informacje o wydaniu

Nasze najnowsze
informacje o wydaniu

Zobacz nasze najnowsze aktualizacje dotyczące nowych funkcji, ulepszeń, poprawek błędów i ogólnych informacji technicznych!

Nowe funkcje i poprawki błędów

informacje o wydaniu
Usługa telefoniczna VoIP Usługa telefoniczna VoIP

Informacje o wersji usługi Voip

Najnowsze aktualizacje i
poprawki błędów

W VoIPstudio nieustannie dążymy do zapewnienia możliwie najlepszej obsługi. VoIPstudio przechodzi regularne aktualizacje i zmiany, aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze wrażenia z usługi.

9th October 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.129
 • Wprowadzono zwijane menu paska bocznego i nowe menu aplikacji;
 • Dodano obsługę usuwania zbiorczego numerów;
 • Wprowadza nowe przepisy dla numerów z Malty i Austrii;

11th September 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.125
 • Zwiększony limit eksportu połączeń i nagrywania rozmów do: 250 000;
 • Wprowadzono nowy wygląd panelu powiadomień;

7th August 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.2.5
 • Ulepszona obsługa funkcji mute, on-hold i DTMF dla Zoho;
Web Dashboard - wersja 1.0.122
 • Ulepszony proces weryfikacji identyfikatora dzwoniącego;
 • Wprowadzono POPUP z ostrzeżeniem podczas próby ponownego przypisania celu dla już używanego numeru;
Desktop Softphone - wersja 3.0.62
 • Dodano obsługę zapisywania ID użytkownika jako numeru kontaktowego;
 • Podświetlony stan połączenia, gdy połączenie jest zawieszone;

10th July 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.119
 • dodano obsługę usuwania użytkowników/numerów podczas gdy konto jest zawieszone;

8th June 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.2.4
 • Dodano obsługę wyświetlania nazwy kolejki/grupy rozgłoszeniowej dla połączeń przychodzących;
Web Dashboard - wersja 1.0.117
 • Dodano obsługę wyboru formatu numeru do integracji Zoho;
 • Wprowadzono obsługę przypisywania użytkowników do zespołów;
 • Ulepszono pole dla telefonicznej aktywacji wersji próbnej;
Desktop Softphone - wersja 3.0.61
 • Dodano panel DTMF dla transferu nadzorowanego;

8th May 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.2.0
 • Dodano obsługę wyświetlania nazw kontaktów dla połączeń wewnętrznych;
Web Dashboard - wersja 1.0.114
 • Wprowadzono znaki zapytania i czerwone gwiazdki w polach wymaganych;
 • Dodano obsługę wyświetlania nazw kontaktów dla połączeń wewnętrznych;
 • Lepsza obsługa wybierania rekordów na listach;

6th April 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.22
 • Wydano VoIPstudio Lite;
 • Wprowadzenie polskiej wersji aplikacji mobilnej;
Web Dashboard - wersja 1.0.110
 • Dodano integrację `Zapier`;
 • Dodano obsługę prywatnego i publicznego dostępu do sal konferencyjnych;
Desktop Softphone - wersja 3.0.60
 • Dodano obsługę zmiany nazw sal konferencyjnych;
 • Dodano informacje o dostępie prywatnym i publicznym w salach konferencyjnych;
 • Ulepszona obsługa udostępniania ekranu podczas sesji na wielu monitorach;

10th March 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.106
 • Wprowadzono menu auto-uzupełniania dla pola lokalizacji: miasto;
 • Ulepszona obsługa usuwania plików z FTP podczas usuwania CDR / nagrań rozmów;

7th February 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.21
 • Wprowadzenie niemieckiej wersji aplikacji mobilnej;
Web Dashboard - wersja 1.0.103
 • Dodano obsługę numerów lokalnych do integracji `Zoho`;
 • Wprowadzono 2 nowe widżety w panelu administratora: „Ilość połączeń przychodzących” i „Ilość połączeń wychodzących”;
 • Wprowadzono filtr „data i czas” w siatce „CDR”;
Desktop Softphone - wersja 3.0.59
 • Wprowadzono funkcję udostępniania ekranu;
 • Wprowadzono funkcję przesyłania plików;

3rd January 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.102
 • Dodano funkcję powiadomienia e-mail o nieodebranym połączeniu;

6th December 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.19
 • Dodano obsługę zdarzeń XMPP (ulepszenia interfejsu kontaktów i połączeń)
Web Dashboard - wersja 1.0.101
 • Ulepszone filtrowanie numerów użytkowników;
 • Wprowadzono widżet „Wybierane numery” do panelu administratora;
 • Dodano obsługę CNAM;
Desktop Softphone - wersja 3.0.58
 • Podświetlony przycisk rozłączenia;
 • Drobne ulepszenia wydarzeń XMPP;

7th November 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.18
 • Ulepszone powiadomienia czatu dla użytkowników online;
Web Dashboard - wersja 1.0.98
 • Dodano integrację `Zoho`;
 • Dodano obsługę zwiększania/zmniejszania ilości miejsca na dane podczas dodawania/usuwania użytkowników;
Desktop Softphone - wersja 3.0.57
 • Dodano obsługę logowania / wylogowania do WSZYSTKICH kolejek;

4th October 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.94
 • Dodano obsługę przeciągania i upuszczania w nowej konsoli recepcyjnej;
 • Wprowadzono zakładkę `Integracje` do panelu administratora;

6th September 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.90
 • Ulepszono obsługę połaczeń dla nieaktywnych użytkowników;
 • Ulepszona logika kontaktów prywatnych podczas importowania użytkowników;
Desktop Softphone - wersja 3.0.56
 • * Dodano obsługę monitorowania połączeń do telefonu programowego;

2nd August 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.16
 • Dodano obsługę wyświetlania nazw kontaktów w siatce CDR;
Web Dashboard - wersja 1.0.86
 • Dodano obsługę wyświetlania nazw kontaktów w siatce historii połączeń;
 • Dodano obsługę wyświetlania powiadomień dla oczekujących numerów telefonicznych;
Desktop Softphone - wersja 3.0.55
 • Usunięto przycisk „Ignoruj” dla połączeń Click2Call;

5th July 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.15
 • Dodano obsługę wyświetlania nazw kontaktów w siatce CDR
Web Dashboard - wersja 1.0.84
 • odano obsługę numerów geograficznych z Portugalii i Chin
Desktop Softphone - wersja 3.0.54
 • Ulepszona obsługa wydarzeń XMPP (integracja Zoho)

7th June 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.14
 • Dodano obsługę ponownego ładowania siatki CDR po nieodebranym połączeniu
Web Dashboard - wersja 1.0.81
 • Dodano obsługę 6-cyfrowego kodu PIN do sal konferencyjnych
 • Ulepszona funkcja importu użytkowników

6th May 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.13
 • Dodano obsługę ustawiania identyfikatora dzwoniącego
Web Dashboard - wersja 1.0.78
 • Dodano obsługę zarządzania adresami dostawy
 • Dodano obsługę dodawania przelewów bankowych podczas dodawania środków klientów
 • Dodano obsługę wyświetlania oczekujących numerów telefonicznych
 • Dodano obsługę kupowania telefonów za środki klientów lub za pomocą zapisanej karty kredytowej
Desktop Softphone - wersja 3.0.53
 • Wprowadzono funkcję parkowania połączeń
 • Dodano obsługę wyświetlania aktualnej stawki za minutę

2nd April 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.76
 • Wydano zupełnie nową konsolę 2.0 dla kolejek
 • Ulepszone zarządzanie kontaktami: dodana opcja usuwania wszystkich kontaktów
 • Dodano lepszą obsługę wysyłania faksów

15th March 2019

Desktop Softphone - wersja 3.0.52
 • Dodano wskaźnik kontaktów: pokazuj, kiedy użytkownik prowadzi rozmowę
 • Dodano skróty klawiszowe telefonu programowego do odbierania połączeń

28th February 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.73
 • Dodano obsługę usuwania wszystkich kontaktów
 • Dodano obsługę edycji nazwy grupy dla wybranych kontaktów

31st January 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.10
 • Dodano pole wyszukiwania dla: kontaktów, poczty głosowej, historii połączeń, wiadomości czatu, nagrań rozmów i faksów
 • Dodano listę faksów
 • Dodano grupowanie kontaktów w panelu ustawień
 • Dodano obsługę „Pokaż kontakty offline” w panelu ustawień
Web Dashboard - wersja 1.0.70
 • Wprowadzono nowe wymagania regulacyjne dla Francji i RPA
 • Dodano szablon konfiguracyjny dla telefonu IP Cisco502G

31st December 2018

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.9
 • Ulepszone zachowanie kopiuj/wklej w polu numeru telefonu
 • Dodano obsługę powiadomień push `voipcancel`
 • Dodano rejestrację i resetowanie hasła w ramach aplikacji

28th December 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.67
 • Strefa czasowa i lokalizacja mogą być teraz aktualizowane dla aktywowanych lokalizacji
 • Funkcja Follow me może być teraz ustawiona dla własnego nr. wew.
Desktop Softphone - wersja 3.0.47
 • Dodano język hiszpański
 • Dodano obsługę wyświetlania nazw kontaktów w sekcji wybieranych numerów

30th November 2018

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.5
 • Dodano tłumaczenia na język hiszpański
 • Dodano przycisk przełączania zestawu głośnomówiącego, gdy dzwoni połączenie wychodzące

28th November 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.65
 • Nowy pulpit: Dodano dziennik połączeń i dziennik operatorów do okna kolejki
 • Nowy pulpit: Dodano obsługę filtrowania według daty i godziny, ID dzwoniącego i numeru przychodzącego do okna statystyk kolejki
 • Nowy pulpit: Ulepszeno wykresy kołowe - pokazywanie wartości

24th September 2018

Desktop Softphone - wersja 3.0.45
 • dodano obsługę załączania plików do zgłoszeń
 • dodano możliwość wklejenia numerów e164 w pole „Wpisz numer” w softphonie

18th September 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.59
 • Nowy pulpit: Administratorzy widzą wszystkie zgłoszenia do pomocy technicznej i mogą na nie odpowiadać na dowolnym etapie
 • Nowy pulpit: Dodano filtry dla siatki faksu użytkownika

17th September 2018

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.0
 • Wydano aplikację mobilną dla Android
 • Wydano aplikację mobilną dla iOS

13th August 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.54
 • Nowy pulpit: Możliwość usunięcia wszystkich kontaktów i filtrowania ich według wszystkich kolumn

16th July 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.50
 • Nowy pulpit: Dodano możliwość zbiorczej zmiany nazwy grupy dla wybranych kontaktów
 • Nowy pulpit: Zdalny dostęp do poczty głosowej

11th June 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.49
 • Wersja próbna musi teraz zostać najpierw aktywowana, aby móc korzystać z panelu internetowego
 • Podczas bezpłatnego okresu próbnego klient musi teraz najpierw skorzystać z bezpłatnego numeru, aby móc kupić więcej numerów

15th May 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.45
 • nowa wersja dokumentu REST API oparta na specyfikacji OpenAPI 2.0
 • nowy panel: Statystyki połączeń dla kolejek
 • nowy panel: Odebrane połączenia
 • nowy panel: Nieodebrane połączenia

9th April 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.38
 • Dodano obsługę ulepszonego TTS (Text to Speech)
 • Ulepszenie w sekcji `Numery telefoniczne`
 • Wyłączeni użytkownicy nie będą teraz widoczni na firmowych listach kontaktów
 • Dodano obsługę importowania użytkowników z CSV

20th March 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.35
 • Dodano obsługę rosyjskich numerów telefonicznych
 • Ulepszenia w sekcji `Użytkownicy` (filtrowanie, wyświetlanie, statusy itp)
 • Ulepszenia w sekcji `Telefony` (filtrowanie, wyświetlanie, statusy itp)

26th February 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.33.0
 • Włączono rejestrowanie połączeń do kolejek i grup rozgłoszeniowych jako „nieodebranych” w telefonach stacjonarnych/programowych - patrz (9) na rysunku 3.5here
 • Dodano dwa nowe kody usług: # 421, aby włączyć funkcję Follow Me i # 422, aby wyłączyć funkcję Follow Me
 • Dodano obsługę filtrowania poczty głosowej według kolumny użytkownika
Desktop Softphone - wersja 3.0.43
 • Konfiguracją połączeń przychodzących można teraz zarządzać z panelu Ustawienia
 • Konfiguracją poczty głosowej można teraz zarządzać z panelu Ustawienia
 • Konfiguracją Follow Me można teraz zarządzać z panelu Ustawienia
 • Użytkownicy mogą teraz logować się i wylogowywać z kolejek połączeń z panelu Ustawienia

12th February 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.26
 • Monitorowanie rozmów jest teraz dostępne dla wszystkich połączeń, a nie tylko połączeń z kolejkami
 • Identyfikator dzwoniącego wyświetla teraz nazwę kontaktu dla znanych numerów
Desktop Softphone - wersja 3.0.41
 • Można teraz wyłączyć automatyczną kontrolę wzmocnienia dźwięku

1st February 2018

Desktop Softphone - wersja 3.0.40
 • Dodano obsługę automatycznego dołączania do konferencji na czacie podczas uruchamiania
 • Dodano do telefonu programowego funkcję `zawsze na wierzchu innych okien`
 • Dodano obsługę kompaktowego układu panelu połączeń
 • Dodano obsługę odbijającej się ikony doku (MacOS) lub migającej ikony (Windows), gdy przychodzi połączenie
 • Dodano obsługę odtwarzania dźwięku DTMF podczas naciskania klawiszy

26th January 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.30
 • Wprowadzono obsługę filtrowania dla wiadomości SMS w panelu użytkownika i panelu administracyjnym
 • Dodano obsługę aktywacji połączeń alarmowych dla Kanady

12th January 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.27
 • Dodano obsługę filtrowania siatki CDR według „typu” w panelu użytkownika i panelu administracyjnym
 • Dodano kolumnę "Użytkownik" do siatki CDR w panelu administracyjnym z obsługą filtrowania
 • Wprowadzono historię kredytów na połączenia w panelu administratora w sekcji Historia

9th October 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.129
 • Poprawiono funkcję "przeciągnij&upuść" w konsoli recepcjonisty;
 • Poprawiono funkcję filtrowania aktywnych telefonów;

11th September 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.125
 • Naprawiono problem z brakiem ostatniego dnia na wykresach w panelu administracyjnym;
 • Dodano brakujące pole "typ dokumentu tożsamości" dla rejestracji adresu firmy;

7th August 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.2.5
 • Naprawiono problem z brakiem dźwięku na IOS 13.X.X
 • Naprawiono problem z odbieraniem połączeń na Androidzie po zamknięciu aplikacji;
Web Dashboard - wersja 1.0.122
 • Naprawiono problem z szablonem konfiguracyjnym dla Cisco CPXXX;;
 • Naprawiono problem z prywatnymi kontaktami w panelu użytkownika;
Desktop Softphone - wersja 3.0.62
 • naprawiono problem ze zmianą domyślnego ID dzwoniącego;

10th July 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.119
 • Naprawiono problem z funkcją „Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu” podczas logowania;
 • Naprawiono problem z zapisywaniem warunków czasowych dla reguł routingu ze strefą czasową;

8th June 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.2.4
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem numeru w historii połączeń dla połączeń wewnętrznych;
 • Naprawiono problem z połączeniami przychodzącymi dla iPhone X i iOS 13;
Web Dashboard - wersja 1.0.117
 • Naprawiono problem z automatycznym wypełnianiem kodu pocztowego w oknie lokalizacji;
Desktop Softphone - wersja 3.0.61
 • Naprawiono problem z kodowaniem podczas przesyłania plików czatu;
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem numeru w historii połączeń dla połączeń wewnętrznych;

8th May 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.2.0
 • Naprawiono problem z historią czatów dla użytkowników z rolą: Normalny;
Web Dashboard - wersja 1.0.111
 • Naprawiono problem z wyborem numeru usługi połączeń alarmowych;

6th April 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.22
 • Naprawiono problem z utratą dźwięku podczas drugiego połączenia na iOS;
Web Dashboard - wersja 1.0.110
 • Naprawiono problem z danymi demonstracyjnymi w panelu administratora;
 • Naprawiono problem z usuniętymi elementami w konsoli recepcji;
Desktop Softphone - wersja 3.0.60
 • Naprawiono problem ze zduplikowanym powiadomieniem o sesji wspódzielenia ekranu;
 • Naprawiono problem z długimi nazwami użytkowników;

6th March 2020

Web Dashboard - wersja 1.0.106
 • Naprawiono problem ze strefą czasową w tablicy;
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem identyfikatora dzwoniącego w oknie edycji użytkownika;

7th February 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.21
 • Naprawiono problem polegający na tym, że status aplikacji nie odświeżał się po odblokowaniu telefonu komórkowego;
 • Naprawiono problem z nowym kontaktem i nową grupą;
Web Dashboard - wersja 1.0.103
 • Naprawiono problem z grupami użytkowników podczas dodawania nowego użytkownika;
Desktop Softphone - wersja 3.0.59
 • Naprawiono problem z powiadomieniem „Brak urządzeń audio”;

3rd January 2020

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.20
 • Naprawiono problem z trzycyfrowymi kodami krajów;
 • Naprawiono problem z przytrzymaniem klawisza 0;
Web Dashboard - wersja 1.0.102
 • Naprawiono problem wizualny dla aktualizacji połączeń alarmowych;

6th December 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.19
 • Naprawiono problem z ładowaniem aplikacji po awarii połączenia;
 • Naprawiono problem z 3-cyfrowym kodem kraju na liście rozwijanej kodu kraju;
Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.18
 • Naprawiono problem z przerywaniem połączenia po odebraniu połączenia na zablokowanym telefonie iPhone;
Web Dashboard - wersja 1.0.101
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem wyskakujących okienek na tablicy;
 • Naprawiono problem z funkcją "Jeśli brak odpowiedzi" dla wyłączonego użytkownika z aktywnym przekierowaniem rozmów;
Web Dashboard - wersja 1.0.98
 • Naprawiono problem z połączeniami typu „Nieznane” na Pulpicie nawigacyjnym> Połączenia odebrane;
 • Naprawiono problem z brakującą grupą w ustawieniach reguł routingu;
Desktop Softphone - wersja 3.0.58
 • Naprawiono problem z przetwarzaniem połączeń podczas logowania;
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem anonimowych połączeń do grup rozgłoszeniowych;
Desktop Softphone - wersja 3.0.57
 • Naprawiono problem ze zduplikowanymi wiadomościami na czacie;
 • Naprawiono problem z logowaniem / wylogowywanie się z kolejki;

4th October 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.94
 • Naprawiono problem z pobieraniem dużych plików nagrań rozmów;
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem usuniętego numeru;

6th September 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.17
 • Naprawiono problem z subskrybowaniem wydarzeń XMPP podczas logowania;
Web Dashboard - wersja 1.0.90
 • Naprawiono ikonę użytkowników offline w konsoli recepcji;
 • Naprawiono problem z usuwaniem numerów ze statusem "Portowany";
Desktop Softphone - wersja 3.0.56
 • Naprawiono problem z edycją usuniętego kontaktu;

2nd August 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.16
 • Naprawiono problem z awarią aplikacji dla niezalogowanych użytkowników;
Web Dashboard - wersja 1.0.86
 • Naprawiono problem z przesyłaniem plików przez API;
Desktop Softphone - wersja 3.0.55
 • Naprawiono problem z przypadkowym kontaktem dla połączeń anonimowych;
 • Naprawiono problem z prawym panelem w `Windows 10`;

5th July 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.15
 • Naprawiono problem z numerem do przekierowania połączeń w panelu ustawień
Web Dashboard - wersja 1.0.84
 • Naprawiono problem z kupowaniem telefonu w aplikacji VoIPstudio
Desktop Softphone - wersja 3.0.54
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem uczestników grup rozgłoszeniowych

7th June 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.14
 • Naprawiono problem z uruchamianiem aplikacji bez połączenia z Internetem
Web Dashboard - wersja 1.0.81
 • Naprawiony błąd z ustawieniem domyślnego ID jako dynamicznego ID
 • Naprawiony błąd z wymaganiem potwierdzenia adresu dla lokalizacji;

6th May 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.78
 • Naprawiono problem z dziennikiem operatora kolejki
 • Naprawiono problem dla menu wyjścia z IVR
Desktop Softphone - wersja 3.0.53
 • Naprawiono problem z dodawaniem numeru telefonu jako kontaktu
 • Naprawiono problem z przekazywaniem połączeń do dodanego kontaktu

2nd April 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.76
 • Naprawiono problem z dodawaniem / usuwaniem użytkowników z grup podczas edycji użytkownika
 • Naprawiono problem z DND w konsoli recepcji

15th March 2019

Desktop Softphone - wersja 3.0.52
 • Naprawiono problem z brakiem dźwięku po wznowieniu połączenia
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem identyfikatora dzwoniącego

28th February 2019

Web Dashboard - wersja 1.0.73
 • Naprawiono problem z dodawaniem lokalizacji bez wymagań przepisów
 • Naprawiono problem z aktualizacją kolejek użytkowników i grup rozgłoszeniowych
Mobile App - wersja 1.1.11
 • Naprawiono problem z dźwiękiem przy nagrywaniu poczty głosowej

31st January 2019

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.10
 • Naprawiono problem z odtwarzaniem nagrań
Web Dashboard - wersja 1.0.70
 • Naprawiono problem z połączeniem „kliknij, aby połączyć” z numerami bezpłatnymi
 • Naprawiono problem z aktualizacją nazwy grupy reguł routingu

31st December 2018

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.9
 • Naprawiono problem z ciągłym dzwonieniem po odebraniu połączenia
 • Naprawiono problem z numerami z prefiksem „0”

28th December 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.67
 • Naprawiono problem z usuwaniem plików nagrań rozmów z serwera FTP
 • Naprawiono problem z językiem przewodnika głosowego dla IVR „Katalog Firmy”
Desktop Softphone - wersja 3.0.47
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem okna softphonu poza ekranem monitora

30th November 2018

Aplikacja Mobilna - wersja 1.1.5
 • Naprawiono problem z wykonywaniem połączeń za pomocą natywnego panelu telefonu
 • Naprawiono problem z identyfikatorem dzwoniącego w połączeniach przychodzących

28th November 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.65
 • Naprawiono wizualny problem z usuwaniem nagrań rozmów dla użytkowników z rolą: Normalny

24th September 2018

Desktop Softphone - wersja 3.0.45
 • Naprawiono problem z nieprawidłową lokalizacją podczas logowania do Softphone

18th September 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.50
 • Naprawiono problem z pulpitem nawigacyjnym z wizualizacją daty

13th August 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.54
 • Naprawiono problem ze starszym panelem kolejki konsoli

16th July 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.50
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem numeru VAT klienta

11th June 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.49
 • Naprawiono problem z zamawianiem numerów w USA dla różnych miast i tych samych numerów kierunkowych
Desktop Softphone - wersja 3.0.44
 • Naprawiono problem z resetowaniem wyjścia audio do domyślnej wartości po ponownym uruchomieniu
 • Naprawiono problem z wylogowaniem z OSX

15th May 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.45
 • Naprawiono problem z przypisywaniem linii telefonicznych do tymczasowo dezaktywowanych użytkowników
 • Naprawiono problem z reaktywacją zapisanej karty kredytowej dla zawieszonego konta

9th April 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.26
 • Naprawiono problem z wyborem lokalizacji podczas kupowania numeru aktywowanego adresem z dowolnego miejsca na świecie

20th March 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.35
 • Naprawiono problem z wybieraniem niezweryfikowanego identyfikatora dzwoniącego lub zarezerwowanego numeru jako Domyślnego ID / Dynamicznego ID

26th February 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.33.0
 • Naprawiono problem z filtrowaniem połączeń wg typu
 • Naprawiono problem z wykresem demo pokazującym „Brak dostępnych danych”, gdy nie było połaczeń przez 2-4 dni
Desktop Softphone - wersja 3.0.43
 • Naprawiono problemy z dźwiękiem na niektórych urządzeniach NAT / Firewall
 • Naprawiono niemożność wyłączenia, ponownego uruchomienia lub wylogowania systemu MacOS podczas działania Softphone

12th February 2018

Desktop Softphone - wersja 3.0.41
 • Naprawa przekazywania połączeń na numery zewnętrzne

1st February 2018

Desktop Softphone - wersja 3.0.40
 • FNaprawiono błąd polegający na tym, że lista rozwijana kodu kraju resetuje się przy każdym wywołaniu do wartości domyślnej

26th January 2018

Web Dashboard - wersja 1.0.30
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem historii nagrań połączeń dla „Usuniętego użytkownika”

15th January 2018

Desktop Softphone - wersja 3.0.37
 • Naprawiony błąd wybierania * za pomocą nowego telefonu programowego

12th January 2018

Desktop Softphone - wersja 1.0.26
 • Naprawiono obsługę aktualizacji i ponownej aktywacji „usług połączeń alarmowych” dla numerów
Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!