Do szybkiego poczytania | 14/03/2024

Różnice pomiędzy PBX a VoIP: Wybierz opcję odpowiednią dla Twojej firmy

VoIP phone service background
VoIP

Wybór odpowiedniego systemu komunikacji jest kluczowy dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa.

Dwie główne opcje, które spotkasz na rynku, to systemy PBX (Private Branch Exchange) i VoIP (Voice over Internet Protocol). Każdy z tych systemów oferuje unikalne cechy i funkcjonalności, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną firmy i koszty komunikacji.

W tym porównaniu zbadane zostaną kluczowe różnice między centralami PBX i VoIP, analizując ich funkcje, koszty, skalowalność i elastyczność.

Rozumiejąc te różnice, możesz zdecydować, który z tych systemów będzie właściwym wyborem dla Twoich potrzeb w zakresie komunikacji biznesowej.

DEFINICJA CENTRALI PBX I VOIP

 • PBX (Private Branch Exchange)Centrala PBX lub centrala prywatna to system telefoniczny używany w środowiskach biznesowych, który umożliwia wewnętrzne połączenie linii telefonicznych i ułatwia komunikację w organizacji. Tradycyjnie centrala PBX wykorzystuje przełączanie obwodów do ustanawiania połączeń między użytkownikami w tej samej sieci prywatnej. Cechą charakterystyczną central PBX jest możliwość podłączenia wielu numerów wewnętrznych za pośrednictwem linii wspólnych. Umożliwia pracownikom organizacji komunikację wewnętrzną poprzez wybieranie zaledwie kilku cyfr, zamiast konieczności wybierania całego numeru przy każdym połączeniu.
 • VoIP (Voice over Internet Protocol): VoIP to technologia umożliwiająca transmisję głosu i innych mediów komunikacyjnych za pośrednictwem sieci IP, takich jak Internet. Zamiast tradycyjnego przełączania obwodów, VoIP przekształca głos w dane cyfrowe przesyłane przez sieć. Pozwala na efektywniejszą i tańszą komunikację, wykorzystując infrastrukturę internetową do rozmów telefonicznych.

Jedną z najważniejszych zalet VoIP jest możliwość zintegrowania usług głosowych, wideo, komunikatorów internetowych i innych usług komunikacyjnych w jedną platformę. Zapewnia firmom większą elastyczność i funkcjonalność w ich systemach komunikacyjnych, umożliwiając bardziej efektywną współpracę i lepsze doświadczenie użytkownika.

Znaczenie wyboru odpowiedniego systemu komunikacji dla Twojej firmy

Skuteczny system komunikacji jest podstawą każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa, ułatwia współpracę zespołową, sprawne podejmowanie decyzji i wysoką jakość obsługi klienta.

Dlatego znaczenie wyboru odpowiedniego systemu komunikacji dla Twojej firmy polega na jego bezpośrednim wpływie na efektywność operacyjną, produktywność personelu i satysfakcję klientów.

Przestarzały lub nieodpowiedni system komunikacji może utrudniać przepływ informacji wewnątrz organizacji, powodować opóźnienia w podejmowaniu decyzji i negatywnie wpływać na doświadczenia klientów.

Ponadto wybór odpowiedniego systemu komunikacji może również znacząco wpłynąć na koszty operacyjne firmy. Wydajny i dobrze zarządzany system może pomóc w ograniczeniu wydatków związanych z komunikacją, takich jak opłaty za połączenia, konserwacja sprzętu i aktualizacje oprogramowania.

Z drugiej strony nieodpowiedni system komunikacji może skutkować ukrytymi kosztami i marnotrawstwem zasobów ze względu na brak niezbędnych funkcji, problemy z kompatybilnością z innymi systemami lub konieczność inwestowania w tymczasowe rozwiązania w celu załatania braków.

RÓŻNICE POMIĘDZY SYSTEMAMI PBX I VOIP

Podczas gdy tradycyjne centrale PBX od dawna są standardowym wyborem w telefonii biznesowej, systemy VoIP zyskują na popularności ze względu na ich elastyczność, funkcjonalność i potencjalnie niższe koszty.

Wybór pomiędzy centralą PBX a VoIP będzie zależał od konkretnych potrzeb komunikacyjnych każdej firmy i jej długoterminowej wizji infrastruktury komunikacyjnej.

Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi systemami PBX a VoIP polega na technologii wykorzystywanej do zarządzania komunikacją:

 • Tradycyjne centrale PBX opierają się na fizycznym sprzęcie i przełączaniu obwodów.
 • Systemy VoIP wykorzystują infrastrukturę internetową i technologię sieci IP do przesyłania danych głosowych.

Ponadto systemy VoIP zazwyczaj oferują większą elastyczność i skalowalność w porównaniu do tradycyjnych central PBX. Dzięki technologii VoIP firmy mogą z łatwością wprowadzać nowe linie i funkcje bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt, co pozwala im szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

PORÓWNANIE CECH I FUNKCJONALNOŚCI

Cechy systemu VoIP

 1. Elastyczność geograficzna: Systemy VoIP umożliwiają użytkownikom wykonywanie i odbieranie połączeń z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, ułatwiając pracę zdalną i mobilność biznesową.
 2. Zaawansowane funkcje: Systemy VoIP zazwyczaj oferują różne zaawansowane funkcje, takie jak przekazywanie połączeń, poczta głosowa na e-mail, połączenia konferencyjne, śledzenie połączeń i inne.
 3. Integracja aplikacji: Systemy VoIP można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak CRM (zarządzanie relacjami z klientami) i oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, w celu zwiększenia wydajności i produktywności. 

Funkcje systemu PBX

 1. Niezawodność: Systemy PBX oparte na sprzęcie fizycznym zazwyczaj oferują większą niezawodność niż rozwiązania oparte wyłącznie na oprogramowaniu, ponieważ ich działanie nie jest całkowicie zależne od połączenia internetowego.
 2. Całkowita kontrola: Dzięki lokalnej centrali PBX firmy mają całkowitą kontrolę nad swoją infrastrukturą komunikacyjną, co pozwala im dostosować i zoptymalizować system zgodnie z ich potrzebami.
 3. Zwiększone bezpieczeństwo: Przechowując dane komunikacyjne w sieci lokalnej, systemy PBX mogą zapewnić większe bezpieczeństwo niż rozwiązania hostowane w chmurze, które mogą być bardziej podatne na ataki cybernetyczne.

Zalety i wady każdego systemu

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE POCZĄTKOWYCH KOSZTÓW PBX VS VOIP

Oceniając początkowe koszty systemów PBX i VoIP, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które mogą mieć wpływ na początkową inwestycję wymaganą dla każdej opcji:

 • koszt zakupu sprzętu
 • koszt zakupu oprogramowania
 • koszty instalacji
 • koszty konfiguracji
 • koszty utrzymania

Początkowe koszty centrali PBX

Tradycyjne systemy PBX zazwyczaj wymagają znacznych inwestycji początkowych w celu nabycia sprzętu fizycznego, takiego jak przełączniki, telefony i serwery. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę koszty związane z instalacją i konfiguracją systemu, które mogą się różnić w zależności od wielkości i złożoności wdrożenia.

Początkowe koszty systemów PBX mogą również obejmować opłaty licencyjne i konserwacyjne oprogramowania oraz opłaty dla konsultantów lub wyspecjalizowanych techników niezbędnych do instalacji i konfiguracji systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy PBX mogą stanowić znaczną inwestycję początkową dla firm, zwłaszcza tych o bardziej złożonych potrzebach komunikacyjnych lub dużej liczbie użytkowników.

Początkowe koszty VoIP

Z kolei systemy VoIP zazwyczaj wymagają mniejszych inwestycji początkowych w sprzęt, ponieważ większość infrastruktury opiera się na oprogramowaniu i można ją wdrożyć na istniejących serwerach lub w chmurze. Może znacznie zaoszczędzić koszty sprzętu i przestrzeń fizyczną w porównaniu z tradycyjnymi systemami PBX.

Ponadto koszty instalacji i konfiguracji systemów VoIP są zwykle niższe, ponieważ nie wymagają one takiej samej ilości sprzętu fizycznego, a konfigurację można przeprowadzić szybciej i łatwiej. Dostawcy usług VoIP mogą również oferować elastyczne plany płatności lub opcje miesięcznej subskrypcji, które zmniejszają początkową inwestycję dla firm.

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PBX VS VOIP

Po wdrożeniu zarówno systemy PBX, jak i VoIP wymagają ciągłej konserwacji, aktualizacji i wydatków na wsparcie techniczne, które firmy powinny uwzględnić w swoim budżecie operacyjnym.

Koszty utrzymania

Systemy PBX

Tradycyjne systemy PBX mogą wymagać wyższych kosztów konserwacji niż systemy VoIP, ponieważ obejmują sprzęt fizyczny, który należy okresowo monitorować, naprawiać i wymieniać, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Może obejmować wydatki związane z konserwacją zapobiegawczą, nieoczekiwanymi naprawami i wymianą przestarzałych komponentów.

Systemy VoIP

Systemy VoIP mają zazwyczaj niższe koszty utrzymania niż tradycyjne systemy PBX, ponieważ znaczna część infrastruktury opiera się na oprogramowaniu i można nią zarządzać zdalnie i zautomatyzować.

Jednak nadal mogą występować wydatki związane z regularną konserwacją oprogramowania i rozwiązywaniem problemów.

Wydatki na aktualizację

Systemy PBX

Systemy PBX mogą wymagać okresowych aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego, aby być na bieżąco z postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Aktualizacje te mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami w postaci licencji na oprogramowanie i opłatami dla konsultantów lub wyspecjalizowanych techników za bezpieczne i wydajne wykonanie aktualizacji.

Systemy VoIP

Aktualizacje oprogramowania w systemach VoIP są łatwiej dostępne do wdrożenia i zazwyczaj tańsze w porównaniu do systemów PBX, gdyż mogą być wykonane przez usługodawcę zdalnie i bez znaczących przerw w świadczeniu usług.

Z biegiem czasu może zmniejszyć koszty i złożoność związaną z aktualizacjami oprogramowania.

Wydatki na wsparcie techniczne

Systemy PBX

Jeśli chodzi o wsparcie techniczne, firmy korzystające z systemów PBX mogą potrzebować umowy wsparcia z zewnętrznym dostawcą usług, aby otrzymać pomoc w przypadku problemów technicznych lub trudności operacyjnych.

Te umowy wsparcia mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które różnią się w zależności od poziomu usług i wymaganej reakcji.

Systemy VoIP

Dostawcy usług VoIP zazwyczaj oferują opcje wsparcia wliczone w koszt usługi, który może się różnić pod względem poziomu usług i dostępności.

Może przynieść korzyści firmom chcącym zminimalizować koszty operacyjne i uprościć zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną.

SKALOWALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Skalowalność systemów VoIP PBX

Systemy VoIP PBX oferują wysoką skalowalność, którą można szybko rozwijać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb komunikacyjnych firmy.

Dzieje się tak dlatego, że znaczna część infrastruktury systemu VoIP PBX opiera się na oprogramowaniu i można ją elastycznie skalować bez konieczności zakupu nowego, drogiego sprzętu.

W przypadku systemów VoIP PBX dodawanie nowych linii telefonicznych lub numerów wewnętrznych jest stosunkowo proste i można je wykonać szybko i sprawnie poprzez konfigurację oprogramowania.

Ponadto dostawcy usług VoIP często oferują opcje skalowalności, które pozwalają firmom łatwo dostosować swój plan usług do zmieniających się wymagań biznesowych poprzez dodawanie lub usuwanie linii w razie potrzeby.

Ta skalowalność pozwala firmom szybko dostosowywać się do zmian popytu, takich jak rozwój firmy, ekspansja do nowych lokalizacji lub zatrudnianie dodatkowego personelu, bez napotykania przeszkód związanych z zakupem i konfiguracją nowego sprzętu.

Skalowalność tradycyjnych systemów PBX

Z kolei tradycyjne systemy PBX mogą mieć ograniczenia pod względem skalowalności ze względu na ich zależność od sprzętu fizycznego i przełączania obwodów.

Dodawanie nowych linii telefonicznych lub rozszerzeń w tradycyjnym systemie PBX może wymagać instalacji dodatkowego sprzętu, np. modułów rozszerzeń, co może być kosztowne i czasochłonne.

Dodatkowo skalowalność tradycyjnych systemów PBX może być ograniczona fizyczną pojemnością istniejącego sprzętu i ograniczeniami konfiguracyjnymi. Może to skutkować trudnościami w szybkiej i sprawnej rozbudowie systemu komunikacji, zwłaszcza dla firm o szybko zmieniających się lub rosnących potrzebach.

Elastyczność w komunikacji biznesowej: VoIP vs PBX

VoIP i PBX oferują elastyczność w komunikacji biznesowej, a każda z nich ma zalety i charakterystyczne cechy. Wybór pomiędzy nimi będzie zależał od konkretnych potrzeb i preferencji komunikacyjnych każdej firmy.

VoIP:

 • Ułatwia zdalną komunikację: Umożliwia pracownikom wykonywanie i odbieranie połączeń z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, promując pracę zdalną i mobilność biznesową.
 • Integracja wielu urządzeń: Systemy VoIP pozwalają użytkownikom na wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą różnych urządzeń, w tym telefonów IP, komputerów i urządzeń mobilnych.
 • Zaawansowane funkcje: Oferuje szeroką gamę zaawansowanych funkcji, takich jak przekazywanie połączeń, poczta głosowa na e-mail, połączenia konferencyjne i wiadomości błyskawiczne, które zwiększają współpracę i wydajność.
 • Elastyczna skalowalność: Systemy VoIP są wysoce skalowalne i mogą szybko rozwijać się wraz z firmą, umożliwiając szybkie dodawanie nowych linii i rozszerzeń w razie potrzeby.

PBX:

 • Kontrola nad infrastrukturą: Tradycyjne systemy PBX oferują firmom większą kontrolę nad infrastrukturą komunikacyjną, umożliwiając im dostosowanie i optymalizację systemu zgodnie z ich potrzebami.
 • Funkcje niestandardowe: Umożliwia firmom dostosowanie funkcji systemu PBX do ich wymagań, co może skutkować wydajniejszą komunikacją dostosowaną do potrzeb biznesowych.
 • Niezawodność: Systemy PBX oparte na sprzęcie fizycznym mogą zaoferować większą niezawodność niż rozwiązania oparte na oprogramowaniu, co może być kluczowe dla firm wymagających nieprzerwanej komunikacji.
 • Możliwość dostosowania do ograniczeń infrastruktury: W przypadku firm z ograniczeniami w zakresie łączności z Internetem tradycyjne systemy PBX mogą stanowić bardziej odpowiednie rozwiązanie, ponieważ nie polegają wyłącznie na połączeniu sieciowym.

WDROŻENIE I INTEGRACJA

Wdrożenia hostowanych systemów VoIP PBX

Wdrożenie hostowanych systemów PBX VoIP wiąże się z konfiguracją i wdrożeniem systemu telefonicznego w infrastrukturze dostawcy usług VoIP.

Takie podejście eliminuje konieczność zakupu i utrzymywania fizycznego sprzętu w siedzibie firmy, gdyż cały system jest hostowany w chmurze dostawcy.

Niektóre krytyczne uwagi podczas wdrażania hostowanych systemów PBX VoIP obejmują:

 • Ocena dostawców: Kluczowe znaczenie ma wybór niezawodnego i renomowanego dostawcy usług VoIP, który może zapewnić niezbędną infrastrukturę i wsparcie, aby zapewnić pomyślne wdrożenie.
 • Konfiguracja użytkowników i numerów wewnętrznych: Aby zapewnić sprawną komunikację wewnątrz firmy, w hostowanej centrali PBX VoIP należy poprawnie skonfigurować numery wewnętrzne użytkowników.
 • Testowanie i szkolenia: Przed pełnym wdrożeniem zaleca się przeprowadzenie kompleksowych testów systemu i zapewnienie odpowiedniego szkolenia personelowi, aby zapewnić płynne przejście.

Integracja centrali IP PBX z istniejącą infrastrukturą

Integracja centrali IP PBX z istniejącą infrastrukturą firmy polega na połączeniu systemu telefonii IP z innymi systemami i aplikacjami wykorzystywanymi w organizacji. Może obejmować integrację z systemami zarządzania klientami (CRM), oprogramowaniem pocztowym, narzędziami do współpracy itp.

Niektóre krytyczne uwagi podczas integracji IP PBX z istniejącą infrastrukturą obejmują:

 • Ocena wymagań komunikacyjnych: Istotne jest zrozumienie specyficznych potrzeb komunikacyjnych firmy i upewnienie się, że wybrany system IP PBX będzie w stanie skutecznie sprostać tym potrzebom.
 • Ocena kompatybilności: Upewnij się, że system IP PBX jest kompatybilny z istniejącymi systemami i aplikacjami w firmie, aby uniknąć konfliktów i problemów z interoperacyjnością.
 • Konfiguracja integracji: Integracja centrali IP PBX z innymi systemami musi być odpowiednio skonfigurowana, aby zapewnić płynną wymianę informacji i efektywną komunikację.
 • Testowanie interoperacyjności: Przed pełnym wdrożeniem integracji wskazane jest przeprowadzenie kompleksowych testów, aby upewnić się, że wszystkie systemy współpracują poprawnie i spełniają wymagania biznesowe.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO BIZNESU

Wybierając odpowiednie rozwiązanie komunikacyjne dla swojej firmy, istotne jest dokonanie dokładnej oceny specyficznych potrzeb i wymagań firmy.

Dzięki temu wybrany system będzie doskonale wpasowany w działalność biznesową i przyczyni się do długoterminowego sukcesu organizacji.

Ocena potrzeb i wymagań biznesowych

 • Przeanalizuj sposób, w jaki prowadzona jest komunikacja w firmie i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy.
 • Weź pod uwagę liczbę pracowników, rozmieszczenie geograficzne firmy i wzorce komunikacji.
 • Oceń kluczowe funkcje i cechy niezbędne dla Twojej firmy, takie jak mobilność, integracja aplikacji i możliwości skalowalności.

Czynniki do rozważenia: Wielkość firmy, budżet i plany rozwoju

 • Weź pod uwagę wielkość swojej firmy oraz liczbę linii telefonicznych i numerów wewnętrznych potrzebnych do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych.
 • Oceń budżet dostępny na wdrożenie i utrzymanie systemu, w tym koszty początkowe i wydatki bieżące.
 • Rozważ przyszłe plany rozwoju swojej firmy i możliwości rozbudowy systemu w celu uwzględnienia tych zmian.

Skonsultuj się z ekspertami: Podejmij świadomą decyzję

 • Zasięgnij porady ekspertów w dziedzinie telekomunikacji i technologii informatycznych, którzy pomogą Ci ocenić dostępne opcje i podjąć świadomą decyzję.
 • Rozważ konsultację z dostawcami usług PBX i VoIP, aby uzyskać spersonalizowane rekomendacje i porównać rozwiązania dostępne na rynku.
 • Zachęcamy do zadawania pytań i zamawiania demonstracji, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób każdy system może spełnić specyficzne potrzeby Twojej firmy.

Uwzględniając te czynniki i konsultując się z ekspertami, możesz podjąć świadomą decyzję i wybrać rozwiązanie komunikacyjne, które najlepiej odpowiada potrzebom i celom Twojej firmy. Pozwoli Ci to poprawić efektywność operacyjną, produktywność personelu i zadowolenie klientów, przyczyniając się do ogólnego sukcesu firmy.

PRZYSZŁE TRENDY I TECHNOLOGIE

Ewolucyjne trendy w systemach PBX i VoIP

Konwergencja central PBX i VoIP

Przyszłe trendy ewolucyjne w systemach komunikacji biznesowej będą obejmowały zwiększoną konwergencję pomiędzy tradycyjnymi systemami PBX i technologiami VoIP.

Może to prowadzić do rozwiązań hybrydowych, które wykorzystują to, co najlepsze z obu światów, łącząc niezawodność systemów PBX z elastycznością i zaawansowanymi funkcjami VoIP.

Integracja sztucznej inteligencji (AI) i analityki danych

Oczekuje się, że systemy PBX i VoIP będą w coraz większym stopniu uwzględniać technologie sztucznej inteligencji i analizy danych w celu poprawy wydajności operacyjnej i komfortu użytkownika.

Może obejmować zaawansowane funkcje przekierowywania połączeń, analizę predykcyjną wzorców komunikacji i wirtualnych asystentów w celu zwiększenia produktywności i zadowolenia klientów.

Przewidywanie przyszłych potrzeb: Planowanie postępu technologicznego

Przewidując przyszłe trendy i technologie, firmy mogą być lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom i wykorzystania możliwości w zmieniającym się krajobrazie komunikacji biznesowej.

Elastyczność i skalowalność

Firmy powinny priorytetowo traktować elastyczność i skalowalność, aby przewidywać przyszłe potrzeby przy wyborze systemów komunikacyjnych. Pozwoli im to szybko dostosować się do zmian w otoczeniu biznesowym i wykorzystać pojawiające się nowe technologie.

Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę

Firmy muszą inwestować w nowoczesną, elastyczną infrastrukturę wspierającą przyszły postęp technologiczny. Obejmuje to przyjęcie systemów PBX i VoIP, które są kompatybilne z nowymi technologiami i można je łatwo zintegrować z przyszłymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

PODEJMOWANIE NAJLEPSZYCH DECYZJI ZAPEWNIAJĄCYCH DŁUGOTRWAŁY SUKCES

Decydując się pomiędzy centralą PBX a VoIP, należy wziąć pod uwagę nie tylko cechy i funkcjonalności każdego systemu, ale także to, w jaki sposób odpowiadają one unikalnym celom i potrzebom Twojej firmy.

Konsultacje z ekspertami w dziedzinie telekomunikacji i technologii mogą dostarczyć cennych informacji umożliwiających podjęcie świadomej i strategicznej decyzji, wspierającej długoterminowy sukces Twojej firmy.

Pamiętaj , że technologia komunikacyjna stale się rozwija , dlatego istotne jest przewidywanie przyszłych potrzeb i planowanie możliwego postępu technologicznego.

Wybierając odpowiedni system i dostosowując się do pojawiających się trendów i technologii, Twoja firma będzie w lepszej pozycji, aby w pełni wykorzystać możliwości i stawić czoła wyzwaniom zmieniającego się krajobrazu biznesowego.

Nadal masz pytania?

Skonsultuj się z zespołem wsparcia VoIPstudio. Skontaktujesz się z grupą ekspertów z zakresu komunikacji biznesowej, którzy pomogą Ci wybrać najlepszą opcję komunikacji biznesowej Twojej firmy.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!