
  2. Wybierz HTTP jako Download Protocol.
  3. Wpisz p.ssl7.net w pole HTTP Server.
  4. Wklej MAC Adres skopiownay do schowka w kroku 2 w pole HTTP Path.
  5. Kliknij przycisk Save Settings.

aastra-auto-provisioning-3.png

Figure 22.3 Konfiguracja automatyczna Aastra - Reset
  1. Kliknij link Reset na lewym pasku bocznym.
  2. Kliknij przycisk Restart.

Po chwili telefon Aastra uruchomi się ponownie i uzyska dane konfiguracyjne z serwera VoIPstudio.