Do szybkiego poczytania | 19/04/2024

Co to jest VoIP? Kompletny przewodnik na rok 2024

VoIP phone service background
VoIP

Komunikacja jest siłą napędową codziennych operacji każdej organizacji, a połączenia głosowe pozostają podstawą działalności  każdej wielkości firmy.

Prawdopodobnie słyszałeś, że technologia VoIP nie jest bezpieczna i że powinieneś pozostać przy tradycyjnych telefonach stacjonarnych. Rzeczywistość jest taka, że ​​większość tradycyjnych operatorów telefonii stacjonarnej korzysta już z technologii VoIP w swoich sieciach, aby świadczyć usługi telefoniczne.

Być może ta technologia będzie Ci obca, a wszystkie informacje, których szukasz w Internecie, mogą być przytłaczające.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy ten obszerny przewodnik po VoIP, aby pomóc Ci w pełni go wykorzystać. Jeśli jesteś nowy w tej technologii, nie obawiaj się. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest VoIP i dlaczego jest to najlepszy system telefoniczny dla Twojej firmy. Przejdźmy zatem do rzeczy.

CO TO JEST VOIP

Technologia VoIP, czyli protokół Voice over Internet Protocol, umożliwia użytkownikom wykonywanie połączeń głosowych przez Internet zamiast korzystania z tradycyjnych miedzianych telefonów stacjonarnych. Zasadniczo VoIP przekształca sygnał głosowy w pakiety danych przesyłane przez sieć internetową, aż dotrą do odbiorcy, gdzie są ponownie konwertowane na sygnały głosowe.

Takie podejście ma kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi systemami telefonicznymi, takimi jak telefony stacjonarne.

W ostatnich latach wiele firm telekomunikacyjnych na całym świecie przeprowadziło migrację swoich sieci do technologii VoIP, co świadczy o rosnącej popularności i przyjęciu tej technologii.

JAK DZIAŁA VOIP

Aby zrozumieć jak działa VoIP, konieczne jest zapoznanie się z etapami i procesami związanymi z nawiązywaniem połączeń przy użyciu tej technologii.

Proces nawiązywania połączenia VoIP obejmuje digitalizację, transmisję, routing i ponowne składanie pakietów danych głosowych w sieci internetowej.

Poniżej znajduje się kompleksowy opis techniczny tych procesów:

1. Inicjowanie połączenia 

Konwersja głosu na dane

Kiedy użytkownik inicjuje połączenie VoIP, urządzenie (takie jak telefon IP lub aplikacja VoIP na urządzeniu mobilnym lub komputerze) konwertuje analogowy sygnał głosowy na dane cyfrowe. Proces ten nazywany jest digitalizacją lub kodowaniem głosu i wykorzystuje algorytmy kompresji dźwięku w celu zmniejszenia rozmiaru danych i optymalizacji wydajności przepustowości.

Tworzenie pakietu danych

Cyfrowe dane głosowe dzielone są na małe pakiety w celu transmisji sieciowej. Każdy pakiet zawiera informacje w nagłówku, które identyfikują źródło i miejsce docelowe połączenia, a także zakodowane dane audio.

2. Transmisja pakietów danych

Protokół internetowy (IP)

Pakiety danych głosowych są przesyłane w sieci przy użyciu protokołu internetowego (IP), standardowego protokołu przesyłania danych w Internecie. Pakiety przemieszczają się przez szereg routerów i przełączników w sieci, podążając najbardziej efektywną trasą do miejsca przeznaczenia.

3. Routing i przekazywanie pakietów

Routing dynamiczny

Pakiety danych VoIP mogą podczas transmisji podążać różnymi trasami do miejsca przeznaczenia, w zależności od warunków sieci, przeciążenia i innych czynników. Routery i przełączniki w sieci korzystają z algorytmów routingu dynamicznego w celu określenia najbardziej wydajnej trasy dla każdego pakietu w czasie rzeczywistym.

Ponowne złożenie pakietu

W miejscu docelowym pakiety danych VoIP są ponownie składane we właściwej kolejności i dekodowane w celu przywrócenia pierwotnego sygnału głosowego. Proces ten polega na usunięciu informacji z nagłówka i ponownej konwersji danych cyfrowych na analogowe sygnały audio.

4. Odebranie i zakończenie połączenia

Konwersja danych na mowę

Po odebraniu i zdekodowaniu całego strumienia pakietów danych VoIP urządzenie odbiorcze konwertuje cyfrowe sygnały audio z powrotem na analogowe sygnały głosowe. Proces ten nazywany jest odtwarzaniem lub dekodowaniem głosu.

Dostawa do odbiorcy

Wreszcie analogowy sygnał głosowy jest dostarczany do odbiorcy połączenia poprzez głośnik lub słuchawkę urządzenia odbierającego, umożliwiając dwukierunkową komunikację pomiędzy stronami biorącymi udział w połączeniu VoIP.

RÓŻNICE POMIĘDZY VOIP A TRADYCYJNYMI LINIAMI TELEFONICZNYMI

Różnice pomiędzy VoIP (Voice over Internet Protocol) a tradycyjnymi liniami telefonicznymi, takimi jak telefony stacjonarne czy publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN), są znaczne i obejmują różne aspekty techniczne, operacyjne i funkcjonalne.

Podczas gdy tradycyjne linie telefoniczne oferują ustaloną niezawodność i jakość usług, VoIP zapewnia większą elastyczność, funkcjonalność i niższe koszty, co czyni go atrakcyjną opcją dla wielu firm i użytkowników.

Jednakże wybór pomiędzy VoIP a tradycyjnymi liniami telefonicznymi zależy od specyficznych potrzeb każdego użytkownika i czynników, takich jak jakość połączenia internetowego i dostępna infrastruktura.

Oto szczegółowa analiza tych różnic:

Infrastruktura technologiczna:

 • VoIP: Wykorzystuje infrastrukturę internetową do przesyłania danych głosowych w postaci pakietów cyfrowych w sieciach IP. Wymaga szerokopasmowego połączenia z Internetem i można go zintegrować z innymi usługami transmisji danych i komunikacji w tej samej sieci.
 • Tradycyjne linie telefoniczne: Zależą od infrastruktury fizycznej miedzianych linii stacjonarnych i przełączników obwodów. Sygnał głosowy przesyłany jest analogicznie dedykowanymi kablami miedzianymi i wymaga oddzielnej infrastruktury od sieci danych.

Koszty i opłaty:

 • VoIP: Generalnie oferuje niższe koszty niż tradycyjne taryfy za linię telefoniczną, szczególnie w przypadku połączeń międzymiastowych i międzynarodowych. Połączenia w sieci VoIP są zazwyczaj bezpłatne lub płatne.
 • Tradycyjne linie telefoniczne: Stawki za połączenia zależą od usługodawcy i mogą być znacznie wyższe w przypadku połączeń międzymiastowych lub międzynarodowych. Mogą one również obejmować stałe miesięczne stawki lub dodatkowe opłaty za usługi, takie jak identyfikacja dzwoniącego lub przekazywanie połączeń.

Elastyczność i skalowalność:

 • VoIP: Zapewnia większą elastyczność i skalowalność. Można z łatwością dodawać dodatkowe linie i zaawansowane funkcje bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu. Umożliwia także mobilność użytkownika, ponieważ połączenia można wykonywać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.
 • Tradycyjne linie telefoniczne: Często wymagają dodatkowych instalacji fizycznych w celu dodania nowych linii lub funkcji, co może być kosztowne i czasochłonne. Dodatkowo mobilność użytkownika jest ograniczona do fizycznej lokalizacji linii telefonicznej.

Dodatkowe funkcje i usługi:

 • VoIP: Oferuje szeroką gamę dodatkowych funkcji i usług, takich jak ujednolicone przesyłanie wiadomości, połączenia konferencyjne, nagrywanie rozmów, IVR (interaktywna odpowiedź głosowa) i inteligentne przekierowywanie połączeń. Obsługuje także integrację z aplikacjami biznesowymi i narzędziami do współpracy.
 • Tradycyjne linie telefoniczne: Mogą mieć ograniczone funkcje w porównaniu z VoIP i mogą wymagać dodatkowego sprzętu do świadczenia zaawansowanych usług. Opcje integracji z innymi aplikacjami i systemami biznesowymi mogą być również bardziej ograniczone.

Jakość dźwięku i niezawodność:

 • VoIP: Jakość dźwięku może się różnić w zależności od jakości połączenia internetowego i przeciążenia sieci, ale ulepszenia technologiczne pozwoliły w wielu przypadkach uzyskać jakość dźwięku porównywalną lub nawet lepszą od tradycyjnych linii telefonicznych. Jednakże na niezawodność mogą mieć wpływ problemy z połączeniem internetowym lub przerwy w świadczeniu usług.
 • Tradycyjne linie telefoniczne: Zazwyczaj zapewniają stałą i niezawodną jakość dźwięku, ale mogą na nie wpływać problemy z infrastrukturą fizyczną, takie jak przecięcia kabli lub awarie przełączników. Ogólnie rzecz biorąc, są mniej podatne na problemy z połączeniem sieciowym w porównaniu do VoIP.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne:

Redukcja zużycia zasobów: VoIP może zmniejszyć zużycie zasobów i ślad węglowy firmy, eliminując potrzebę stosowania ciężkiej infrastruktury fizycznej, takiej jak kable miedziane i sprzęt przełączający.

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA Z TRADYCYJNYCH LINII TELEFONICZNYCH NA VOIP

Kilka symptomów i sytuacji może wskazywać, że firma musi przejść na technologię VoIP, aby poprawić swoją efektywność i konkurencyjność.

Jeśli w Twojej firmie występuje którykolwiek z tych symptomów, być może nadszedł czas, aby rozważyć przejście systemu telefonicznego na VoIP i skorzystanie z zalet tej technologii. Poprawisz efektywność operacyjną i zwiększysz swoją konkurencyjność.

 1. Wysokie koszty połączeń i wysokie rachunki za telefon: Jeśli firma wydaje zbyt dużo na opłaty za połączenia międzystrefowe lub międzynarodowe u tradycyjnego dostawcy usług telefonicznych, przejście na VoIP może znacznie obniżyć te koszty.
 2. Ograniczenia funkcjonalności i brak zaawansowanych funkcji: Jeśli w obecnym systemie telefonicznym brakuje takich funkcji, jak IVR (interaktywna odpowiedź głosowa), ujednolicone przesyłanie wiadomości, nagrywanie rozmów, połączenia konferencyjne i inne, migracja do VoIP może zapewnić dostęp do szerszego zakresu funkcjonalności.
 3. Ograniczona skalowalność: Jeśli firma rozwija się i obecny system telefoniczny nie może szybko dostosować się do dodawania nowych linii lub użytkowników, VoIP oferuje większą skalowalność i elastyczność, umożliwiając rozwój wraz z firmą.
 4. Potrzeba mobilności: Praca zdalna lub poza siedzibą firmy: jeśli pracownicy potrzebują możliwości wykonywania i odbierania połączeń z odległych lokalizacji lub będąc w ruchu, VoIP umożliwia mobilność, umożliwiając wykonywanie połączeń z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.
 5. Przestarzała infrastruktura: Stare i kosztowne systemy telefoniczne w utrzymaniu: jeśli obecny system telefoniczny jest przestarzały, wymaga kosztownej konserwacji lub jego żywotność dobiega końca, migracja do VoIP może zapewnić bardziej nowoczesne i opłacalne rozwiązanie.
 6. Trudności w integracji z innymi aplikacjami biznesowymi: Jeśli firma pragnie zintegrować swój system telefoniczny z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak CRM czy systemy zarządzania sprzedażą, VoIP oferuje większą elastyczność i możliwości integracji.                                                      Uwaga: VoIPstudio zapewnia dostęp i obsługę interfejsów API, dzięki czemu Twoi klienci mogą wchodzić w interakcję z różnymi platformami. Dodatkowo VoIPstudio oferuje natywne integracje z najpopularniejszymi CRM-ami.
 7. Słaba lub niespójna jakość dźwięku: Jeśli użytkownicy doświadczają problemów z jakością dźwięku, takich jak echo, opóźnienia lub częste zrywanie połączeń, VoIP może zapewnić bardziej spójną i lepszą jakość usług.
 8. Konieczność zwiększenia wydajności i produktywności: Jeśli firma dąży do zwiększenia efektywności komunikacji i współpracy między pracownikami, VoIP oferuje zaawansowane narzędzia, takie jak ujednolicone przesyłanie wiadomości i połączenia konferencyjne, które pomogą osiągnąć te cele.

SPRZĘT POTRZEBNY DO SKONFIGUROWANIA VOIP

Konfiguracja VoIP wymaga stosunkowo minimalnego sprzętu w porównaniu z tradycyjnymi systemami telefonicznymi, ale niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że masz następujące elementy:

 1. Połączenie internetowe: VoIP wymaga szybkiego i niezawodnego połączenia internetowego. To połączenie może być szerokopasmowe, światłowodowe lub podobne.
 2. Telefony kompatybilne z VoIP: Do wykonywania i odbierania połączeń VoIP potrzebne będą telefony kompatybilne z VoIP, zwane także telefonami IP. Telefony te łączą się bezpośrednio z siecią internetową, a nie z tradycyjnymi liniami telefonicznymi.
 3. Adapter telefonu analogowego (ATA): Jeśli chcesz nadal używać istniejących telefonów analogowych w systemie VoIP, będziesz potrzebować adaptera telefonu analogowego (ATA). Urządzenie to konwertuje sygnały analogowe z tradycyjnych telefonów na sygnały cyfrowe kompatybilne z sieciami VoIP.
 4. Router lub przełącznik: Do połączenia telefonów VoIP z siecią internetową wymagany jest router lub przełącznik. To urządzenie zarządza ruchem danych pomiędzy telefonami VoIP i Internetem.
 5. Serwer VoIP lub dostawca usług: Dzięki wiedzy technicznej i niezbędnym zasobom możesz skonfigurować własny serwer VoIP. Alternatywnie możesz wykupić subskrypcję u dostawcy usług VoIP, który oferuje hostowane usługi VoIP.
 6. Zasilanie i kopia zapasowa: Upewnij się, że Twój sprzęt VoIP ma niezawodne zasilanie. Rozważ użycie akumulatorów zapasowych lub zasilaczy bezprzerwowych (UPS), aby zapobiec przerwom w przypadku przerw w dostawie prądu.
 7. Zestawy słuchawkowe lub telefony: W zależności od preferencji i wymagań możesz także zainwestować w zestawy słuchawkowe lub telefony do telefonów VoIP, aby poprawić komfort i użyteczność podczas rozmów.
 8. Aplikacja mobilna: Aby korzystać z VoIP na smartfonie, musisz pobrać aplikację VoIP ze sklepu z aplikacjami na swoim urządzeniu. Po pobraniu aplikacji możesz założyć konto lub zalogować się, jeśli już je posiadasz. Następnie możesz wykonywać i odbierać połączenia głosowe za pośrednictwem aplikacji, korzystając z połączenia internetowego, Wi-Fi lub komórkowej transmisji danych.

Aplikacje VoIP zazwyczaj oferują także różne dodatkowe funkcje, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych, rozmowy wideo, rozmowy grupowe i udostępnianie plików. Umożliwia komunikację na wiele sposobów za pomocą smartfona i połączenia internetowego.

ZALETY VOIP

1- Opłacalność: Połączenia VoIP są często tańsze niż połączenia tradycyjne, szczególnie w przypadku połączeń międzymiastowych i międzynarodowych, ponieważ korzystają z infrastruktury internetowej zamiast konwencjonalnych linii telefonicznych.

2- Elastyczność i skalowalność: VoIP pozwala na łatwe dodawanie lub redukcję linii telefonicznych w zależności od zmieniających się potrzeb firmy. Funkcje i funkcjonalności systemu VoIP można łatwo dostosowywać i rozszerzać w zależności od wymagań biznesowych.

3- Zaawansowane funkcje: Systemy VoIP oferują szeroką gamę zaawansowanych funkcji, takich jak między innymi poczta głosowa, identyfikacja dzwoniącego, połączenia konferencyjne, przekazywanie połączeń i IVR (interaktywna odpowiedź głosowa), które nie są zazwyczaj dostępne w tradycyjnych systemach telefonicznych lub mogą wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

4- Mobilność: VoIP umożliwia użytkownikom wykonywanie i odbieranie połączeń z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, czy to z telefonu IP, komputera, czy nawet urządzenia mobilnego. Zapewnia większą elastyczność i mobilność pracownikom zdalnym i mobilnym.

5- Integracja z innymi aplikacjami: Systemy VoIP można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), poczta elektroniczna, komunikatory internetowe i narzędzia do współpracy, umożliwiając płynniejszą i bardziej wydajną komunikację w firmie.

WADY VOIP

1- Zależność od połączenia internetowego: Jakość połączeń VoIP jest bezpośrednio powiązana z jakością i stabilnością połączenia internetowego. Przerwy lub problemy z siecią mogą wpływać na jakość połączeń VoIP, powodując zrywanie połączeń lub słabą jakość dźwięku.

2- Wymagania dotyczące przepustowości: Połączenia VoIP zużywają przepustowość Internetu, co może mieć wpływ na wydajność innych aplikacji wymagających dużej przepustowości, takich jak przeglądanie stron internetowych, strumieniowe przesyłanie wideo lub pobieranie dużych plików. Może to wymagać ostrożnego zarządzania przepustowością w celu zapewnienia optymalnej wydajności aplikacji.

3- Zgodność z istniejącym sprzętem: Podczas migracji do VoIP może być konieczna modernizacja lub wymiana istniejącego sprzętu telefonicznego, aby był on kompatybilny z technologią VoIP. Może to wiązać się z dodatkowymi kosztami, a wdrożenie wymaga czasu i wysiłku.

4- Bezpieczeństwo: Systemy VoIP są narażone na zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak ataki hakerów, oszustwa telefoniczne i podsłuchiwanie. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo komunikacji VoIP, ważne jest wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych i zapory sieciowe.

Bezpieczeństwo staje się z każdym dniem coraz ważniejszym czynnikiem. VoIPstudio oferuje:

 • Szyfrowaną komunikację w internetowym panelu sterowania oraz komunikację głosową generowaną z aplikacji.
 • Dwuczynnikową kontrolę dostępu i zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania danych zgodnymi z RODO.
 • Centra przechowywania danych, które spełniają certyfikaty bezpieczeństwa ISO 27001.

5- Jakość usług: Chociaż jakość połączeń VoIP znacznie się poprawiła w ostatnich latach, nadal mogą występować problemy, takie jak opóźnienia mowy, echo, utrata pakietów i wahania. Problemy te mogą być bardziej widoczne w sieciach przeciążonych lub sieciach o niskiej jakości usług internetowych.

FUNKCJE VOIP DLA FIRM

Funkcje VoIP dla firm mogą się różnić w zależności od usługodawcy i specyficznych potrzeb każdej organizacji. Jednak niektóre standardowe funkcje oferowane przez systemy VoIP dla firm obejmują:

Połączenia głosowe

VoIP umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Internet z wykorzystaniem protokołów takich jak SIP (Session Initiation Protocol) czy H.323. Połączenia te mogą być lokalne, krajowe lub międzynarodowe i zazwyczaj są bardziej opłacalne niż połączenia tradycyjne.

Wideokonferencje

Systemy VoIP często umożliwiają wideokonferencje i spotkania wirtualne, umożliwiając pracownikom komunikację twarzą w twarz niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Sprzyja współpracy i efektywnej komunikacji pomiędzy rozproszonymi zespołami.

Wiadomości błyskawiczne

Niektóre systemy VoIP zawierają funkcje komunikacji błyskawicznej, umożliwiające użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, udostępnianie plików i współpracę w czasie rzeczywistym podczas połączeń i wideokonferencji.

Poczta głosowa

Systemy VoIP zazwyczaj obejmują usługi poczty głosowej, które umożliwiają użytkownikom odbieranie wiadomości poczty głosowej i zarządzanie nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub interfejsu internetowego. Ułatwia to zarządzanie wiadomościami i gwarantuje, że użytkownicy nie przegapią żadnej ważnej komunikacji.

ID dzwoniącego

Systemy VoIP często oferują funkcję identyfikacji dzwoniącego, która wyświetla informacje o numerze telefonu lub nazwie dzwoniącego na ekranie odbiorcy przed odebraniem połączenia. Pomaga użytkownikom identyfikować i ustalać priorytety połączeń przychodzących.

Przeniesienie połączenia

VoIP umożliwia użytkownikom szybkie przekazywanie połączeń do innych użytkowników lub działów bez przerywania komunikacji. Pomaga kierować połączenia do odpowiedniej osoby i zapewnia sprawną obsługę klienta.

IVR (interaktywna odpowiedź głosowa)

Systemy VoIP mogą obejmować konfigurowalne systemy IVR, które prowadzą dzwoniącego przez menu opcji za pomocą poleceń głosowych lub naciśnięć klawiatury. Ułatwia automatyzację codziennych zadań i poprawia efektywność operacyjną.

Integracja z aplikacjami biznesowymi

Systemy VoIP integrują się z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM), poczta elektroniczna i kalendarze. Umożliwia użytkownikom dostęp do odpowiednich informacji podczas połączeń i zwiększa produktywność.

Nagranie rozmowy

Niektóre systemy VoIP umożliwiają użytkownikom nagrywanie rozmów w celach szkoleniowych, zgodności z przepisami lub analizy jakości. Stanowi cenne odniesienie do przeglądu i poprawy komunikacji z klientami i współpracownikami.

Skalowalność i elastyczność

Systemy VoIP są wysoce skalowalne i szybko dostosowują się do rozwoju firmy. Administratorzy mogą w razie potrzeby dodawać lub usuwać linie i funkcje bez wprowadzania kosztownych zmian w infrastrukturze fizycznej.

Bezpieczeństwo

Systemy VoIP mogą zawierać zaawansowane środki bezpieczeństwa w celu ochrony komunikacji biznesowej. Może obejmować kompleksowe szyfrowanie w celu ochrony prywatności połączeń, zapory ogniowe zapobiegające nieautoryzowanym włamaniom do sieci, uwierzytelnianie użytkowników zapewniające dostęp do systemu wyłącznie autoryzowanemu personelowi oraz wykrywanie oszustw w celu zapobiegania atakom hakerów.

Ujednolicona komunikacja (UC)

Systemy VoIP są często częścią rozwiązań zunifikowanej komunikacji, które integrują różne narzędzia komunikacyjne w scentralizowaną platformę. Oprócz połączeń głosowych, wideokonferencji i komunikatorów internetowych rozwiązania ujednoliconej komunikacji mogą obejmować pocztę elektroniczną, współpracę nad dokumentami, współdzielone kalendarze, narzędzia do zarządzania projektami i nie tylko. Rozwiązania te zapewniają pracownikom spójną i usprawnioną komunikację, zwiększając produktywność i współpracę w firmie.

ILE KOSZTUJE VOIP?

Telefonia VoIP zapewnia bardziej opłacalną i elastyczną opcję niż połączenia konwencjonalne; jednakże zrozumienie jego kosztów ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji dotyczących jego wdrożenia.

Modele rozliczeń w usługach VoIP

Dostawcy VoIP na całym świecie mogą łączyć połączenia wychodzące z tradycyjnymi operatorami telefonicznymi lub innymi dostawcami usług internetowych (ISP) w oparciu o jakość połączeń i koszty. Dzięki temu mogą oferować klientom dostosowane stawki za każdy rodzaj połączenia. W związku z tym koszty połączeń mogą się różnić w zależności od numeru, z którego wykonywane jest połączenie, przedstawiając następujące scenariusze:

 • Wykonywane są połączenia wychodzące z numerami lokalnymi na terenie kraju. Na przykład, jeśli będziemy dzwonić do miejsc docelowych w Hiszpanii z numeru hiszpańskiego, koszt będzie lokalny i bardziej ekonomiczny.
 • Wykonywane są połączenia wychodzące z numerami z tej samej strefy taryfowej. Na przykład taryfa EOG będzie obowiązywać, jeśli zadzwonimy do Hiszpanii z innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podobnie, jeśli zadzwonimy z Hiszpanii do innego kraju w EOG, obowiązywać będzie odpowiednia taryfa dla tego obszaru.
 • Połączenia wychodzące z numerami międzynarodowymi – w tym przypadku obowiązuje stawka za połączenie międzynarodowe.

Należy pamiętać, że telefonia VoIP jest usługą globalną dostępną za pośrednictwem Internetu i umożliwia wykonywanie połączeń z dowolnego miejsca na świecie pod żądany numer.

Najpopularniejsze plany użytkowania u dostawców VoIP

 • Stawki za minutę: Niektórzy dostawcy oferują pakiety minut połączeń z listą miejsc docelowych. Dodatkowo umożliwiają połączenia do innych miejsc nieobjętych planem, a stawka za minutę może się różnić w zależności od miejsca docelowego połączenia (lokalnego, krajowego lub międzynarodowego).
 • Stawki abonamentowe: Inni dostawcy oferują miesięczne plany abonamentowe, które umożliwiają nieograniczone połączenia do określonych miejsc docelowych za stałą opłatą. Podczas subskrybowania takiego planu koniecznie zapoznaj się z warunkami i warunkami użytkowania, ponieważ zazwyczaj ograniczają się one do określonych miejsc docelowych lub rodzajów użytkowania.
 • Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem: Niektórzy dostawcy pozwalają płacić tylko za wykorzystane minuty lub usługi, co może być bardziej ekonomiczne dla okazjonalnych użytkowników.

CZY TWOJA FIRMA POTRZEBUJE VOIP?

Odpowiedź brzmi: Tak. Technologia VoIP stała się niezbędnym narzędziem dla większości firm i nie jest już luksusem. Teraz, gdy wiesz więcej o technologii VoIP i o tym, jak może ona pomóc Twojej firmie, możesz podjąć właściwą decyzję dla swojej firmy.

ILE KOSZTUJE VOIPSTUDIO?

Przed podjęciem decyzji niezwykle istotne jest przeanalizowanie funkcji i możliwości konfiguracji oferowanych przez każdego dostawcę VoIP. Weź także pod uwagę koszty, ponieważ tego typu usługi dla firmy zazwyczaj wiążą się z powtarzającymi się wydatkami, które należy ograniczyć.

W VoIPstudio oferujemy usługę wirtualnej centrali telefonicznej o wysokim stopniu personalizacji, integracji z podmiotami trzecimi, a w szczególności naszą w pełni funkcjonalną aplikację na komputer i smartfon.

Wszystko to jest bardzo przystępne, zaczynając od 22 PLN za rozszerzenie.

VoIP jest w pełni funkcjonalną technologią. Ale upewnij się, że obsługa klienta i wsparcie techniczne są dobre.

Najlepszym sposobem jest porównanie doświadczeń innych użytkowników. Tak mówią o nas nasi klienci.

Kolejna rada to wypróbować przed zakupem. Sprawdź, dlaczego nasz 30-dniowy bezpłatny okres próbny różni się od innych.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

– JAKIE SĄ ZALETY VOIP W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYMI LINIAMI TELEFONICZNYMI?

Niektóre zalety VoIP obejmują niższe koszty, zaawansowane funkcje (takie jak rozmowy wideo i konferencje), elastyczność umożliwiającą pracę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu oraz integrację z innymi systemami komunikacyjnymi.

– CZY POTRZEBUJĘ SPECJALNEGO SPRZĘTU, ŻEBY KORZYSTAĆ Z VOIP?

Aby korzystać z VoIP, potrzebujesz kompatybilnego urządzenia, takiego jak telefon IP, telefon programowy na komputerze lub aplikacja na smartfonie. Potrzebujesz także stabilnego połączenia z Internetem.

– CZY MOGĘ UŻYWAĆ VOIP DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH?

VoIP jest popularną opcją wykonywania połączeń międzynarodowych ze względu na niższe stawki niż w przypadku tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych.

– CZY VOIP JEST BEZPIECZNY?

VoIP może być bezpieczny, jeśli zostaną wdrożone odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak kompleksowe szyfrowanie i uwierzytelnianie użytkowników. Wybór niezawodnego dostawcy i aktualizowanie oprogramowania w celu uniknięcia luk w zabezpieczeniach ma kluczowe znaczenie.

– CZY PO PRZEJŚCIU NA VOIP MOGĘ ZACHOWAĆ DOTYCHCZASOWY NUMER TELEFONU?

Wielu dostawców VoIP oferuje możliwość przeniesienia istniejącego numeru telefonu. Jednakże konieczne jest sprawdzenie dostępności tej funkcji u swojego dostawcy VoIP.

– JAKA JEST JAKOŚĆ DŹWIĘKU ROZMÓW VOIP?

Jakość dźwięku połączeń VoIP może być tak dobra, jak w przypadku połączeń tradycyjnych, a w niektórych przypadkach nawet lepsza, pod warunkiem, że masz szybkie i stabilne połączenie internetowe.

– CZY MOGĘ WYKORZYSTAĆ VOIP W MOJEJ FIRMIE?

VoIP jest szeroko stosowany w środowiskach biznesowych ze względu na liczne zalety, takie jak obniżone koszty, zaawansowane funkcje i skalowalność.

– CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI WYSTĄPIĄ PROBLEMY Z MOJĄ USŁUGĄ VOIP?

Jeśli wystąpią problemy z usługą VoIP, możesz ponownie uruchomić sprzęt i sprawdzić połączenie internetowe. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze swoim dostawcą VoIP w celu uzyskania pomocy technicznej.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!