Do szybkiego poczytania | 01/12/2023

Jak zaplanować automatyczne wiadomości świąteczne w VoIPstudio

VoIP phone service background
Usługa VoIP

Zbliża się sezon urlopowy i firmy muszą zacząć zarządzać okresami urlopów, nieobecnościami i zmianami godzin pracy pracowników.

Jednak w dzisiejszych czasach ważne jest utrzymanie jakości obsługi klienta i mądrze jest przewidywać konkretne działania.

Jednym z nich jest ustawienie w systemie komunikacji automatycznych komunikatów informujących o godzinach pracy firmy, zmianach w harmonogramie lub tymczasowych zamknięciach.

W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces konfiguracji reguł czasowych i komunikatu głosowego w VoIPstudio, aby powiadamiać Twoich klientów i dostawców o nieobecnościach wakacyjnych oraz informować ich o godzinach, w których mogą kontaktować się z Twoją firmą.

Konfigurację automatycznej wiadomości świątecznej w VoIPstudio można wykonać w 4 prostych krokach:

Krok 1: Zdefiniuj wiadomość do odtworzenia

Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, co chcą usłyszeć Twoi klienci i dostawcy.

Na przykład:

„Dziękujemy za telefon do ACME. Od 23 grudnia do 7 stycznia jesteśmy na urlopie. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.”

Możesz nagrać tę wiadomość samodzielnie i przesłać ją do sekcji „Dźwięki” w VoIPstudio.

Dostępna jest również opcja zamiany tekstu na mowę, jak pokazano na obrazku.

Aby przekonwertować tekst wiadomości na mowę, zaloguj się do platformy swoimi danymi do logowania, przejdź do bocznego menu i przejdź do Ustawienia -> Dźwięki.

Następnie na prawym górnym marginesie kliknij przycisk Zamiana tekstu na mowę i wybierz rodzaj głosu oraz tekst, który chcesz odtworzyć w nagraniu.

Na koniec pamiętaj o zapisaniu utworzonego pliku.

Krok 2: Utwórz IVR lub automatyczną sekretarkę

W tym momencie możesz utworzyć IVR lub automatyczną sekretarkę, w której będzie odtwarzana napisana przez Ciebie wiadomość i ustawić miejsce docelowe jako „Zakończ połączenie”, aby po odtworzeniu wiadomości połączenie zostało automatycznie rozłączone.

W tym celu w bocznym menu wybierz Ustawienia -> IVR i wybierz opcję Dodaj nowy IVR.

Możesz także przekierować połączenie na pocztę głosową, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Krok 3: Określ daty urlopu

Ważne jest, aby ustawić, kiedy komunikat będzie wyświetlany i kiedy się zatrzyma. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > Trasowanie > Ustawienia > Kalendarz.

Możesz także uzyskać dostęp bezpośrednio z tego linku .

Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia.

Krok 4: Utwórz regułę czasową

Następnie musisz dodać regułę czasową, która wskazuje te trzy rzeczy:

  1. Numery przychodzące, do których chcesz zastosować regułę. Będzie to miało zastosowanie do wszystkich połączeń przychodzących, jeśli żadnego nie określisz.
  2. Daty, w których ma obowiązywać, zostały utworzone w poprzednim kroku.
  3. Miejscem docelowym jest w tym przypadku odpowiedni IVR.

Ta reguła musi znajdować się na pierwszej pozycji, aby była pierwszą regułą sprawdzaną po nadejściu nowego połączenia.

I to wszystko! Możesz teraz rozpocząć planowanie wiadomości świątecznych w VoIPstudio, aby utrzymać doskonałą obsługę klienta.

Jeśli potrzebujesz pomocy w skonfigurowaniu tej funkcjonalności lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z pomocą techniczną VoIPstudio.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!