VoIP phone service background VoIP phone service background VoIP phone service background

Polityka użytkowania

Niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania zostały stworzone w celu zapewnienia prywatności, niezawodności i bezpieczeństwa sieci VoIPstudio. Od naszych Klientów oczekuje się korzystania z usług w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny, a także z uprzejmością i szacunkiem.

Aby zapoznać się Polityką użytkowania należy czytać ją łącznie z naszymi Warunkami. Polityka użytkowania może zostać zmieniona, bez uprzedzenia, w dowolnym momencie, według wyłącznego uznania VoIPstudio. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie zgodności z najnowszą edycją w dowolnym momencie.

VoIPstudio, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia, usunięcia lub wyłączenia bez rekompensaty dowolnego konta, które narusza niniejszą Politykę użytkowania.

 • Materiały, które są niezgodne z prawem, grożą, są obraźliwe, zniesławiające lub zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo lub rodziłoby odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszałyby jakiekolwiek lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo, ustawę lub rozporządzenie, nie mogą być przekazywane za pośrednictwem Usługi VoIPstudio.

 • Materiały lub dane, które naruszają przepisy lub prawo Polskie, nie mogą być przekazywane, rozpowszechniane ani przechowywane za pośrednictwem usług VoIPstudio, w tym między innymi materiały chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową lub jakąkolwiek ustawą. Każdy taki materiał zostanie usunięty z serwerów przez VoIPstudio

 • Klienci nie mogą korzystać z pakietu minut VoIPstudio w celu automatycznego wybierania numeru, ciągłego lub nadmiernego przekierowywania połączeń i/lub przekierowywania połączeń, rozpowszechniania faksu lub poczty głosowej i/lub ciągłych lub nadmiernych połączeń wychodzących. Jakiekolwiek użycie usługi, które jest w przekonaniu VoIPstudioniezgodne z normalnymi wzorcami użytkowania biznesowego, spowoduje natychmiastowe wyłączenie lub modyfikację usługi.

 • Utrzymanie dokładnych i aktualnych informacji rozliczeniowych jest obowiązkiem klienta. Podanie w dowolnym momencie fałszywych informacji i / lub nieuczciwe użycie danych karty kredytowej / debetowej może skutkować natychmiastowym zakończeniem świadczenia usług i narazić sprawcę na odpowiedzialność cywilną lub karną

 • Dane logowania i hasła klientów muszą być utrzymywane w tajemnicy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do ich konta. Za zapewnienie bezpieczeństwa tych danych odpowiada wyłącznie Klient.

 • Klienci nie mogą omijać uwierzytelniania użytkownika ani zabezpieczeń jakiegokolwiek hosta, sieci lub konta.

 • Klienci naruszający systemy lub bezpieczeństwo sieci mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. VoIPstudio będzie w pełni współpracować z wszelkimi instytucjami prowadzącymi dochodzenia w sprawie naruszeń bezpieczeństwa w innych witrynach, w tym z wszelkimi organami ścigania badającymi podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.

 • VoIPstudio zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bezpieczeństwa dowolnego sprzętu lub urządzeń Klienta podłączonego do jego sieci, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że może być on narażony na atak z zewnątrz (włamanie) lub gdy uważa, że jego warunki nie są przestrzegane.

 • VoIPstudio reserve the right to suspend any account and/ or access to its systems or network during investigation of suspected or potential abuse of this policy.

 • • Klient nadużywający systemów lub sieci VoIPstudiozostanie powiadomiony, że jego zachowanie jest niedopuszczalne a jego konto zostanie zamknięte, jeśli takie nadużycie będzie się powtarzać.

 • VoIPstudio zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym kont, które inicjują ruch do numerów generujących zysk (numery w specjalnej taryfie). W takich przypadkach zwrot pieniędzy nie będzie przysługiwał.

 • Wszelkie usługi oferowane jako „nieograniczone” są świadczone w granicach wyznaczonych przez infrastrukturę i całkowicie według uznania VoIPstudio. VoIPstudio zastrzega sobie prawo do zamknięcia, usunięcia lub wyłączenia dowolnego konta, które naszym zdaniem jest niezgodne z normalnymi wzorcami użytkowania biznesowego. VoIPstudio może zaoferować alternatywną subskrypcję, jeśli taka sytuacja wystąpi.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!