Do szybkiego poczytania | 24/03/2023

VoIP i SIP Trunk: kluczowe pojęcia i funkcje

VoIP phone service background
VoIP

Technologia VoIP (Voice over Internet Protocol) oraz SIP (Session Initiation Protocol) trunking zrewolucjonizowały sposób prowadzenia rozmów telefonicznych w firmach. Ale czym jest VoIP, SIP trunking i jak one ze sobą współpracują? Ten artykuł wyjaśni podstawy obu technologii oraz to, w jaki sposób mogą one pomóc firmom w zwiększeniu wydajności i obniżeniu kosztów.

Przed zdefiniowaniem, czym są technologie VoIP i SIP Trunk, krótko omówimy podstawy telefonii IP:

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII VOIP

 • SIP – Session Initiation Protocol, odpowiada za negocjowanie i kontrolowanie procesu połączenia. Najczęściej spotykanym portem dla urządzeń nasłuchujących jest 5060.
 • RTP – Jest to protokół transportowy używany do transportu dźwięku. Zazwyczaj wykorzystuje on zakres portów od 10 000 do 20 000.
 • Kodek audio: Kodeki audio umożliwiają przekształcenie głosu (fali analogowej) w informację cyfrową, która może być transportowana przez sieć IP. Najczęściej stosowanym kodekiem jest G.711.
 • Opóźnienie: Czas, jaki upływa od momentu, gdy głos opuszcza urządzenie, do momentu, gdy dotrze do urządzenia odbiorczego. Maksymalne dopuszczalne opóźnienie dla głosu to 150ms.
 • Strata pakietów: Głos jest kodowany i dzielony na ramki transportowane pojedynczo. Strata pakietów to liczba ramek, które zostały utracone podczas transportu. Telefonia przez IP może obsługiwać do 10% strat ramek.
 • Jitter: Ponieważ pakiety mogą podążać różnymi ścieżkami przez Internet, jitter reprezentuje, jak bardzo poszarpane ramki docierają do miejsca przeznaczenia. Telefonia przez IP może tolerować do 30ms. Szerokość pasma wymagana dla VoIP zależy od zastosowanego kodeka. Jeśli używany jest G.711, potrzebne jest około 60 kbps symetrycznego pasma. Trzeba by jeszcze dodać narzut transportu tych pakietów przez sieć. UWAGA: Wbrew pozorom, pasmo jest dziś w porządku dla głosu. Opóźnienie lub utrata pakietów może spowodować problemy z dźwiękiem, częste w środowiskach bezprzewodowych.
 • NAT: Jest to translacja adresów publicznych na prywatne. To właśnie dzięki temu nasze lokalne urządzenia są dostępne z Internetu.
 • WebRTC: Jest to seria narzędzi (SDK), które wykorzystują SIP. Pozwala między innymi na transport SIP przez protokół HTTPS. Dzięki niemu możliwa będzie bezpośrednia komunikacja telefoniczna pomiędzy dwoma przeglądarkami. Nie jest to alternatywa dla SIP.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o słownictwie VoIP, kliknij ten link.

CO TO JEST VOIP (PROTOKÓŁ VOICE OVER INTERNET)?

Definicja VOIP

Technologia VoIP umożliwia firmom wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet zamiast korzystania z tradycyjnych linii telefonicznych. VoIP przetwarza sygnał głosowy na pakiety danych i przesyła je przez Internet, umożliwiając komunikację za pośrednictwem dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, takiego jak telefon IP lub komputer.

Jak działa VoIP

Proces wysyłania połączenia VoIP składa się z kilku kroków.

1- Najpierw mikrofon telefonu konwertuje głos na sygnał analogowy.
2- Następnie sygnał ten jest przetwarzany na postać cyfrową i kompresowany w pakiety danych w celu transmisji przez połączenie internetowe.
3- Te pakiety danych są przesyłane przez sieć IP do miejsca docelowego, gdzie są konwertowane z powrotem na sygnały analogowe, dzięki czemu odbiorca może usłyszeć głos.

Na jakość połączenia VoIP może mieć wpływ kilka czynników, takich jak:

 • Jakość połączenia internetowego.
 • Ilość dostępnej przepustowości.
 • Jakość urządzeń wejściowych i wyjściowych używanych do połączenia.

Jednak połączenia VoIP są zazwyczaj tańsze i wydajniejsze niż tradycyjne. Nie wymagają dedykowanych linii telefonicznych i mogą być wykorzystywane do rozmów międzymiastowych i międzynarodowych bez dodatkowych opłat.

Zaawansowane funkcje VoIP

Oprócz podstawowych funkcji oferowanych przez technologię VoIP, takich jak możliwość wykonywania połączeń głosowych przez połączenie internetowe, istnieją zaawansowane funkcje, które mogą poprawić wydajność i produktywność firmy.

Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej popularnych zaawansowanych funkcji VoIP:

Wiadomości błyskawiczne (IM)

Rozwiązania VoIP mogą obejmować możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych przez sieć IP. Może być pomocny w komunikacji wewnętrznej firmy i współpracy w czasie rzeczywistym między zespołami roboczymi.

Wideokonferencje

Wideokonferencje to zaawansowana funkcja VoIP, która umożliwia użytkownikom wirtualne spotkania twarzą w twarz w czasie rzeczywistym. Jest to korzystne dla zespołów pracujących zdalnie lub dla firm, które muszą odbywać spotkania z ludźmi w różnych lokalizacjach geograficznych.

Integracja z aplikacjami biznesowymi

Niektóre rozwiązania VoIP można zintegrować z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak systemy poczty elektronicznej i zarządzania relacjami z klientami (CRM). Może to poprawić wydajność i produktywność, umożliwiając użytkownikom dostęp do ważnych informacji w czasie rzeczywistym i wykonywanie połączeń z poziomu aplikacji.

Nagrywanie rozmów

Wiele platform VoIP oferuje możliwość nagrywania rozmów do późniejszego przejrzenia. Może być pomocny do celów szkoleniowych lub dokumentowania znaczących rozmów.

Zaawansowany routing połączeń

Narzędzia VoIP mogą zawierać zaawansowane funkcje kierowania połączeń, takie jak kierowanie na podstawie harmonogramu lub automatyczny wybór najtańszej trasy. Te funkcje mogą poprawić wydajność i obniżyć koszty połączeń.

CZYM JEST TRUNK SIP

Definicja Trunk SIP

Trunk SIP to rozwiązanie telekomunikacyjne, które umożliwia firmom łączenie się z publiczną siecią telefoniczną przez Internet.

Zamiast kupować tradycyjne linie telefoniczne, firmy mogą korzystać z jednego łącza internetowego do prowadzenia rozmów głosowych i wideo. Dzięki Trunk SIP firmy mogą mieć numery lokalne i międzymiastowe, co pozwala im wykonywać i odbierać połączenia z całego świata.

Ponadto Trunk SIP pozwala również firmom efektywniej skalować swoje usługi telefoniczne bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

Jak działa Trunk SIP

Proces nawiązywania połączenia Trunk SIP obejmuje kilka kroków:

1- Po pierwsze, firma musi zakontraktować usługi dostawcy usług telefonicznych SIP Trunking.
2- Następnie firma musi skonfigurować swój system telefoniczny, aby połączyć się z usługodawcą za pomocą protokołu SIP. Może to wiązać się z instalacją określonego oprogramowania lub sprzętu w firmowej centrali PBX.
3- Po nawiązaniu połączenia między firmą a usługodawcą połączenia głosowe są wykonywane jak standardowe połączenia VoIP.
4- Sygnał głosowy jest konwertowany na cyfrowe pakiety danych i przesyłany przez połączenie internetowe do usługodawcy, gdzie jest przetwarzany na sygnał analogowy i kierowany do miejsca docelowego.

Zaawansowane funkcje Trunk SIP

Trunk SIP to zaawansowana technologia telefoniczna z kilkoma cechami i funkcjonalnościami, które czynią ją atrakcyjną dla firm poszukujących wysokiej jakości i przystępnych cenowo rozwiązań komunikacyjnych. Poniżej znajdują się niektóre z najwybitniejszych zaawansowanych funkcji Trunk SIP:

Skalowalność

Jedną z głównych zalet Trunk SIP jest wysoka skalowalność. Firmy mogą dodawać lub usuwać linie telefoniczne szybko i taniej niż tradycyjne.

Jest to przydatne dla rozwijających się firm, które muszą szybko i skutecznie rozszerzyć swoje możliwości komunikacyjne.

Wirtualne numery

Dzięki Trunk SIP firmy mogą uzyskiwać wirtualne numery w różnych regionach, co pozwala im ustanowić lokalną obecność bez konieczności posiadania fizycznego biura w każdej lokalizacji. Jest to korzystne dla firm, które mają klientów lub dostawców w różnych częściach świata.

Konferencje online

Rozwiązania Trunk SIP umożliwiają firmom prowadzenie połączeń konferencyjnych online z wieloma uczestnikami. Ta funkcja jest przydatna podczas zdalnych spotkań z zespołami pracującymi zdalnie lub prezentacji dla klientów.

Integracja z innymi aplikacjami

Trunk SIP można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami do komunikacji biznesowej, takimi jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe i wideokonferencje. W ten sposób firmy mogą mieć ujednolicone i skuteczne rozwiązanie komunikacyjne.

Planowanie w sytuacjach awaryjnych

Dzięki Trunk SIP firmy mogą zapewnić ciągłość biznesową podczas awarii komunikacji lub przerw w świadczeniu usług. Plany awaryjne mogą obejmować przekierowanie połączeń na inne numery telefonów lub aktywację systemów zapasowych.

W JAKI SPOSÓB VOIP I TRUNK SIP WSPÓŁPRACUJĄ

Integracja VoIP i SIP Trunk

VoIP i Trunk SIP współpracują ze sobą, umożliwiając firmom wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet. Firmy, które chcą korzystać z Trunk SIP, potrzebują rozwiązania VoIP, które integruje się z protokołem SIP.

Jak nawiązywane jest połączenie

VoIP i Trunk SIP łączą się za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego o nazwie SIP (Session Initiation Protocol). Protokół SIP jest używany przez systemy VoIP i Trunk SIP do ustanawiania i utrzymywania sesji komunikacji głosowej i multimedialnej w czasie rzeczywistym.

Gdy użytkownik VoIP wykonuje połączenie telefoniczne, połączenie jest kierowane przez Internet za pośrednictwem dostawcy usług VoIP. Dostawca usługi VoIP nawiązuje następnie połączenie z dostawcą usługi łącza SIP za pomocą protokołu SIP. Połączenie to jest nawiązywane za pośrednictwem łącza komunikacji głosowej IP między dwoma systemami, co umożliwia transmisję rozmowy przez publiczną sieć telefoniczną.

Dostawca usług Trunk SIP wykorzystuje również protokół SIP do nawiązywania połączeń między swoimi systemami a systemami VoIP klientów. Klienci Trunk SIP mogą wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne za pomocą własnej infrastruktury VoIP.

Jak wysyłane są pakiety głosowe

W integracji VoIP i Trunk SIP pakiety głosowe są wysyłane przy użyciu protokołu transportowego Voice-over-Internet o nazwie RTP (Real-time Transport Protocol).

Gdy użytkownik VoIP wykonuje połączenie telefoniczne, dostawca usługi rozdziela sygnał głosowy na małe pakiety danych przesyłane przez Internet do dostawcy usługi SIP trunk za pomocą protokołu SIP. Gdy pakiety dotrą do dostawcy usługi SIP trunk, są ponownie składane w celu utworzenia oryginalnego sygnału głosowego i przesyłane przez publiczną sieć telefoniczną.

Podczas transmisji pakiety głosowe są enkapsulowane w pakiety RTP, które zawierają dodatkowe informacje, takie jak czas wysłania, identyfikator pakietu i informacje o sekwencji. Te pakiety RTP są przesyłane przez sieć przy użyciu protokołu User Datagram Protocol (UDP) lub protokołu kontroli transmisji (TCP).

Gdy pakiety RTP dotrą do odbiorcy, są ponownie składane w celu utworzenia oryginalnego sygnału głosowego i odtwarzane na urządzeniu odbierającym. Na jakość sygnału głosowego może mieć wpływ kilka czynników, takich jak opóźnienie sieci, utrata pakietów lub przeciążenie sieci.

KORZYŚCI Z UŻYWANIA VOIP I TRUNK SIP ŁĄCZNIE

Zwiększona elastyczność

Integracja VoIP i Trunk SIP umożliwia firmom korzystanie z infrastruktury VoIP do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych przez publiczną sieć telefoniczną. Oferuje firmom większą elastyczność, pozwalając im wybrać dostawcę usług SIP trunk, który najlepiej odpowiada ich potrzebom, zamiast ograniczać się do jednego dostawcy usług telefonicznych.

Oszczędność kosztów

Ponadto integracja VoIP i Trunk SIP może znacznie obniżyć koszty połączeń telefonicznych, szczególnie w przypadku firm o dużej liczbie połączeń międzynarodowych lub międzystrefowych. To dlatego, że połączenia są kierowane przez Internet zamiast tradycyjnej publicznej sieci telefonicznej, co zmniejsza koszty operatorów telekomunikacyjnych.

Poprawa efektywności i jakości komunikacji biznesowej

Integracja VoIP z Trunk SIP pomaga poprawić wydajność i jakość komunikacji biznesowej. Firmy mogą wdrażać zaawansowane funkcje telefonii IP, takie jak połączenia konferencyjne, poczta głosowa, IVR (interaktywna odpowiedź głosowa) oraz zintegrowana telefonia komórkowa, zwiększając produktywność i wydajność firmy.

Ponadto połączenia VoIP i SIP trunk często mają lepszą jakość głosu niż tradycyjne połączenia, jeśli masz wystarczającą przepustowość łącza internetowego. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości technologii kodowania głosu i transmisji pakietów głosowych w czasie rzeczywistym.

REKOMENDACJE DLA FIRM POSZUKUJĄCYCH WYDAJNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ TELEFONICZNYCH

Oceń potrzeby firmy

Przed wyborem rozwiązania telefonicznego firma musi ocenić swoje potrzeby i cele. Niektóre pytania, które mogą pomóc, to:

 • Ile linii telefonicznych potrzebujemy?
 • Jakich funkcji potrzebujemy, takich jak połączenia konferencyjne, IVR itp.?
 • Jaki jest nasz budżet?

Badanie dostawców usług

Niezbędne jest badanie dostawców usług telefonicznych w celu znalezienia takiego, który oferuje niezawodne usługi wysokiej jakości. Ważne jest również rozważenie oferowanego przez nich wsparcia technicznego.

Rozważ integrację z innymi narzędziami biznesowymi

Przy wyborze rozwiązania telefonicznego należy wziąć pod uwagę integrację z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak oprogramowanie CRM czy poczta elektroniczna.

Ustal zasady i procedury

Po wdrożeniu rozwiązania telefonicznego niezbędne jest ustalenie jasnych zasad i procedur jego użytkowania, w tym szkolenia personelu i dokumentacja procesów.

AKTUALNY KONTEKST TELEFONII PRZEDSIĘBIORSTW

W dzisiejszym środowisku biznesowym spotkamy się z dwoma scenariuszami telefonii. Jeden, w którym firmy posiadają własną centralę PBX lub telefoniczną, a drugi, w którym zlecają telefonię jako usługę.

Ale zanim przeanalizujemy te dwa scenariusze, zobaczymy, czym jest centrala PBX i jakie są jej podstawowe funkcjonalności.

Co to jest PBX

PBX (Private Branch Exchange) to system telefonii biznesowej, który umożliwia zarządzanie i łączenie wielu linii telefonicznych w organizacji.

Centrala PBX obejmuje sprzęt (centralę telefoniczną) i oprogramowanie (system zarządzania), które umożliwiają wykonywanie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, a także konfigurację różnych funkcji telefonicznych, takich jak przekazywanie połączeń, identyfikacja dzwoniącego, nagrywanie rozmów, poczta głosowa itp. .

W praktyce centrala PBX to wewnętrzna sieć telefoniczna organizacji, umożliwiająca pracownikom wykonywanie i odbieranie połączeń bez korzystania z publicznych linii telefonicznych. Ponadto centrala może również świadczyć zaawansowane usługi telefoniczne, takie jak integracja z systemami przesyłania wiadomości czy wideokonferencji.

Podstawowe funkcjonalności PBX

Chociaż istnieje wiele funkcji, które mogą zapewnić centrale PBX, najczęstsze z nich to:

 • Nagrywanie rozmów
 • Przewodniki powitalne i opcje operatora IVR
 • Routing oparty na czasie
 • Poczta głosowa i przekazywanie
 • Grupy połączeń
 • Wstrzymanie kolejki
 • Grupy przechwytywania
 • Konferencje i wideokonferencje
 • Nadzór lub intruz
 • Integracje CRM
 • Dostosowane raporty
 • Inne niestandardowe integracje

Scenariusz 1: Firmy posiadające własną centralę PBX lub centralę telefoniczną

Firmy posiadające własne centrale PBX mogą mieć jedną lub więcej central PBX w swoich biurach. Te centrale PBX można zwirtualizować w jednym z centrów danych lub w usłudze w chmurze. W obu przypadkach firmy będą musiały połączyć tę centralę PBX z publiczną siecią telefoniczną za pośrednictwem SIP Trunk, na przykład za pomocą GoTrunk, jak zobaczymy w studium przypadku 4 (Integracja centrali PBX z SIP Trunk).

Scenariusz 2: Firmy kontraktujące telefonię jako usługę (iAAS)

Firmy korzystające z telefonii jako usługi mają dwie możliwości:

 • Kup dedykowaną centralę PBX w chmurze zarządzaną przez firmę oferującą zarządzanie i utrzymanie.
 • Telefonia kontraktowa jako usługa czysta. W tym przypadku firma oferująca usługę zwykle posiada centralę o dużej pojemności i dokonuje logicznych podziałów dla każdego ze swoich klientów. W praktyce omawiamy to w studium przypadku 1 (Testowanie usługi Cloud PBX).

W każdym przypadku, z uwagi na rozłączenie łączy analogowych i ISDN, w obu przypadkach konieczne będzie wykorzystanie technologii VoIP. Albo podłącz SIP Trunk do centrali PBX w pierwszym scenariuszu, albo bezpośrednio zapewnij usługę VoIP na urządzeniach końcowych klienta w drugim scenariuszu.

Porównanie obu scenariuszy

Zalety własnej centrali PBX

 • Może być droższy niż pewna liczba rozszerzeń. Powinieneś ocenić koszty w porównaniu z innymi zaletami.
 • Kontrola naszej komunikacji telefonicznej jest zlecana na zewnątrz.
 • Centrale PBX mogą świadczyć usługi nietypowe dla telekomunikacyjnych central PBX, takie jak serwer poczty elektronicznej, wideokonferencje lub inne moduły, które mogą być interesujące.

Zalety telefonii jako usługi

 • Natychmiastowe uruchomienie.
 • Usługodawca kontroluje konserwację i gwarantuje zgodność z umową o poziomie usług lub SLA.
 • Dostawca usług jest odpowiedzialny za aktualizowanie centrali PBX, zapewniając, że jest ona na bieżąco z najnowszymi funkcjami.
 • Łatwa konfiguracja i zarządzanie z konsoli internetowej. Nie ma potrzeby zatrudniania ekspertów ds. technologii i komunikacji.
 • Usługa jest dostępna z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Możesz odbierać telefon kontaktowy z dowolnego miejsca na świecie i wykonywać połączenia tak, jakbyś był w swoim biurze.
 • Duża elastyczność dzięki dostosowaniu liczby rozszerzeń do własnych potrzeb.
 • Płacisz tylko za to, z czego korzystasz.
 • Te same udogodnienia telefoniczne, co każda centrala PBX: przewodniki powitalne, nagrywanie rozmów, kierowanie według harmonogramów, powiadomienia e-mail, grupy połączeń itp.
 • Numeracja międzynarodowa.
 • Dostępne są inne usługi: wideokonferencje, SMS, udostępnianie pulpitu, czat.

Inne szczególne zalety telefonii jako usługi w VoIPstudio:

 • Posiada aplikację na smartfona z technologią WebRTC.
 • Dostęp do API REST.
 • Powiadomienia o webhookach.
 • Integracja z Zapierem.
 • Integracja z kilkoma CRM.
 • Złącze CTI do integracji ze stronami WWW poprzez JavaScript.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o VoIP i Trunk SIP, możesz bezpłatnie przetestować naszą platformę, klikając ten link.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!