Do szybkiego poczytania | 06/02/2024

Jak sprawdzić, czy sieć Wi-Fi obsługuje VoIP

VoIP phone service background
Usługa VoIP

Na tym blogu opublikowaliśmy kilka postów na temat korzystania z telefonii VoIP przez Wi-Fi. Doradziliśmy, aby w miarę możliwości korzystać z urządzeń przewodowych, omówiliśmy parametry techniczne Wi-Fi i wyjaśniliśmy, w jaki sposób potrzeby telefonii IP odpowiadają tym sieciom. Zalecamy korzystanie z systemów DECT zaprojektowanych specjalnie dla sprzętu Voice-over WiFi. Jednak w wielu firmach może być konieczne okablowanie wszystkich stacji roboczych lub wdrożenie systemu DECT. W tym poście wyjaśniamy, jak sprawdzić, czy istniejąca infrastruktura WiFi obsługuje telefonię IP i polecamy odpowiedni sprzęt.

Wielu klientów VoIPstudio korzysta już z telefonii VoIP za pośrednictwem Wi-Fi, czy to ze swoich smartfonów, tabletów, laptopów, czy urządzeń VoIP WiFi, takich jak Linkvil lub Grandstream.

OCENA INFRASTRUKTURY WIFI

Wydajność korporacyjnej sieci Wi-Fi we wspieraniu VoIP zależy od jej zdolności do zapewniania niezawodnej i efektywnej łączności. Poniżej przedstawiamy podstawowe elementy tej oceny.

Wystarczające pokrycie

W sieci Wi-Fi zasięg dotyczy obszaru geograficznego, do którego dociera sygnał bezprzewodowy. Kompleksowy zasięg jest niezbędny do zapewnienia niezawodnej łączności w korporacyjnej sieci Wi-Fi. Szeroki zasięg poprawia komfort użytkowania i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości połączeń VoIP.

Korelacja między zasięgiem a jakością połączenia jest prosta; dlatego też niezwykle istotne jest sprawdzenie zasięgu całej infrastruktury. Niewystarczający zasięg, szczególnie w krytycznych obszarach firmy, może skutkować zakłóceniami i spadkiem jakości rozmów VoIP.

Aby ocenić zasięg, należy zastosować specjalne narzędzia i techniki pomiaru siły sygnału w różnych lokalizacjach. Kluczowym wskaźnikiem jest zalecana siła sygnału mierzona w dBm. Aby zapewnić stabilne połączenie VoIP, zaleca się, aby siła sygnału (RSSI) wynosiła co najmniej -67 dBm. Dzięki temu sygnał jest wystarczająco mocny, aby zapobiec przerwom i utracie jakości podczas połączeń VoIP. Ponadto niezbędne jest ustalenie minimalnych akceptowalnych progów siły sygnału w środowiskach biznesowych, aby zapewnić zadowalający zasięg w obszarach krytycznych.

Przepustowość łącza

Przepustowość odnosi się do maksymalnej przepustowości sieci w danym przedziale czasowym. Określenie przepustowości niezbędnej do utrzymania jakości połączeń w dynamicznych środowiskach biznesowych ma kluczowe znaczenie. Dodatkowo uwzględnienie jednoczesnego ruchu danych w sieci biznesowej zapewnia kompleksowe spojrzenie na wymagania dotyczące przepustowości. W szczególności zaleca się minimalną przepustowość 100 kilobitów na sekundę na połączenie, aby zapewnić optymalną jakość połączeń VoIP.

Pomiar wydajności przepustowości powinien odbywać się przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które oceniają zarówno prędkość wysyłania, jak i pobierania. Pomiary te zapewniają dokładny wgląd w zdolność sieci do obsługi ruchu dwukierunkowego wymaganego przez VoIP. Ustanowienie minimalnych akceptowalnych progów dostępnej przepustowości w sieci biznesowej ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji jej wykorzystania i zapewnienia wszystkim użytkownikom płynnego korzystania z technologii VoIP.

Utrata pakietów

Utrata pakietów w sieciach Wi-Fi to zjawisko polegające na tym, że niektóre pakiety danych przesyłane pomiędzy urządzeniami nie docierają do miejsca docelowego. W idealnych warunkach wszystkie wysłane pakiety powinny zostać odebrane bez błędów. Jednak z różnych powodów niektóre pakiety mogą zgubić się lub zostać odrzucone podczas transmisji z powodu:

 • Przeciążenie sieci: W okresach dużego ruchu sieć może zostać przeciążona, zwiększając prawdopodobieństwo utraty pakietów.
 • Zakłócenia elektromagnetyczne: Pobliskie urządzenia elektroniczne, inne sieci Wi-Fi lub zakłócenia zewnętrzne mogą mieć wpływ na integralność sygnału i powodować utratę pakietów.
 • Problemy z konfiguracją lub wydajnością: Nieprawidłowa konfiguracja, awarie urządzeń sieciowych lub problemy z wydajnością mogą przyczynić się do utraty pakietów.

Utrata pakietów może mieć znaczący wpływ na jakość połączeń VoIP. W transmisji głosowej utracone pakiety mogą powodować przerwy, zniekształcenia lub niezręczną ciszę. Głos przesyłany jest w małych fragmentach lub pakietach; jeśli niektórym nie uda się dotrzeć do celu, jakość rozmowy ulega pogorszeniu.

Wyobraźmy sobie rozmowę VoIP pomiędzy dwoma pracownikami firmy korzystającymi z sieci WiFi. Podczas połączenia sieć doświadcza przeciążenia z powodu jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń. W rezultacie niektóre pakiety głosowe nie docierają do miejsca docelowego z powodu problemu i gubią się po drodze. W trakcie rozmowy przekłada się to na chwile ciszy, fragmentaryczne słowa lub słyszalne zniekształcenia, co niekorzystnie wpływa na wygodę użytkownika.

Przeciążenie użytkowników

Każdy punkt dostępu WiFi lub antena ma maksymalną pojemność dla podłączonych użytkowników. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Wi-Fi jest medium współdzielonym przez różnych użytkowników. Oznacza to, że gdy jedno urządzenie zajmie kanał, inne urządzenia muszą poczekać na swoją kolej. Ten okres oczekiwania powoduje drastyczne zmniejszenie przepustowości i zwiększa opóźnienie transmisji pakietu. Dlatego określenie liczby punktów dostępowych powinno opierać się na zasięgu i szacowanej współbieżności użytkowników. Na przykład lepiej jest zainstalować dwa lub cztery punkty dostępowe w audytorium lub sali konferencyjnej, po jednym w każdym rogu, emitujące niewielką moc, zamiast centralnego punktu dostępowego obejmującego całe pomieszczenie.

Punkt dostępowy oferujący 90 Mb/s jednemu klientowi zmniejszy prędkość do 6 Mb/s przy sześciu aktywnych klientach i spadnie do 3 Mb/s przy 20 klientach.

Roaming pomiędzy antenami

Roaming między antenami w sieciach Wi-Fi oznacza przełączanie się urządzenia mobilnego z jednego punktu dostępu do drugiego bez utraty łączności. Jest to szczególnie istotne w środowiskach biznesowych z wieloma punktami dostępowymi, gdzie urządzenia mogą przemieszczać się pomiędzy obszarami objętymi różnymi antenami.

Efektywny roaming dla VoIP zazwyczaj obejmuje płynne przejście i minimalną utratę pakietów podczas przełączania z jednego punktu dostępowego do drugiego. Aby utrzymać ciągłość usług w środowiskach, w których priorytetem jest jakość połączeń VoIP, wymagane jest szybkie i skuteczne przekazanie.

Wspólnym celem wydajnego roamingu VoIP jest osiągnięcie przekazania w czasie krótszym niż 50 milisekund. Wartość tę uznaje się za akceptowalną, aby zapewnić, że przejście będzie praktycznie niewidoczne dla użytkowników podczas połączenia w czasie rzeczywistym. Szybkie przekazywanie pomaga zapobiegać przerwom w rozmowie, zapewniając płynną obsługę VoIP nawet wtedy, gdy urządzenia przemieszczają się pomiędzy różnymi obszarami zasięgu.

Zapewnienie płynnego przejścia między punktami dostępowymi poprawia komfort użytkownika i przyczynia się do stabilności połączeń VoIP w dynamicznych środowiskach biznesowych.

NARZĘDZIA EWALUACYJNE

Kompleksowa ocena infrastruktury Wi-Fi w przedsiębiorstwie wymaga specjalistycznych narzędzi, które uwzględniają różne aspekty, od zasięgu i jakości sygnału po zdolność sieci do obsługi usług takich jak VoIP.

Oto najważniejsze narzędzia do sprawdzania i optymalizacji całej infrastruktury WiFi:

Narzędzia oceny zasięgu

Ocena zasięgu Wi-Fi ma kluczowe znaczenie, aby mieć pewność, że sygnał bezprzewodowy odpowiednio pokrywa wszystkie niezbędne obszary. Narzędzia do oceny zasięgu umożliwiają wizualizację siły sygnału w różnych lokalizacjach, identyfikację obszarów o słabym sygnale i planowanie strategiczne w celu rozmieszczenia punktów dostępu w celu optymalizacji zasięgu.

Przykłady narzędzi:

 • Ekahau HeatMapper: Tworzy wizualne mapy cieplne przedstawiające siłę sygnału Wi-Fi w różnych obszarach, co ułatwia identyfikację regionów o słabym zasięgu.
 • NetSpot: Zapewnia szczegółowe mapy zasięgu Wi-Fi, wyświetlając siłę sygnału w określonych lokalizacjach w celu dokładnej oceny.

Narzędzia do oceny przepustowości

Ocena przepustowości jest niezbędna do zrozumienia zdolności sieci do przesyłania danych. W kontekście infrastruktury Wi-Fi pomiar przepustowości pomaga określić prędkość przesyłania danych pomiędzy urządzeniami i zapewnia, że ​​jest ona wystarczająca do obsługi wrażliwych usług, takich jak VoIP. Regularne oceny przepustowości mają kluczowe znaczenie dla utrzymania optymalnej wydajności i uniknięcia zatorów, które mogłyby mieć wpływ na jakość usług.

Przykłady narzędzi:

 • iPerf: Mierzy wydajność przepustowości pomiędzy urządzeniami w sieci, dostarczając dane o szybkości przesyłania danych.
 • Speedtest firmy Ookla: Przeprowadza szybkie testy szybkości połączenia z serwerami zewnętrznymi, oferując szybki wgląd w wydajność przepustowości połączenia internetowego.

Narzędzia oceny roamingu

Efektywny roaming pomiędzy antenami ma kluczowe znaczenie w środowiskach z wieloma punktami dostępu. Narzędzia do oceny roamingu pozwalają analizować i optymalizować przejścia urządzeń między punktami dostępu, zapewniając ciągłą łączność i bezproblemową obsługę użytkownika.

Przykłady narzędzi:

 • Ekahau Pro: Oferuje zaawansowane możliwości analizy i planowania, w tym symulację roamingu, w celu oceny wydajności i optymalizacji konfiguracji punktów dostępu.
 • Eksplorator Wi-Fi: Dostarcza szczegółowych informacji o sieciach Wi-Fi, w tym możliwość wizualizacji urządzeń w zmieniających się punktach dostępu.

Narzędzia do oceny utraty pakietów

Utrata pakietów może mieć wpływ na jakość wrażliwych usług, takich jak VoIP. Narzędzia do oceny utraty pakietów, takie jak ping i traciroute, pozwalają mierzyć opóźnienia i identyfikować problemy, które mogą skutkować utratą pakietów podczas transmisji danych.

Przykłady narzędzi:

 • Ping i Traceroute: Oceniają opóźnienia i utratę pakietów w sieci, dostarczając informacji o jakości połączenia w różnych punktach infrastruktury.
 • Wireshark: Przechwytuje i analizuje pakiety danych w sieci, ułatwiając identyfikację utraty pakietów i innych problemów z komunikacją.

OCENA WI-FI ZA POMOCĄ VOIPSTUDIO

VoIPstudio oferuje Ci w pełni funkcjonalny 30-dniowy bezpłatny okres próbny, pozwalający na zarejestrowanie się i podłączenie wszystkich potrzebnych urządzeń: komputerów, smartfonów, telefonów WiFi czy telefonów stacjonarnych. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek usług możesz przetestować jakość dźwięku, sprawdzić zasięg lub ocenić możliwości roamingu swojej sieci Wi-Fi.

Ponadto softphone VoIPstudio zawiera kilka narzędzi do oceny wydajności sieci i jakości rozmów telefonicznych, takich jak:

 • Przepustowość wysyłana i odbierana
 • Lokalny adres IP i port
 • Czas podróży w obie strony i drgania
 • Całkowita liczba pakietów odebranych/wyemitowanych
 • Utrata pakietów
 • Używany kodek audio

Skorzystaj z okresu próbnego, aby upewnić się, że VoIPstudio spełni Twoje wymagania w zakresie płynnej i wysokiej jakości usług VoIP, zanim podejmiesz jakiekolwiek zobowiązania dotyczące usług.

Bezpłatna wersja próbna VoIPstudio to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy Twoja sieć Wi-Fi prawidłowo obsługuje telefonię. Dodatkowo możesz ocenić funkcje naszej platformy, aby upewnić się, że VoIP odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Jeśli rozważasz wdrożenie telefonów Wi-Fi, urządzenia Linkvil oferują wysoką wydajność i solidność oraz zawierają narzędzia do oceny połączenia sieciowego. Możesz przez cały czas monitorować jakość sygnału, aby identyfikować słabe punkty w sieci Wi-Fi i skutecznie rozwiązywać problemy.

SZCZEGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE DUŻYCH BIUR

W środowiskach korporacyjnych z rozległymi biurami i wieloma punktami dostępu kwestie dotyczące infrastruktury Wi-Fi stają się bardziej złożone. W tej sekcji omówione zostaną konkretne elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny i ulepszania sieci Wi-Fi w dużych biurach, koncentrując się na strategicznej dystrybucji punktów dostępu i skalowalności sieci.

Strategiczna dystrybucja punktów dostępowych

Strategiczne rozmieszczenie punktów dostępu w dużych biurach ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego zasięgu i optymalnej wydajności sieci Wi-Fi. Znaczenie tej dystrybucji polega na zajęciu się określonymi obszarami, które wymagają solidnej łączności w celu obsługi wrażliwych usług, takich jak VoIP.

Niezwykle istotna jest ocena fizycznego układu biura, identyfikacja stref o dużym natężeniu ruchu oraz obszarów, w których sygnał może zostać osłabiony. Zastosowanie technologii kształtowania wiązki pozwala na bardziej precyzyjne kierowanie sygnału, poprawiając w ten sposób efektywność dystrybucji i optymalizując pokrycie w krytycznych obszarach.

Skalowalność sieci

Planowanie skalowalności sieci jest niezbędne, aby uwzględnić przyszły rozwój firmy. Przewidywanie prognoz ekspansji i projektowanie infrastruktury Wi-Fi w celu umożliwienia łatwego dodawania nowych punktów dostępu ma kluczowe znaczenie.

Technologia 802.11ax, znana również jako Wi-Fi 6, oferuje zwiększoną wydajność i zwiększoną pojemność do obsługi bardziej intensywnych obciążeń, zapewniając skalowalne rozwiązanie dla stale rozwijających się środowisk biznesowych.

Wdrożenie kontrolerów sieciowych umożliwiających scentralizowane zarządzanie ułatwia administrowanie wieloma punktami dostępowymi, zapewniając elastyczną i wydajną sieć, która może ewoluować wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy.

Podsumowując, strategiczna dystrybucja punktów dostępu i skalowalność sieci to podstawowe czynniki wpływające na optymalizację infrastruktury Wi-Fi w dużych biurach. Uwzględniając te aspekty, firmy mogą stworzyć solidne i elastyczne środowiska łączności, kluczowe dla pomyślnego wdrożenia usług VoIP i innych usług wymagających stabilnej i skalowalnej sieci.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!