Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Przywracenie ustawień fabrycznych - Fanvil

Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu Fanvil

  1. Upewnij się, że telefon IP jest całkowicie wyłączony.
  2. Naciśnij klawisz #.
  3. Jeśli używasz X5S: naciśnij # po tym, jak czerwone światło mignie na klawiszu Page-Switch.
  4. Jeśli używasz innego modelu niż X5S: naciśnij # po tym, jak czerwone światło mignie po raz drugi na wskaźniku zasilania.
  5. Na ekranie pojawi się komunikat „Post Mode”.
  6. Wybierz *#168
  7. Po 5 sekundach na ekranie pownno sie wyświetlić „Conf Reset”
  8. Uruchom ponownie telefon IP, a zostanie on zresetowany do ustawień fabrycznych.