Do szybkiego poczytania | 07/09/2023

Wskaźniki świadomości marki: napędzaj rozwój i zaangażowanie

VoIP phone service background
Komunikacja w biznesie

Ugruntowanie i pielęgnowanie świadomości marki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym niezwykle konkurencyjnym krajobrazie biznesowym. Stopień, w jakim konsumenci rozpoznają i pamiętają Twoją markę, wpływa na Twój rozwój i wskaźniki zaangażowania.

Jednak pomiar czegoś tak nieuchwytnego jak świadomość marki może być wyzwaniem. W tym miejscu w grę wchodzą wskaźniki świadomości marki – te narzędzia i techniki umożliwiają ilościową i jakościową analizę widoczności i postrzegania marki na rynku.

CZYM JEST ŚWIADOMOŚĆ MARKI?

Świadomość marki  odnosi się do stopnia, w jakim docelowi odbiorcy lub konsumenci rozpoznają i zapamiętają konkretną markę. Reprezentuje znajomość i skojarzenie ludzi z nazwą marki, logo, produktami lub usługami. Świadomość marki jest podstawową koncepcją marketingu i odgrywa kluczową rolę w sukcesie marki.

Kluczowe aspekty świadomości marki

Rozpoznawalność: Kiedy dana osoba widzi nazwę marki, logo lub produkt, powinna być w stanie ją zidentyfikować i skojarzyć z konkretną firmą lub organizacją.

Przywołanie: Świadomość marki wykracza poza samo rozpoznanie. Obejmuje to również zdolność ludzi do zapamiętywania marki bez wskazówek wizualnych. Na przykład, jeśli ktoś zapytany o konkretną kategorię produktów, pamięta nazwę marki, oznacza to silną świadomość marki.

Postrzeganie: Świadomość marki nie polega tylko na byciu rozpoznawalnym; ważne jest także to, jak ludzie postrzegają markę. Pozytywne skojarzenia i korzystny wizerunek marki przyczyniają się do solidnej świadomości marki.

Zaufanie: Zaufanie jest kluczowym elementem świadomości marki. Marki o pozytywnej reputacji i historii dostarczania wysokiej jakości produktów lub usług cieszą się zwykle wyższym poziomem zaufania wśród konsumentów.

Przewaga konkurencyjna: Wysoka świadomość marki może zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną. Konsumenci, którzy znają markę, chętniej ją wybiorą zamiast mniej znanych alternatyw.

Lojalność klienta: Silna świadomość marki często prowadzi do lojalności klientów. Kiedy ludzie mają pozytywne doświadczenia z marką i są tego świadomi, istnieje większe prawdopodobieństwo, że staną się stałymi klientami i zwolennikami marki.

Wejście na rynek: Budowanie świadomości marki jest niezbędnym wczesnym krokiem w przypadku nowych firm lub produktów. Pomaga wprowadzić markę i tworzy podstawę do przyszłego rozwoju.

Skuteczność marketingu: Wskaźniki świadomości marki służą do oceny skuteczności działań marketingowych. Firmy mogą śledzić zmiany w poziomach świadomości wynikające z kampanii reklamowych, działań w mediach społecznościowych i innych inicjatyw marketingowych.

Wartość marki: Świadomość marki jest składnikiem wartości marki, reprezentującym ogólną wartość marki. Silna świadomość marki przyczynia się do pozytywnego kapitału marki.

Ogólnie rzecz biorąc, świadomość marki jest kluczowym elementem tożsamości i sukcesu marki. Wpływa na zachowania konsumentów, kształtuje decyzje zakupowe i ostatecznie odgrywa kluczową rolę w zdolności marki do prosperowania na rynku. Firmy inwestują znaczne zasoby w budowanie i utrzymywanie świadomości marki, aby zapewnić sobie silną obecność i nawiązać kontakt z docelową grupą odbiorców.

ŚWIADOMOŚĆ MARKI VS. PERCEPCJA VS. ZAPAMIĘTYWANIE 

Świadomość markipostrzeganie marki i zapamiętanie marki to odrębne, ale wzajemnie powiązane pojęcia w marketingu i brandingu. 

W praktyce pojęcia te często ze sobą współdziałają. Silna świadomość marki może prowadzić do pozytywnego postrzegania marki, gdy konsumenci kojarzą ją z jakością i pozytywnymi doświadczeniami. Zapamiętywanie marki może wynikać z praktycznych działań zwiększających świadomość marki, ponieważ ludzie chętniej pamiętają marki, które znają. Łącznie elementy te kształtują tożsamość marki oraz wpływają na zachowania i lojalność konsumentów.

Przyjrzyjmy się ich różnicom i związkom:

 • Świadomość marki a postrzeganie marki: Podczas gdy świadomość marki koncentruje się na rozpoznawalności, postrzeganie marki sięga głębiej w to, co ludzie myślą i czują o marce. Postrzeganie marki obejmuje zaufanie, lojalność i więź emocjonalną, podczas gdy świadomość marki opiera się bardziej na znajomości.
 • Świadomość marki a zapamiętanie marki: Świadomość marki obejmuje zarówno rozpoznawanie, jak i zapamiętywanie. Ludzie muszą rozpoznać markę, aby można ją było uznać za część świadomości marki. Z drugiej strony, rozpoznawanie marki wyraźnie testuje pamięć jednostki bez pomocy wizualnych.
 • Postrzeganie marki a zapamiętanie marki: Postrzeganie marki ocenia cechy i wartości związane z marką. Chodzi o to, jak ludzie postrzegają markę pod kątem jakości, reputacji i zgodności z osobistymi wartościami. Natomiast zapamiętywanie marki sprawdza zdolność zapamiętania nazwy marki bez oceny uczuć i opinii z nią związanych.

DEFINIOWANIE WSKAŹNIKÓW ŚWIADOMOŚCI MARKI

Jakie są wskaźniki świadomości marki?

Wskaźniki świadomości marki to ilościowe i jakościowe pomiary, które oceniają, jak skutecznie docelowi odbiorcy rozpoznajązapamiętują i wchodzą w interakcję z Twoją marką. Wskaźniki te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wpływu działań związanych z budowaniem marki na docelowych odbiorców.

Dlaczego wskaźniki świadomości marki są ważne

Wskaźniki świadomości marki to nie tylko powierzchowne liczby. Mają bezpośredni wpływ na Twoje wyniki finansowe. Kiedy konsumenci znają Twoją markę, chętniej rozważą i wybiorą Twoje produkty lub usługi zamiast konkurencji, co ostatecznie prowadzi do rozwoju firmy.

Skuteczne strategie świadomości marki przekładają się na większe zaangażowanie klientów. Zaangażowani klienci chętniej stają się zwolennikami marki i lojalnymi patronami, co sprzyja długoterminowemu wzrostowi.

RODZAJE WSKAŹNIKÓW ŚWIADOMOŚCI MARKI

Dostępnych jest mnóstwo wskaźników świadomości marki, a zrozumienie ich niuansów jest kluczowe:

Zasięg i wyświetlenia

Zasięg: ten wskaźnik określa liczbę unikalnych osób, które widziały treść Twojej marki. Zapewnia wgląd w wielkość potencjalnych odbiorców.

Wyświetlenia: wyświetlenia mierzą całkowitą liczbę wyświetleń treści, włączając wielokrotne wyświetlenia tej samej osoby. Wskazuje częstotliwość ekspozycji.

Zaangażowanie w mediach społecznościowych

Zaangażowanie w mediach społecznościowych mierzy, jak aktywnie odbiorcy wchodzą w interakcję z Twoją marką na platformach takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Formuła oblicza procent odbiorców angażujących się w Twoje treści.

Ruch w witrynie

Wskaźniki ruchu w witrynie zapewniają wgląd w skuteczność Twojej obecności w Internecie. Formuła dzieli liczbę unikalnych użytkowników przez łączną liczbę odsłon strony, co pomaga zrozumieć zachowania odwiedzających.

Zapamiętywanie i rozpoznawalność marki

Zapamiętywanie i rozpoznawalność marki często ocenia się za pomocą ankiet i testów przypominania. Ta formuła oblicza odsetek respondentów, którzy po wyświetleniu monitu pamiętają Twoją markę.

Ankiety i opinie klientów

Zbieranie opinii klientów poprzez ankiety, wywiady lub recenzje online zapewnia jakościowy wgląd w postrzeganie marki. Chociaż nie istnieje żaden konkretny wzór, analiza i kategoryzowanie informacji zwrotnych może dostarczyć cennych danych jakościowych.

Udział głosu (SOV)

SOV mierzy obecność Twojej marki na tle konkurencji. Ta formuła oblicza procent wzmianek o marce w Twojej branży, które należą do Twojej marki.

Wzmianki o marce

Śledzenie częstotliwości wzmianek o Twojej marce w dyskusjach w mediach społecznościowych, postach na blogach i artykułach informacyjnych może dostarczyć bezcennych informacji na temat publicznego wizerunku i nastrojów Twojej marki. Nie ma konkretnego wzoru na wzmianki o marce, ale różne narzędzia monitorujące mogą pomóc w ich śledzeniu.

Analiza sentymentu marki

Analiza sentymentu do marki ocenia ogólny sentyment (pozytywny, negatywny lub neutralny) związany z Twoją marką w rozmowach online. Narzędzia do analizy nastrojów wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego do kategoryzowania pomysłów.

Współczynnik klikalności (CTR)

CTR mierzy odsetek osób, które klikają Twoje reklamy lub treści po ich obejrzeniu. Wysoki CTR wskazuje, że przekaz Twojej marki jest przekonujący i kuszący.

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji śledzi odsetek osób, które po kliknięciu na Twoje treści lub reklamy podejmują pożądane działanie, takie jak zapisanie się do newslettera lub dokonanie zakupu.

Wynik Net Promoter Score (NPS)

NPS jest podstawową miarą lojalności klientów. Określa prawdopodobieństwo, że klienci polecą Twoją markę innym, co silnie wskazuje na ich satysfakcję i przywiązanie do marki.

WSKAŹNIKI ŚWIADOMOŚCI MARKI DLA CALL CENTER

Wskaźniki świadomości marki dla call center są niezbędne do oceny, jak dobrze centrum promuje i reprezentuje markę podczas interakcji z klientem. Oto kilka kluczowych wskaźników świadomości marki charakterystycznych dla środowiska call center:

Szybkość rozstrzygania pierwszego połączenia (FCR).

Śledź odsetek problemów klientów rozwiązanych podczas pierwszej rozmowy. Wysoki wskaźnik FCR pozytywnie wpływa na postrzeganie marki.

Wynik zadowolenia klienta (CSAT).

Zmierz zadowolenie klientów z obsługi call center. Zadowoleni klienci mają większe szanse na pozytywne postrzeganie Twojej marki.

CSAT jest zazwyczaj mierzony w skali (np. od 1 do 5 lub od 1 do 10) i można obliczyć średni wynik.

Wynik Net Promoter Score (NPS)

Sprawdź, czy klienci są skłonni polecać Twoją markę po interakcji z call center. Wysokie wyniki NPS odzwierciedlają silne poparcie marki.

Promotorzy to ci, którzy oceniają Twoją markę wysoko (zwykle 9 lub 10), podczas gdy Krytycy to ci, którzy oceniają ją nisko (zwykle od 0 do 6).

Średni czas obsługi (AHT)

Monitoruj średni czas potrzebny na rozwiązanie problemów klientów. Sprawna obsługa pozytywnie wpływa na postrzeganie marki.

Termin rozpatrywania reklamacji

Oceń, jak szybko skargi są rozpatrywane i rozwiązywane. Szybka obsługa reklamacji poprawia wizerunek marki.

Wskaźnik utrzymania klienta

Monitoruj, ilu klientów powraca do Twojej marki po interakcji z call center. Wysokie wskaźniki utrzymania klientów pozytywnie wpływają na wysiłki mające na celu zwiększenie świadomości marki.

Uwaga: istnieje więcej wskaźników, takich jak „Częstotliwość wzmianek o marce”, „Zgodność ze skryptem”, „Jakość i monitorowanie połączeń” oraz „Szkolenie i wiedza agentów”, bez konkretnych wzorów matematycznych, ponieważ często obejmują oceny jakościowe i nie dają wyników liczbowych. wartości.

Wskaźniki te są zazwyczaj mierzone poprzez obserwację, ocenę i informacje zwrotne, a nie obliczenia matematyczne.

Wskaźnik sukcesu sprzedaży krzyżowej lub dodatkowej

„Sukces sprzedaży krzyżowej i dodatkowej” można zmierzyć za pomocą wzoru, jeśli śledzisz liczbę udanych sprzedaży krzyżowej i dodatkowej:

Czy masz już call center? Chcesz pogłębić analizę, aby zoptymalizować swój system telefoniczny, zaangażować klientów i poprawić obsługę klienta? Następnie możesz przejrzeć inne dane śledzenia.

Pamiętaj, że konkretne definicje i metody obliczania tych wskaźników mogą się różnić w zależności od organizacji, dlatego ważne jest, aby dostosować je do celów i zadań call center. Ponadto niektóre wskaźniki, takie jak „Zgodność marki”, mogą nie mieć wymiernego wzoru, ale zamiast tego wymagają ciągłego monitorowania i kontroli zgodności.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak VoIPstudio może pomóc zoptymalizować przepływ pracy w call center, kliknij ten link.

POMIAR ŚWIADOMOŚCI MARKI

Narzędzia i metody śledzenia metryk

Skuteczne śledzenie wskaźników jest niezbędne do zrozumienia i poprawy świadomości marki. Oto kilka narzędzi i metod, których możesz użyć:

Google Analytics:

 • Cel: Śledzenie ruchu w witrynie, zachowań użytkowników i konwersji.
 • Funkcje: Dostarcza dane o odsłonach stron, demografii użytkowników, źródłach ruchu i nie tylko.
 • Korzyści: Pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną i zmierzyć skuteczność kampanii online.

Informacje o mediach społecznościowych:

 • Cel: Do śledzenia zaangażowania i wydajności mediów społecznościowych.
 • Funkcje: Każda platforma (np. Facebook, Twitter, Instagram) oferuje swoje statystyki, w tym dane dotyczące polubień, udostępnień, komentarzy i danych demograficznych obserwujących.
 • Korzyści: Pozwala ocenić wpływ treści w mediach społecznościowych i zidentyfikować trendy wśród odbiorców.

Ankiety klientów:

 • Cel: Zebranie danych jakościowych na temat świadomości i postrzegania marki.
 • Funkcje: Twórz niestandardowe ankiety za pomocą narzędzi takich jak SurveyMonkey lub Google Forms. Dołącz pytania dotyczące rozpoznawalności marki i opinii.
 • Korzyści: Zapewnia bezpośrednie informacje zwrotne od klientów, pomagając zrozumieć ich świadomość i nastroje.

Narzędzia do monitorowania marki:

 • Cel: Śledzenie wzmianek o marce w Internecie.
 • Funkcje: Narzędzia takie jak Brandwatch, Mention czy Google Alerts mogą powiadamiać Cię za każdym razem, gdy Twoja marka pojawia się w Internecie, co pozwala monitorować nastroje i zaangażowanie.
 • Korzyści: Pomaga śledzić rozmowy na temat Twojej marki i szybko reagować na opinie i problemy klientów.

Analityka marketingu e-mailowego:

 • Cel: Do śledzenia wydajności kampanii e-mailowych.
 • Funkcje: Platformy marketingu e-mailowego, takie jak Mailchimp lub HubSpot, udostępniają takie dane, jak współczynniki otwarć, współczynniki klikalności i współczynniki konwersji.
 • Korzyści: Pozwala zmierzyć skuteczność kampanii e-mailowych w promowaniu świadomości marki i zaangażowania.

Narzędzia analizy konkurencji:

 • Cel: Porównanie wyników Twojej marki z konkurencją.
 • Funkcje: Narzędzia takie jak SEMrush, Ahrefs lub LikeWeb dostarczają danych o ruchu w witrynach konkurencji, słowach kluczowych i linkach zwrotnych.
 • Korzyści: Pomaga porównać markę z konkurencją i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Heatmapy:

 • Cel: Do wizualizacji interakcji użytkowników na Twojej stronie internetowej.
 • Funkcje: Narzędzia takie jak Hotjar czy Crazy Egg generują mapy cieplne, które pokazują, gdzie użytkownicy klikają, przesuwają kursory lub spędzają najwięcej czasu w Twojej witrynie.
 • Korzyści: Pomaga zoptymalizować układ i zawartość witryny internetowej, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników.

Narzędzia do testowania A/B:

 • Cel: Do eksperymentowania z odmianami witryny lub treści.
 • Funkcje: Platformy takie jak Optimizely lub Google Optimize umożliwiają testowanie różnych wersji stron internetowych, reklam lub kampanii e-mailowych, aby sprawdzić, która jest skuteczniejsza.
 • Korzyści: Umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu ulepszenia strategii świadomości marki.

Oprogramowanie CRM:

Ankiety dotyczące śledzenia marki:

 • Cel: Monitorowanie świadomości i postrzegania marki w czasie.
 • Funkcje: Przeprowadzaj regularne ankiety, które obejmują pytania dotyczące rozpoznawalności marki, rozważenia zakupu i przychylności.
 • Korzyści: Zapewnia długoterminowy wgląd w zmiany w świadomości i postrzeganiu marki.

Wyznaczanie celów SMART w zakresie świadomości marki

Wyznaczanie celów SMART w zakresie świadomości marki jest niezbędne do stworzenia jasnych i wykonalnych celów, które mogą kierować Twoimi działaniami marketingowymi i brandingowymi. SMART to akronim słów „Specific”, „Measurable”, „Achievable”, „Relevant” i „Time-bound”. Oto jak ustawić cele SMART w zakresie świadomości marki:

Konkretny

Twój cel powinien być jasny i konkretny, nie pozostawiając miejsca na dwuznaczność. Powinien odpowiadać na pytania: co, dlaczego i jak.

Przykład: „Zwiększ świadomość marki” nie jest konkretny. Zamiast tego określ aspekt świadomości marki, który chcesz poprawić, np. „Zwiększ świadomość marki w mediach społecznościowych wśród pokolenia milenialsów”.

Wymierny

Mierzalny cel pozwala śledzić postępy i określić, kiedy cel został osiągnięty. Powinien zawierać konkretne kryteria lub mierniki pomiaru.

Przykład: „Zwiększ ruch w witrynie” jest niejasny. Zamiast tego powiedz: „Zwiększ ruch w witrynie o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy”.

Osiągalny

Twój cel powinien być realistyczny i osiągalny. Biorąc pod uwagę Twoje zasoby i ograniczenia, powinno to stanowić dla Ciebie wyzwanie, ale pozostać w sferze możliwości.

Przykład:  Wyznaczenie celu „Podwójna świadomość marki w ciągu jednego miesiąca” może nie być możliwe do osiągnięcia. Bardziej realistycznym celem mogłoby być „Zwiększenie świadomości marki o 30% w ciągu sześciu miesięcy”.

Odpowiedni

Upewnij się, że Twój cel jest zgodny z ogólnymi celami Twojej marki i biznesem. Powinien być powiązany z misją i wartościami Twojej marki.

Przykład:  jeśli główną grupą docelową Twojej marki są seniorzy, ustawienie celu „Zwiększ świadomość marki wśród nastolatków” może nie być trafne.

Ograniczony w czasie

Twój cel powinien mieć określone ramy czasowe lub ostateczny termin realizacji. To stwarza poczucie pilności i pomaga zachować koncentrację.

Przykład: „Zwiększenie świadomości marki” to proces ciągły. Zamiast tego postaw sobie określony cel czasowy: „Zwiększ świadomość marki o 15% w następnym kwartale”.

Podsumowując, oto przykład celu świadomości marki SMART:

Cel SMART: „Zwiększ świadomość marki w mediach społecznościowych wśród milenialsów o 20% w ciągu sześciu miesięcy dzięki ukierunkowanym treściom i partnerstwom z wpływowymi osobami”.

Cel ten jest konkretny (dotarcie do konkretnej grupy odbiorców), mierzalny (zwiększenie świadomości o 20%), osiągalny (poprzez treści i strategie influencerów), istotny (dla grupy demograficznej millenialsów) i określony w czasie (w ciągu sześciu miesięcy). Zapewnia jasny plan działania dotyczący poprawy świadomości marki z określonymi kryteriami sukcesu.

WYZWANIA I PUŁAPKI

Korzystanie ze wskaźników świadomości marki ma kluczowe znaczenie dla oceny i poprawy jej wyników, ale istnieje kilka wyzwań i pułapek, o których należy pamiętać:

Błędna interpretacja danych

Błędna interpretacja wskaźników może prowadzić do błędnych wniosków. Na przykład zwiększenie ruchu w witrynie niekoniecznie musi korelować z wyższą świadomością marki, jeśli ruch nie wiąże się z Twoją marką.

Koncentracja na wskaźnikach próżności

Dane próżne, takie jak liczba obserwujących lub polubień w mediach społecznościowych, mogą wprowadzać w błąd. Mogą nie odzwierciedlać autentycznego zaangażowania lub sentymentu do marki. Niezbędne jest spojrzenie poza te wskaźniki na poziomie powierzchni.

Ignorowanie danych jakościowych

Wskaźniki ilościowe są cenne, ale dane jakościowe, takie jak opinie klientów i analiza nastrojów, zapewniają kluczowy kontekst. Ignorowanie spostrzeżeń jakościowych może prowadzić do jednowymiarowego spojrzenia na świadomość marki.

Brak benchmarkingu

Dzięki testom porównawczym lub danym historycznym łatwiej jest ocenić, czy wskaźniki świadomości marki poprawiają się, czy spadają. Niezbędne jest także porównywanie z konkurencją lub standardami branżowymi.

Pomijanie jakości zaangażowania

Wiele polubień i udostępnień w mediach społecznościowych niekoniecznie oznacza silne zaangażowanie. Ocena jakości zaangażowania, np. znaczących komentarzy i interakcji, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego pomiaru świadomości marki.

Koncentracja wyłącznie na wskaźnikach online

Chociaż wskaźniki online są cenne, świadomość marki rozciąga się na kanały offline i interakcje w świecie rzeczywistym. Zaniedbanie świadomości marki offline może być pułapką.

Nieodpowiednia zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych

Gromadzenie i analizowanie danych klientów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności (np. RODO lub CCPA). Niewłaściwe obchodzenie się z danymi klientów może skutkować problemami prawnymi i zaszkodzić reputacji marki.

Zaniedbanie ścieżki klienta

Świadomość marki należy rozpatrywać w kontekście podróży klienta. Zaniedbanie tej perspektywy może skutkować fragmentarycznym rozumieniem interakcji marek.

Brak dostosowania się do zmieniających się zachowań konsumentów

Zachowania konsumentów ewoluują, szczególnie w krajobrazie cyfrowym. Brak dostosowania strategii świadomości marki do zmieniających się zachowań i preferencji może prowadzić do stagnacji.

Pomijanie analizy konkurencji

Wskaźniki świadomości marki należy porównywać z konkurencją. Ignorowanie wyników konkurencji może skutkować niewykorzystanymi szansami lub martwymi punktami Twojej strategii.

Niepodjęcie działań w oparciu o spostrzeżenia

Gromadzenie i analizowanie danych ma wartość tylko wtedy, gdy postępujesz zgodnie ze zdobytymi spostrzeżeniami. Częstą pułapką jest gromadzenie danych, ale nie wdrażanie strategii opartych na tych danych.

WNIOSEK

Podsumowując, wskaźniki świadomości marki to nie tylko statystyki na desce rozdzielczej; są kompasem Twojej marki, prowadzącym Cię w stronę rozwoju i zaangażowania. 

Konsekwentnie monitorując i analizując te wskaźniki, możesz udoskonalić strategie marki, przyciągnąć uwagę docelowych odbiorców i wynieść swoją markę na nowy poziom.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!