VoIP phone service background VoIP phone service background VoIP phone service background

Polityka prywatności

Background

VoIPstudio rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i zależy Ci na tym, jak Twoje dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane online. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza naszą witrynę internetową, voipstudio.pl („Nasza Witryna”). Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany tutaj oraz w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i Twoimi prawami ponad prawem. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz.

Uznaje się, że akceptacja naszej Polityki prywatności ma miejsce przy pierwszym korzystaniu z naszej witryny. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

 1. Definicje i interpretację

  W niniejszej Polityce poniższe terminy mają następujące znaczenie:

  “Konto”oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i / lub korzystania z określonych obszarów i funkcji naszej witryny;

  “Cookie” oznacza mały plik tekstowy umieszczony na Twoim komputerze lub urządzeniu przez Naszą Witrynę, gdy odwiedzasz określone części naszej Witryny i / lub gdy korzystasz z niektórych funkcji naszej Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez naszą witrynę są określone w sekcji 13 poniżej;

  “Prawo dotyczące plików cookie” oznacza odpowiednie części przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywy WE) z 2003 r .;

  “Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane dotyczące osoby możliwe do jej zidentyfikowania, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych danych. W tym przypadku chodzi o dane osobowe, które nam przekazujesz za pośrednictwem naszej Strony. W stosownych przypadkach definicja ta obejmuje definicje zawarte w rozporządzeniu UE 2016/679 - ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”)

  “My/Nas/Nasz” oznacza Level 7 Systems, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 6978512, której zarejestrowany adres to Gable House, 18-24 Turnham Green Terrace, W4 1QP London, United Kingdom

 2. Informacje o nas

  1. Nasza Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Level 7 Systems, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 6978512, której zarejestrowany adres to Gable House, 18-24 Turnham Green Terrace, W4 1QP London, United Kingdom

  2. Nasz numer VAT to GB982288750

  3. Naszym inspektorem ochrony danych jest Neil Adams, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail marketing@voipstudio.pl, telefonicznie pod numerem +44 203 432 9230 lub pocztą pod adresem Gable House, 18-24 Turnham Green Terrace, W4 1QP London, United Kingdom

  4. Regulują nas przepisy Ofcom

  5. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Dostawców Usług Telefonii Internetowej

  6. Jesteśmy zarejestrowani w ICO (Information Commissioners Office) pod numerem rejestracyjnym A8087849

 3. Co obejmuje ta polityka?

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania z naszej witryny. Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

 4. Twoje Prawa

  1. Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa wynikające z RODO, które są zgodne z niniejszą Polityką i sposobem wykorzystywania przez nas danych osobowych:

  2. 4.a.1 Prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas danych osobowych;

   4.a.2 Prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie (patrz sekcja 12);

   4.a.3 Prawo do sprostowania, jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy o Tobie są niedokładne lub niekompletne (prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych w sekcji 14);

   4.a.4 Prawo do bycia zapomnianym - tj. Prawo do zażądania od nas usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie (przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez ograniczony czas, jak wyjaśniono w sekcji 6, ale jeśli chcesz, abyśmy usuń go wcześniej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych w sekcji 14);

   4.a.5 Prawo do ograniczenia (tj. Zapobieżenia) przetwarzania Twoich danych osobowych;

   4.a.6 Prawo do przenoszenia danych (uzyskania kopii swoich danych osobowych w celu ponownego wykorzystania w innej usłudze lub organizacji);

   4.a.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych do określonych celów; i

   4.a.8 Prawa związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

  3. Jeśli masz jakikolwiek powód do złożenia skargi na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji 14, a dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem za Ciebie. Jeśli nie jesteśmy w stanie pomóc, masz również prawo złożyć skargę do brytyjskiego organu nadzorczego, Information Commissioner’s Office.

  4. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, skontaktuj się z Biurem Komisarza ds. Informacji lub lokalnym Biurem Porad Obywatelskich.

 5. Jakie dane zbieramy?

  W zależności od tego, jak korzystasz z naszej witryny, możemy zbierać niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych [i nieosobowych] (zobacz również sekcję 13 dotyczącą korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii oraz nasze zasady dotyczące plików cookie]):

  1. imię i nazwisko

  2. nazwa firmy

  3. stanowisko

  4. zawód

  5. dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów

  6. informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania

  7. informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych / debetowych

  8. Adres IP

  9. typ i wersja przeglądarki internetowej

  10. system operacyjny

  11. listę adresów URL zaczynających się od witryny odsyłającej, Twojej aktywności w Naszej Witrynie i witryny, do której się zamyka

 6. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

  1. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób, nie dłużej niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały po raz pierwszy zebrane. Będziemy zawsze wypełniać nasze zobowiązania i chronić Twoich praw wynikających z RODO. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji 7 poniżej.

  2. Wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych będzie zawsze miało podstawę prawną, bądź też będzie to konieczne do wykonania postanowień umowy zawartej z Nami, ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez Nas Twoich danych osobowych, bądź też będzie to leżeć w naszych uzasadnionych interesach. W szczególności możemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

  3. 6.a.1 Udostępnianie i zarządzanie Twoim Kontem;

   6.a.2 Zapewnianie i zarządzanie dostępem do naszej witryny;

   6.a.3 Personalizowanie i dostosowywanie Twojego doświadczenia w naszej Witrynie;

   6.a.4 Dostarczanie Tobie naszych usług (pamiętaj, że potrzebujemy Twoich danych osobowych w celu zawarcia z Tobą umowy);

   6.a.5 Personalizacja i dostosowywanie naszych usług dla Ciebie;

   6.a.6 Odpowiadanie na e-maile od Ciebie;

   6.a.7 Dostarczanie wiadomości e-mail, na które wyraziłeś zgodę (możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail VoIPstudio;

   6.a.8 Badania rynku;

   6.a.9 Analiza korzystania przez Ciebie z naszej Witryny i zbieranie opinii, aby umożliwić nam ciągłe ulepszanie naszej Witryny i doświadczeń użytkownika;

  4. Za Twoją zgodą i / lub tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail ORAZ telefon ORAZ / LUB przesyłanie informacji, wiadomości i ofert dotyczących naszych produktów LUB usług. Nie będziemy jednak wysyłać Ci żadnych niezamówionych materiałów marketingowych ani spamu i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby w pełni chronić Twoje prawa i przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z RODO oraz Rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 roku.

  5. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych oraz zażądać, abyśmy je usunęli.

  6. Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały one po raz pierwszy zebrane. W związku z tym dane będą przechowywane przez następujące okresy (lub ich przechowywanie zostanie określone na następujących podstawach):

  7. 6.a.10 90 dni na cele marketingowe i optymalizację serwisu

 7. Jak i gdzie przechowujemy Twoje dane?

  1. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do ich wykorzystania w sposób opisany powyżej w punkcie 6 i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na ich przechowywanie.

  2. Twoje dane będą przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein).

  3. Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne i aby chronić Twoje dane, podjęliśmy odpowiednie kroki w celu ochrony i zabezpieczenia danych gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny.

 8. Czy udostępniamy Twoje dane?

  1. Z zastrzeżeniem punktu 8.2, nie będziemy udostępniać żadnych Twoich danych stronom trzecim w żadnym celu.

  2. W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia pewnych posiadanych przez nas danych, które mogą obejmować twoje dane osobowe, na przykład, gdy bierzemy udział w postępowaniu sądowym, gdy wypełniamy zobowiązania prawne, nakaz sądowy lub organ rządowy.

  3. Czasami możemy zawierać umowy ze stronami trzecimi w celu dostarczenia Państwu produktów i usług w naszym imieniu. Może to obejmować przetwarzanie płatności, dostawę towarów, funkcje wyszukiwarek, reklamy i marketing. W niektórych przypadkach osoby trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich danych. W przypadku, gdy którekolwiek z Twoich danych są wymagane do takiego celu, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi obowiązkami i zobowiązaniami strony trzeciej zgodnie z prawem.

  4. Możemy gromadzić statystyki dotyczące korzystania z naszej witryny, w tym dane dotyczące ruchu, wzorców użytkowania, numerów użytkowników, sprzedaży i inne informacje. Wszystkie takie dane będą zanonimizowane i nie będą zawierać żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby ani żadnych danych, które można łączyć z innymi danymi i wykorzystywać do identyfikacji użytkownika. Możemy od czasu do czasu udostępniać takie dane stronom trzecim, takim jak potencjalni inwestorzy, podmioty stowarzyszone, partnerzy i reklamodawcy. Dane będą udostępniane i wykorzystywane wyłącznie w granicach prawa.

  5. Czasami możemy korzystać z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Jeśli przekazujemy jakiekolwiek dane osobowe poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane tak bezpiecznie i pewnie, jak w Wielkiej Brytanii i na mocy RODO.

  6. W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia pewnych posiadanych przez nas danych, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, na przykład, gdy bierzemy udział w postępowaniu sądowym, gdy przestrzegamy wymogów prawnych, nakazu sądowego lub na polecenie organu rządowego.

 9. Co się stanie jeżeli firma zmieni właściciela?

  1. Od czasu do czasu możemy rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią naszej działalności. Wszelkie dane osobowe, które podałeś, będą, jeśli ma to znaczenie dla dowolnej części naszej działalności, która jest przekazywana, wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowa strona kontrolująca będzie, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności, dozwolonym będzie wykorzystywać te dane tylko do tych samych celów, do których zostały przez nas pierwotnie zebrane.

  2. Od czasu do czasu możemy rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią naszej działalności. Wszelkie dane osobowe, które podałeś, będą, jeśli ma to znaczenie dla dowolnej części naszej działalności, która jest przekazywana, wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowa strona kontrolująca będzie, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności, dozwolonym będzie wykorzystywać te dane tylko do tych samych celów, do których zostały przez nas pierwotnie zebrane.

 10. Jak możesz kontrolować swoje dane?

  1. Kiedy przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem naszej witryny, możesz mieć możliwość ograniczenia korzystania przez nas z twoich danych. W szczególności staramy się zapewnić Ci silną kontrolę nad wykorzystaniem przez nas Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych w naszych wiadomościach e-mail oraz w punkcie podania swoich danych i zarządzania Kontem).

  2. Możesz również zarejestrować się w jednej lub kilku usługach preferencyjnych działających w Wielkiej Brytanii: Usługa preferencji telefonicznych („TPS”), Usługa preferencji telefonicznych korporacji („CTPS”) oraz Usługa preferencji pocztowych („MPS”). Mogą one pomóc w zapobieganiu otrzymywaniu niezamówionych reklam. Należy jednak pamiętać, że usługi te nie uniemożliwiają otrzymywania komunikatów marketingowych, na których otrzymywanie wyraziłeś zgodę.

 11. Twoje prawo do wstrzymania informacji.

  1. Możesz uzyskać dostęp do niektórych obszarów naszej witryny bez podawania jakichkolwiek danych. Jednak do korzystania ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w naszej Witrynie może być wymagane przesłanie lub zezwolenie na gromadzenie określonych danych.

  2. Możesz ograniczyć korzystanie przez nas z plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 13 naszych Zasad dotyczących plików cookie

 12. Jak uzyskać dostęp do swoich danych?

  YMasz prawo poprosić o kopię jakichkolwiek swoich danych osobowych, które posiadamy (jeśli takie dane są przechowywane). Zgodnie z RODO żadna opłata nie jest wymagana, a wszelkie informacje udzielimy bezpłatnie w odpowiedzi na Twoje żądanie. Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych, które przechowujemy.Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@voipstudio.pl lub korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji 14.

 13. Jak korzystamy z plików Cookie.

  1. Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do określonych plików cookie podmiotów pierwszych na Twoim komputerze lub urządzeniu. Pliki cookie pierwszej kategorii to te, które są umieszczane bezpośrednio przez nas i są używane tylko przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z naszej witryny oraz w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów i usług. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że prywatność i dane osobowe są przez Nas cały czas chronione i respektowane.

  2. . Korzystając z naszej witryny, możesz również otrzymywać pliki cookie stron trzecich na swój komputer lub urządzenie. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez witryny internetowe, usługi i / lub strony inne niż My. Pliki cookie stron trzecich są używane w naszej witrynie do celów optymalizacji reklam marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 6 powyżej oraz w sekcji 13.6 poniżej. Te pliki cookie nie są integralną częścią funkcjonowania naszej witryny, a odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z niej i korzystanie z niej nie zostanie zakłócona.

  3. Wszystkie pliki cookie używane przez naszą witrynę i na niej są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie.

  4. Zanim pliki cookie zostaną umieszczone na komputerze lub urządzeniu, zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z prośbą o wyrażenie zgody na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz nam zapewnienie możliwie najlepszych usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

  5. Niektóre funkcje naszej witryny zależą od działania plików cookie. Zgodnie z prawem dotyczącym plików cookie te pliki cookie są „absolutnie konieczne”. Więcej o plikach cookie koniecznych znajdziesz w sekcji 13.6. Twoja zgoda na umieszczanie tych plików cookie nie będzie wymagana. Możesz zablokować te pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, zgodnie z instrukcja w sekcji 13.10, ale pamiętaj, że wówczas nasza witryna może nie działać poprawnie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Twoja prywatność nie była zagrożona.

  6. Na Twoim komputerze lub urządzeniu mogą być umieszczane następujące pliki cookie:

   L7_geoip  Służy do identyfikacji lokalizacji gości i dostosowania waluty wyceny

   Xl7ref  Używany do przechowywania odsyłających adresów URL dla ruchu PPC

   na Twoim komputerze lub urządzeniu mogą być umieszczane następujące pliki cookie stron trzecich:

   _ar_V4  Marketing – służy do śledzenia współczynników konwersji z reklam PPC Google.com

  7. Nasza Witryna korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Google. Analityka strony internetowej to zestaw narzędzi służących do zbierania i analizowania anonimowych informacji o użytkowaniu, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Witryny. To z kolei umożliwia nam ulepszanie naszej Witryny oraz produktów i usług oferowanych za jej pośrednictwem. Nie musisz zezwalać nam na używanie tych plików cookie, jednak chociaż ich używanie nie stanowi żadnego zagrożenia dla Twojej prywatności ani bezpiecznego korzystania z naszej witryny, umożliwia nam to natomiast ciągłe ulepszanie naszej witryny, czyniąc ją lepszą i bardziej przydatną dla Ciebie.

  8. Usługi analityczne używane przez naszą witrynę używają plików cookie do gromadzenia wymaganych informacji.

  9. Usługi analityczne wykorzystywane przez Naszą Witrynę używają następujących plików cookie:

   _gat Third Google.com Performance – służy do ograniczania liczby żądań platformy Analytics

   _ga  Third Google.com Performance – służy do identyfikacji unikalnych użytkowników do celów analitycznych

   _gid Third Google.com Performance – służy do identyfikacji unikalnych użytkowników do celów analitycznych

  10. Oprócz kontroli, które zapewniamy, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie stron trzecich. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z menu pomocy przeglądarki internetowej lub dokumentacją dostarczoną z urządzeniem.

  11. W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub urządzenia, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do naszej witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji.

  12. Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz konsultowanie się z pomocą i wskazówkami dostarczonymi przez twórcę przeglądarki internetowej i producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie masz pewności co do dostosowania prywatności. ustawienia.

 14. Kontakt z nami

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej witryny lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem marketing@voipstudio.pl, telefonicznie pod numerem +44 203 432 9230 lub pocztą pod adresem Gable House, 18-24 Turnham Green Terrace, W4 1QP London, United Kingdom. Upewnij się, że Twoje zapytanie jest jasne, zwłaszcza jeśli jest to prośba o informacje o danych, które posiadamy o Tobie (jak w punkcie 12 powyżej).

 15. Zmiany w naszej Polityce prywatności

  Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności (na przykład w przypadku zmiany prawa). Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na naszej stronie i zostaną uznane, jako zaakceptowane przez Ciebie. Przy pierwszym korzystaniu z naszej witryny po wprowadzeniu zmian akceptujesz warunki Polityki prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!