Do szybkiego poczytania | 11/06/2024

Popraw obsługę klienta dzięki szkoleniu Twojego Call Center

VoIP phone service background
Call center

Obsługa klienta jest podstawowym filarem każdej firmy, której celem jest utrzymanie solidnych i trwałych relacji z klientami.

W call center znaczenie to jest jeszcze większe, gdyż to właśnie one stanowią bezpośredni i podstawowy punkt kontaktu firmy z klientem.

Coaching w call center oferuje wiele korzyści, które poprawiają wydajność poszczególnych agentów oraz ogólną wydajność i efektywność call center.

CO TO JEST COACHING CALL CENTER?

Coaching call center to praktyka skupiająca się na ciągłym rozwoju i doskonaleniu agentów obsługi klienta poprzez określone wskazówki i techniki szkoleniowe.

Coaching jest procesem dynamicznym i spersonalizowanym, w odróżnieniu od tradycyjnego szkolenia, które może mieć charakter bardziej ogólny i statyczny. Ma na celu identyfikację mocnych stron i obszarów wymagających poprawy u każdego agenta oraz zapewnia konstruktywną informację zwrotną i narzędzia do rozwoju zawodowego.

Cele coachingu call center

Cel coachingu call center jest dwojaki:

 1. Popraw wydajność poszczególnych agentów: Zwiększając ich skuteczność i wydajność w rozwiązywaniu zapytań i problemów klientów.
 2. Popraw ogólną jakość usług świadczonych przez call center: Przekłada się to na bardziej satysfakcjonującą obsługę klienta i bardziej niezwykłą zdolność call center do spełniania, a nawet przekraczania oczekiwań rynku.

PORADA EKSPERTA

Wdrażając skuteczny program coachingowy, firmy mogą zwiększyć satysfakcję i utrzymanie klientów, rozwijać potencjał pracowników oraz stworzyć pozytywne i produktywne środowisko pracy.

Zainwestuj w coaching dla swojego call center i zobacz, jak poprawia on obsługę klienta i ogólny sukces Twojej firmy.

KORZYŚCI Z COACHINGU W CALL CENTER

Firmy mogą tworzyć pozytywne i motywujące środowisko pracy, inwestując w ciągły rozwój swoich pracowników. Oto niektóre z najważniejszych korzyści coachingu w call center:

Poprawa jakości obsługi klienta

Coaching pomaga agentom rozwinąć skuteczniejsze umiejętności komunikacyjne, co prowadzi do płynniejszych i bardziej satysfakcjonujących interakcji z klientami:

 • Otrzymując spersonalizowane wskazówki, agenci uczą się lepiej radzić sobie z zapytaniami i skargami, oferując szybsze i bardziej odpowiednie rozwiązania.
 • Znacząco poprawia jakość obsługi klienta, zwiększając satysfakcję i lojalność klientów.

Wzrost zadowolenia i utrzymania klientów

Wysokiej jakości obsługa klienta, świadczona przez dobrze przeszkolonych i zmotywowanych agentów, bezpośrednio wpływa na satysfakcję klienta:

 • Klienci, którzy zostaną profesjonalnie i skutecznie potraktowani, chętniej wrócą do firmy i polecą ją innym.
 • Zwiększa utrzymanie klientów i może generować nowe możliwości biznesowe drogą ustną.

Rozwój zawodowy agentów

Coaching zapewnia agentom możliwości ciągłego rozwoju zawodowego.

 • Agenci mogą poprawić swoją wydajność i poczuć się pewniej, otrzymując konstruktywne informacje zwrotne i ucząc się nowych umiejętności.
 • Poprawia ich wydajność oraz zwiększa motywację i zaangażowanie w firmę.

Zmniejszenie rotacji personelu

Centra obsługi telefonicznej często borykają się z dużą rotacją personelu, co może być kosztowne i destrukcyjne.

 • Coaching pomaga stworzyć pozytywne i wspierające środowisko pracy, w którym agenci czują się cenieni i doceniani.
 • Inwestując w rozwój swoich pracowników, firmy mogą zwiększyć retencję personelu i obniżyć koszty związane z zatrudnianiem i szkoleniem nowych agentów.

Poprawa efektywności operacyjnej

Dzięki coachingowi agenci uczą się efektywniej zarządzać swoimi zadaniami, optymalizując wykorzystanie czasu i dostępnych zasobów.

 • Poprawia to ich indywidualną produktywność i zwiększa efektywność operacyjną call center jako całości.
 • Dobrze wyszkolony zespół agentów może szybciej odpowiadać na zapytania klientów, skracając czas oczekiwania i zwiększając satysfakcję klienta.

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN I NOWYCH WYZWAŃ

Środowisko call center może być dynamiczne i podlegać częstym zmianom, takim jak wprowadzanie nowych technologii czy zmiany w polityce firmy.

 • Coaching przygotowuje agentów do przystosowania się do tych zmian, zapewniając im umiejętności i elastyczność niezbędną do stawienia czoła nowym wyzwaniom.
 • Zespół, który potrafi się dostosować, może utrzymać wysoki poziom wydajności nawet w zmieniających się sytuacjach.

KLUCZOWE ELEMENTY SZKOLENIA CALL CENTER

Aby wdrożyć skuteczny program coachingowy w call center, ważne jest skupienie się na konkretnych kluczowych elementach. To zagwarantuje powodzenie procesu. Oto niektóre z tych komponentów:

Bieżąca ocena wydajności

Pierwszym krokiem w każdym programie coachingowym jest ocena aktualnej wydajności agentów.

 • Polega na gromadzeniu danych i wskaźników dotyczących ich wydajności, takich jak czas obsługi połączeń, rozwiązanie pierwszego kontaktu i zadowolenie klienta.

Identyfikacja obszarów wymagających poprawy

Na podstawie oceny wyników istotne jest zidentyfikowanie konkretnych obszarów, w których każdy agent wymaga poprawy.

 • Może obejmować umiejętności techniczne, wiedzę o produkcie lub usłudze lub cechy takie jak empatia i komunikacja.

Wyznaczanie jasnych celów i zadań

Istotnym elementem coachingu jest wyznaczanie jasnych i osiągalnych celów.

 • Cele te powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART).

SKUTECZNE TECHNIKI SZKOLENIOWE W CALL CENTER

Konstruktywna i regularna informacja zwrotna

Informacja zwrotna jest potężnym narzędziem w procesie coachingowym. Konstruktywna informacja zwrotna pomaga agentom zrozumieć, co robią dobrze i gdzie wymagają poprawy.

Informacje zwrotne muszą być konkretne, zorientowane na rozwiązanie i szybko dostarczone.

Trening umiejętności komunikacyjnych

Umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla agentów call center.

Szkolenie w zakresie tych umiejętności poprzez warsztaty i ćwiczenia praktyczne może pomóc agentom lepiej radzić sobie z interakcjami z klientami, skutecznie rozwiązywać problemy i zwiększać satysfakcję klientów.

Odgrywanie ról i symulacje

Odgrywanie ról i symulacje pozwalają agentom ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności w kontrolowanym środowisku.

Działania te mogą symulować rzeczywiste sytuacje, z którymi agenci spotykają się podczas codziennych rozmów, co pozwala im rozwijać pewność siebie i kompetencje.

Wyodrębnianie przykładów z nagrań rozmów

Wykorzystywanie przykładów z nagrań rozmów jako techniki coachingowej w call center jest bardzo ważne, gdyż pozwala na realistyczną i obiektywną ocenę pracy agenta.

Dodatkowo ułatwia monitorowanie postępów i wypracowywanie najlepszych praktyk.

Identyfikowanie trendów wydajności według typu połączenia

Technika ta pozwala rozpoznać określone wzorce w działaniu agenta na podstawie rodzaju połączenia (np. sprzedaż, pomoc techniczna, zapytania ogólne).

Identyfikując te trendy, strategie coachingowe można spersonalizować, aby odpowiadały konkretnym potrzebom każdego rodzaju interakcji.

Wykrywanie problemów z wydajnością poprzez obserwację i monitorowanie w czasie rzeczywistym

Obserwacja w czasie rzeczywistym pozwala trenerom identyfikować problemy z wynikami w momencie ich wystąpienia, ułatwiając natychmiastową i terminową interwencję. Pomaga korygować błędy i zapewnia bardziej dynamiczne i adaptacyjne szkolenie, pomagając agentom w szybkim doskonaleniu się.

WDROŻENIE SKUTECZNEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Aby wdrożyć skuteczny program coachingowy, należy wykonać określone kroki i zastosować odpowiednie narzędzia:

Etapy projektowania programu coachingu call center

POMIAR I MONITOROWANIE POSTĘPU

Aby mieć pewność, że program coachingowy spełnia swoje cele, konieczne jest regularne mierzenie i śledzenie postępów:

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) umożliwiające ocenę sukcesu coachingu

Mówiliśmy już o znaczeniu pomiaru produktywności call center.

KPI, takie jak zadowolenie klienta, czas zakończenia rozmowy telefonicznej i wskaźnik rozwiązania pierwszego kontaktu, to kluczowe wskaźniki, które mogą wskazywać na sukces coachingu.

Monitorowanie tych wskaźników pomaga ocenić wpływ coachingu na wydajność agentów i jakość obsługi klienta.

Metody gromadzenia i analizy danych

Narzędzia analityczne i oprogramowanie do zarządzania wydajnością mogą ułatwić gromadzenie i analizę danych. Metody te pozwalają na identyfikację trendów, pomiar postępów i dokonanie niezbędnych korekt programu szkoleniowego, aby utrzymać jego skuteczność.

JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA MOŻE POMÓC W COACHINGU W TWOIM CALL CENTER?

Sztuczna inteligencja (AI) może odegrać kluczową rolę w coachingu w call center, oferując kilka znaczących korzyści.

Udoskonalenia te umożliwiają bardziej precyzyjny i skuteczny coaching, poprawiając wydajność agentów i jakość obsługi klienta.

Automatyczna analiza połączeń

Sztuczna inteligencja może automatycznie transkrybować i analizować tysiące rozmów, identyfikując wzorce i trendy w zachowaniach agentów i interakcjach z klientami.

 • Pozwala trenerom skoncentrować się na konkretnych obszarach wymagających poprawy w oparciu o precyzyjne i szczegółowe dane.

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Narzędzia AI mogą przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym podczas rozmów, pomagając agentom dostosować swoje podejście podczas rozmów z klientami.

 • Mogą na przykład otrzymać sugestie dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami lub poprawy tonu głosu. Zwiększa skuteczność coachingu i natychmiast poprawia doświadczenie klienta.

Wykrywanie emocji

Algorytmy AI potrafią analizować ton głosu i język używany przez agentów i klientów, wykrywając emocje i nastroje.

 • Pomaga trenerom lepiej zrozumieć dynamikę rozmów i oferuje bardziej praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi.

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Sztuczna inteligencja może obsługiwać powtarzalne zadania administracyjne, takie jak planowanie sesji coachingowych i zbieranie danych dotyczących wydajności.

 • Dzięki temu trenerzy mogą skupić się na działaniach o wyższej wartości, takich jak spersonalizowany rozwój agentów.

Symulacje i odgrywanie ról

Narzędzia AI mogą tworzyć symulowane scenariusze i ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról w oparciu o rzeczywiste sytuacje telefoniczne. Zapewnia agentom bezpieczne środowisko do ćwiczenia i doskonalenia swoich umiejętności.

 • Symulacje te można dostosować do specyficznych potrzeb każdego agenta, oferując spersonalizowane i skuteczne doświadczenie edukacyjne.

Ciągły pomiar wydajności

Sztuczna inteligencja może monitorować wydajność agentów i generować szczegółowe raporty pokazujące ich postęp.

 • Pozwala trenerom dostosowywać swoje strategie i podejścia w oparciu o najnowsze dane, zapewniając ciągłe i zrównoważone doskonalenie.

SZUKASZ SPOSOBU NA ULEPSZENIE SZKOLEŃ CALL CENTER I DOŚWIADCZEŃ AGENTA?

VoIPstudio to platforma komunikacji VoIP, która może być potężnym narzędziem do wdrożenia odpowiedniej strategii coachingowej.

Wdrożenie VoIPstudio w strategii coachingowej call center oferuje wiele narzędzi ułatwiających skuteczniejszy coaching.

Wykorzystując ponad 40 zaawansowanych funkcji centrali PBX, możesz zapewnić ciągłą poprawę wydajności agentów i jakości obsługi klienta.

FUNKCJE VOIPSTUDIO USPRAWNIAJĄCE SZKOLENIA CALL CENTER

 • Nagrywanie rozmów: VoIPstudio umożliwia nagrywanie wszystkich rozmów przychodzących i wychodzących. Nagrania te można później przejrzeć, aby ocenić wydajność agenta. Analiza tych nagrań pozwala uzyskać konkretną i konstruktywną informację zwrotną w oparciu o prawdziwe przykłady, pomagając agentom identyfikować i korygować ich błędy.
 • Monitoring w czasie rzeczywistym: Platforma oferuje tworzenie barometrów do monitorowania połączeń w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że trenerzy mogą na bieżąco słuchać rozmów i, jeśli to konieczne, interweniować lub przekazywać natychmiastową informację zwrotną. Ta funkcja monitorowania na żywo ma kluczowe znaczenie dla wykrywania i rozwiązywania problemów z wydajnością na miejscu.
 • Szczegółowe statystyki i raporty: VoIPstudio udostępnia zaawansowane narzędzia do analiz i raportowania. Możesz wykorzystać te dane do zidentyfikowania trendów wydajności, takich jak średni czas obsługi połączeń, współczynnik rozstrzygania pierwszego kontaktu i inne ważne wskaźniki KPI. Raporty te pozwalają skoncentrować coaching na konkretnych obszarach wymagających poprawy.
 • Integracja z CRM i innymi narzędziami: Integracja VoIPstudio z systemami CRM i innymi narzędziami do zarządzania klientami zapewnia pełniejszy obraz interakcji z klientami. Trenerzy mają dostęp do historii rozmów i innych istotnych danych, aby zapewnić bardziej kontekstowy i skuteczny coaching.
 • Funkcje konferencji i coachingu szeptanego: VoIPstudio obsługuje konferencje i „coaching szeptany”, podczas których coach może rozmawiać z agentem bez słyszenia klienta. Ta funkcja, znana jako wtrącanie się w połączenie, jest przydatna do prowadzenia agentów podczas rozmów na żywo i pomagania im w doskonaleniu umiejętności w czasie rzeczywistym. Poniższy film pokazuje jak zastosować tę funkcjonalność w VoIPstudio.

Studia przypadków, w których VoIPstudio pomogło call center takim jak Twoje

Studium przypadku 1: Cloud VoIP i simPRO

Dowiedz się, jak globalne call center w simPRO stało się bardziej wydajne, zwinne i skuteczne.

Studium przypadku 2: Usługi eContact i VoIPstudio

Odkryj, jak VoIPstudio pomaga agencji telemarketingowej i generowania popytu eContact Services zarządzać kosztami połączeń.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA CALL CENTER

– JAK MOGĘ ZMIERZYĆ SKUTECZNOŚĆ PROGRAMU COACHINGOWEGO W MOIM CALL CENTER?

Aby zmierzyć skuteczność programu coachingowego w call center, można wykorzystać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak zadowolenie klienta, wskaźnik rozwiązania pierwszego kontaktu, średni czas obsługi połączeń i rotacja pracowników. Pomocne jest także przeprowadzanie ankiet zwrotnych z agentami, aby ocenić ich postrzeganie coachingu i jego wpływu na ich wyniki i satysfakcję z pracy.

– JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ DOBRY COACH W CALL CENTER?

Dobry coach powinien cechować się doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi, empatią, cierpliwością i umiejętnością przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej. Ponadto powinni być dobrze poinformowani o działaniu call center, potrafić identyfikować obszary wymagające poprawy oraz potrafić motywować i kierować agentami, aby osiągnęli swoje cele.

– JAK CZĘSTO POWINNY ODBYWAĆ SIĘ SESJE COACHINGOWE W CALL CENTER?

Częstotliwość sesji coachingowych może się różnić w zależności od potrzeb call center i agentów. Zaleca się jednak regularne przeprowadzanie sesji coachingowych, co najmniej raz w miesiącu, aby zapewnić ciągłą kontynuację i doskonalenie. W niektórych przypadkach częstsze sesje, na przykład cotygodniowe, mogą być korzystne, szczególnie w przypadku nowych agentów lub tych, którzy stoją przed konkretnymi wyzwaniami.

– JAK SPERSONALIZOWAĆ COACHING DLA KAŻDEGO AGENTA?

Aby spersonalizować coaching dla każdego agenta, niezbędna jest ocena jego wyników oraz zrozumienie jego mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Korzystaj z narzędzi takich jak oceny wyników, nagrania rozmów i opinie klientów. Następnie wyznacz spersonalizowane cele i stwórz konkretny plan rozwoju dla każdego agenta, dbając o to, aby informacje zwrotne i działania coachingowe były istotne i dostosowane do jego potrzeb i celów.

– JAKĄ ROLĘ W COACHINGU CALL CENTER ODGRYWAJĄ NOWE TECHNOLOGIE, TAKIE JAK ANALIZA NASTROJÓW?

Nowe technologie, takie jak analiza nastrojów, odgrywają kluczową rolę w coachingu call center, zapewniając głębsze zrozumienie interakcji pomiędzy agentami i klientami. Analiza nastrojów może identyfikować emocje i postawy w czasie rzeczywistym, umożliwiając trenerom rozwiązywanie problemów komunikacyjnych i poprawę empatii agenta. Pomaga personalizować coaching i opracowywać strategie lepszego radzenia sobie z emocjami klientów, podnosząc jakość obsługi klienta.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!