Do szybkiego poczytania | 20/05/2024

Wyłączenie PSTN: Skorzystaj z migracji do protokołu IP

VoIP phone service background
TECHNOLOGIA I CYFRYZACJA

Nadeszła data! Wyłączenie PSTN nastąpi w Wielkiej Brytanii w grudniu 2025 r .

Krótko mówiąc, publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN) zostanie całkowicie zamknięta w Wielkiej Brytanii.

Dlatego też każdą starą linię telefoniczną i łącze szerokopasmowe w Wielkiej Brytanii należy zmodernizować do w pełni cyfrowej usługi wykorzystującej protokół internetowy (IP) w sieci światłowodowej.

Wszelkie urządzenia korzystające obecnie z sieci PSTN przestaną działać: alarmy, maszyny EPOS, systemy domofonowe, telewizja przemysłowa, faksy i tak dalej.

CO TO JEST WYŁĄCZENIE PSTN?

Wyłączenie PSTN oznacza decyzję Openreach o całkowitym wycofaniu tej przestarzałej platformy, która działa w oparciu o podziemne linie miedziane i analogowy sprzęt telefoniczny.

W rezultacie wszelkie urządzenia zależne od sieci PSTN, szczególnie starsze telefony stacjonarne przestaną działać po wyłączeniu.

DLACZEGO PSTN JEST WYŁĄCZONE?

Decyzja o wyłączeniu PSTN wynika z jej niemożności sprostania współczesnym wymaganiom komunikacyjnym. Pomimo swojej historii świadczenia niezawodnych usług, sieć PSTN stała się przestarzała i wymaga ulepszeń, aby sprostać wymaganiom współczesnego krajobrazu telekomunikacyjnego w zakresie szybkości i transferu danych.

Operatorzy telekomunikacyjni realizują tę inicjatywę, aby uniknąć kosztownej konserwacji coraz bardziej przestarzałego systemu.

W jego miejsce pałeczkę przejmie VoIP (Voice over Internet Protocol). VoIP umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem szerokopasmowego łącza internetowego, zamiast polegać na podziemnych liniach telefonicznych. Ta zmiana zapewnia bardziej niezawodne, szybsze i tańsze usługi telefoniczne.

Dodatkowo VoIP eliminuje potrzebę rozbudowanej infrastruktury lokalnej wymaganej przez PSTN, umożliwiając przedsiębiorstwom wdrażanie elastycznych i skalowalnych systemów dostosowanych do ich potrzeb.

KIEDY NASTĄPI WYŁĄCZENIE PSTN?

Przewidywane wyłączenie PSTN w Wielkiej Brytanii zaplanowano na koniec grudnia 2025 r. Nic nie wskazuje na stopniowe wycofywanie lub powszechną pomoc publiczną. W okresie od kwietnia do grudnia 2025 r. planowana jest także obowiązkowa migracja.

Dlatego też, jeżeli Twoja firma opiera się na urządzeniach i systemach zależnych od PSTN, warto przed upływem terminu dokonać ustaleń dotyczących przejścia na VoIP.

JAK WYŁĄCZENIE PSTN WPŁYNIE NA TWÓJ BIZNES?

Zbliżające się wyłączenie PSTN może wydawać się nieistotne, ponieważ dotyczy przede wszystkim telefonów.

Jednak jego konsekwencje rozciągają się na inne starsze technologie zależne od sieci, co potencjalnie stwarza wyzwania biznesowe.

Może to mieć wpływ na urządzenia takie jak systemy teleopieki, faksy, systemy bezpieczeństwa, alarmy przeciwpożarowe i terminale płatnicze, ponieważ często są one zaprojektowane do współpracy z funkcjami PSTN, których platformy VoIP nie są w stanie w pełni odtworzyć.

Prosimy o modernizację takich urządzeń i przejście na telefony VoIP, aby uniknąć utraty istotnych elementów biznesowych, w tym sieci komunikacyjnych, systemów nagrywania, możliwości płatności na miejscu i systemów bezpieczeństwa.

Sieć cyfrowa zintegrowanych usług (ISDN), wczesne rozwiązanie szybkiego Internetu wprowadzone w latach 90. XX wieku, również jest wycofywane z podobnych powodów. Po 2025 r. ani PSTN, ani ISDN nie będą dostępne w Wielkiej Brytanii.

ZALETY MIGRACJI NA IP

Oto niektóre zalety zmiany linii PSTN na VoIP dla biznesowej komunikacji telefonicznej.

A. Większa elastyczność i skalowalność:

 • Systemy oparte na protokole IP oferują niezrównaną elastyczność, umożliwiając firmom skalowanie infrastruktury komunikacyjnej w górę lub w dół w zależności od potrzeb.
 • Dzięki technologii IP dodawanie nowych użytkowników, funkcji lub lokalizacji jest płynne i można je przeprowadzić bez znaczących modernizacji sprzętu lub rekonfiguracji.
 • Ta elastyczność umożliwia przedsiębiorstwom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i rozwoju organizacyjnego, zapewniając, że ich systemy komunikacyjne pozostają sprawne i responsywne.

B. Poprawiona jakość głosu:

 • Migracja do IP często skutkuje zauważalną poprawą jakości głosu w porównaniu z tradycyjnymi systemami PSTN.
 • Sieci IP mogą przesyłać dane głosowe w formacie cyfrowym, co zapewnia bardziej precyzyjny i spójny dźwięk, wolny od zniekształceń i ograniczeń związanych z sygnałami analogowymi.
 • Lepsza jakość głosu poprawia ogólne wrażenia z komunikacji, sprzyjając bardziej wyraźnym rozmowom i zmniejszając prawdopodobieństwo nieporozumień lub błędów.

C. Obniżone koszty operacyjne:

 • Przejście na komunikację opartą na protokole IP może prowadzić do znacznych oszczędności dla przedsiębiorstw.
 • Technologia IP wykorzystuje istniejące sieci danych, eliminując potrzebę oddzielnej infrastruktury do transmisji głosu i danych.
 • Konsolidacja ruchu głosowego i danych w jednej sieci zmniejsza wydatki na sprzęt, konserwację i koszty operacyjne związane z zarządzaniem wieloma systemami.
 • Ponadto rozwiązania oparte na protokole IP często oferują bardziej konkurencyjne struktury cenowe dla połączeń międzystrefowych i międzynarodowych, co jeszcze bardziej obniża koszty komunikacji biznesowej.

WYZWANIA I PRZEMYŚLENIA

Infrastruktura i kompatybilność

Aktualizacja do VoIP może wymagać oceny i aktualizacji infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia zgodności z nową technologią.

Mogą pojawić się problemy ze zgodnością w przypadku starszych systemów sprzętowych lub oprogramowania, które współpracują specjalnie z liniami PSTN.

Oceń przepustowość i niezawodność swojego połączenia internetowego pod kątem obsługi ruchu VoIP.

Niewystarczająca przepustowość lub przeciążenie sieci może mieć wpływ na jakość i niezawodność połączeń. Zidentyfikuj wszelkie potencjalne ograniczenia lub obszary wymagające aktualizacji lub modyfikacji, aby skutecznie wspierać przejście.

Bezpieczeństwo i prywatność

VoIP wprowadza nowe względy bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi liniami PSTN, ponieważ połączenia są przesyłane przez Internet i są podatne na przechwycenie lub podsłuchiwanie.

Wdrażaj solidne środki bezpieczeństwa, takie jak protokoły szyfrowania i konfiguracje zapory sieciowej, aby chronić poufną komunikację biznesową.

Zapewnij zgodność z przepisami branżowymi i przepisami dotyczącymi ochrony danych, aby chronić informacje o klientach i zachować standardy prywatności.

Regularnie aktualizuj i łataj sprzęt i oprogramowanie VoIP, aby wyeliminować potencjalne luki w zabezpieczeniach i ograniczyć zagrożenia bezpieczeństwa.

Prowadzić programy uświadamiające pracowników, aby wzmacniać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i minimalizować ryzyko naruszeń bezpieczeństwa lub wycieków danych.

Szkolenie i adaptacja pracowników

Zapewnij kompleksowe szkolenia pracownikom w zakresie efektywnego i bezpiecznego korzystania z systemów VoIP.

Rozwiąż wszelkie wątpliwości lub opór wobec zmian poprzez jasną komunikację i wsparcie ze strony kierownictwa.

Zachęcaj pracowników do korzystania z nowej technologii i podkreślaj jej zalety, takie jak większa elastyczność i produktywność.

Oferuj ciągłe wsparcie i zasoby, aby pomóc pracownikom w przejściu z tradycyjnych systemów telefonicznych na VoIP.

Monitoruj opinie i wyniki pracowników, aby zidentyfikować obszary, w których mogą być potrzebne dodatkowe szkolenia lub pomoc.

PLANOWANIE I HARMONOGRAM

Opracuj szczegółowy plan i harmonogram przejścia na VoIP, określając kluczowe etapy i zadania.

Przydziel zasoby i ustal jasne obowiązki na każdym etapie procesu przejścia. Aby zapewnić płynne przejście, należy wziąć pod uwagę fazy wdrażania, okresy testowania i plany awaryjne.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZANIA SIECI PSTN

 • CO TO JEST PSTN I DLACZEGO JEST MIGROWANA DO IP?

PSTN oznacza Public Switched Telephone Network, tradycyjny analogowy system telefoniczny. Trwa migracja do protokołu IP (protokołu internetowego) ze względu na przestarzałą infrastrukturę i potrzebę bardziej zaawansowanych funkcji i możliwości komunikacyjnych.

 • JAKIE SĄ ZALETY MIGRACJI Z PSTN NA IP DLA FIRM?

Migracja z PSTN do IP zapewnia oszczędności, większą elastyczność, skalowalność, lepszą jakość głosu i dostęp do zaawansowanych funkcji komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje i ujednolicone przesyłanie wiadomości.

 • CZY W PRZYPADKU MIGRACJI DO PROTOKOŁU IP BĘDĘ MUSIAŁ WYMIENIĆ MÓJ ISTNIEJĄCY SPRZĘT I SPRZĘT?

Zależy to od kompatybilności istniejącego sprzętu z technologią VoIP. Chociaż część sprzętu może wymagać wymiany lub modernizacji, wiele nowoczesnych systemów można zintegrować z VoIP bez znaczących zmian sprzętowych.

 • JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH POMIĘDZY PSTN I IP?

Połączenia oparte na protokole IP oferują zazwyczaj porównywalną lub wyższą jakość niż tradycyjne połączenia PSTN, szczególnie w przypadku szybkich połączeń internetowych. Czynniki takie jak przepustowość sieci i jakość sprzętu mogą mieć wpływ na jakość połączeń.

 • CZY MOJE ŁĄCZE INTERNETOWE JEST ODPOWIEDNIE DO OBSŁUGI POŁĄCZEŃ VOIP?

Zależy to od przepustowości i niezawodności Twojego połączenia internetowego. VoIP zazwyczaj wymaga stabilnego, szybkiego połączenia internetowego, aby zapewnić wyraźne i nieprzerwane rozmowy.

 • JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANO W CELU OCHRONY POŁĄCZEŃ VOIP PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERNETYCZNYMI?

Systemy VoIP wykorzystują różne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, zapory ogniowe, kontrolę dostępu i systemy wykrywania włamań, aby chronić połączenia i dane przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak podsłuchiwanie i włamania.

 • JAKI WPŁYW NA SŁUŻBY RATUNKOWE BĘDZIE MIAŁA MIGRACJA NA PROTOKÓŁ IP?

Dostawcy usług VoIP mają obowiązek zapewnienia dostępu do służb ratunkowych, na wzór tradycyjnych usług telefonicznych. Jednakże istotne jest, aby upewnić się, że system VoIP jest prawidłowo skonfigurowany do przesyłania dokładnych informacji o lokalizacji służbom ratowniczym.

 • CZY MOGĘ ZACHOWAĆ MOJE DOTYCHCZASOWE NUMERY TELEFONÓW PO PRZEJŚCIU Z PSTN NA IP?

W większości przypadków tak. Dostawcy usług VoIP często oferują możliwość przenoszenia numerów, dzięki czemu możesz zachować istniejące numery telefonów podczas migracji do ich usług.

 • JAKIE ZASOBY SZKOLENIOWE I WSPARCIE SĄ DOSTĘPNE, ABY POMÓC FIRMOM W PRZEJŚCIU Z PSTN NA IP?

Wielu dostawców usług VoIP oferuje sesje szkoleniowe, dokumentację i obsługę klienta, aby pomóc firmom w procesie przejścia. Ponadto specjaliści IT i konsultanci mogą w razie potrzeby zapewnić wskazówki i pomoc.

 • JAKIE KROKI POWINIENEM PODJĄĆ, ABY ZAPEWNIĆ MOJEJ FIRMIE PŁYNNE PRZEJŚCIE Z PSTN NA IP?

Aby zapewnić płynne przejście, firmy powinny ocenić swoje bieżące potrzeby komunikacyjne, ocenić dostawców usług VoIP, zaplanować i zaplanować proces migracji, dokładnie przetestować nowy system, przeszkolić pracowników oraz monitorować i dostosowywać w razie potrzeby w okresie przejściowym.

Masz więcej wątpliwości? W VoIPstudio jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w tym przejściu.

Po prostu kliknij tutaj i skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc!

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!