Do szybkiego poczytania | 05/07/2024

Zgodność z HIPAA i znaczenie VoIP: jak współpracują dla lekarzy

VoIP phone service background
Operator VoIP

Korzystanie z telefonu podlega jurysdykcji ustawy HIPAA (Ustawa o prawdopodobieństwie i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych), co oznacza, że znaczenie i cel VoIP właśnie rozszerzyły się na świat medyczny. Błyskawiczne udostępnianie informacji w sieci internetowej jest zjawiskiem powszechnym, a rodzaj udostępnianych informacji z pewnością może mieć charakter osobisty.  

Świat, w którym dziś żyjemy, jest pełen kolejnych naruszeń danych. Chociaż włamanie do bazy danych wystawcy karty kredytowej może zostać uratowane poprzez  anulowanie karty z powodu oszukańczych działań, dokumentacja medyczna pacjenta i informacje o koncie nie są tak podatne na manipulacje.  

Aby chronić indywidualną dokumentację medyczną, wprowadzono zasadę prywatności HIPAA, a komunikacja w chmurze stała się doskonałym rozwiązaniem dla dostawców usług medycznych zapewniającym zgodność z tym rozporządzeniem. Oto Twój przewodnik po znaczeniu VoIP, czym dokładnie jest HIPAA i wszystkie sposoby, w jakie usługi VoIP mogą ułatwić świadczenie usług medycznych zgodnych z HIPAA.  

CO TO JEST  VOIP? 

Znaczenie  komunikacji w chmurze może czasami być pojęciem skomplikowanym do zrozumienia. VoIP, czyli protokół przesyłania głosu przez Internet, odnosi się do technologii przesyłania komunikacji przez Internet poprzez konwersję połączeń głosowych na format cyfrowy przesyłany za pośrednictwem połączenia sieciowego. Wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie, aby ułatwić to połączenie w chmurze.  

Połączenie można wykonać za pomocą aplikacji lub oprogramowania mobilnego, lub komputerowego połączonego z dostawcą usług VoIP, lub ze słuchawki VoIP. Następnie, wykorzystując Internet jako podstawę połączenia, połączenie to jest przekazywane do odbiorcy, którym jest albo ta sama aplikacja na innym podłączonym urządzeniu, albo podobnie telefon VoIP.  

Ale  VoIP to  znacznie więcej niż tylko wykonywanie połączeń za pomocą  połączenia  internetowego. Technologia oparta na chmurze, na której opiera się ta technologia, otworzyła drzwi do szerokiej gamy usług komunikacyjnych, które kiedyś nie były możliwe przy użyciu tradycyjnych połączeń telefonicznych.  

Technologia VoIP utorowała drogę do łatwego i wydajnego przesyłania wielu form komunikacji. Na przykład połączenia konferencyjne można ułatwić dzięki wirtualnym salom konferencyjnym obsługującym technologię VoIP i umożliwiają one nieograniczonej liczbie uczestników, dołączenie do połączenia przy użyciu jednego numeru telefonicznego. Komunikacja może również stać się bardziej scentralizowana i łatwiejsza w zarządzaniu dzięki platformie VoIP. W zależności od rodzaju usług, jakie posiadasz, VoIP może pomóc w kierowaniu połączeń na właściwe numery wewnętrzne, przekazywaniu ich do odpowiedniej poczty głosowej lub łączeniu wielu abonentów na tej samej linii.  

Kolejną ważną cechą komunikacji w chmurze jest przechowywanie danych. Możesz nagrywać różne rozmowy i przechowywać je do późniejszego wykorzystania. Dodatkowo wszystkie Twoje kontakty można zsynchronizować w ramach jednej centralnej aplikacji.  

VoIP umożliwia także większą komunikację w podróży. Użytkownicy mogą odebrać połączenie praktycznie z każdego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, korzystając z aplikacji VoIP dostępnych na urządzeniach mobilnych i laptopach.  

CO TO JEST HIPAA?

Co zatem oznacza VoIP w świecie usług medycznych? Niezależnie od tego, czy pracujesz dla firmy ubezpieczeniowej, w szpitalu czy w aptece, świadczone przez Ciebie usługi muszą być zgodne z ustawą HIPAA. HIPAA, czyli ustawa o prawdopodobieństwie i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r., została wdrożona  w systemie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych w celu poprawy jego  wydajności i skuteczności. Prawo określa przepisy, które nakładają na HHS (Health and Human Services) obowiązek przestrzegania zestawu krajowych standardów dotyczących transakcji w ramach elektronicznej opieki zdrowotnej i zestawów kodów, unikalnych identyfikatorów zdrowotnych i bezpieczeństwa.  

Dzięki postępowi technologicznemu w komunikacji i transakcjach elektronicznych ustawa HIPAA pomaga chronić prywatność osób fizycznych i informacje o ich stanie zdrowia. Procedury zgodne z HIPAA obejmują szeroki zakres obszarów systemu opieki zdrowotnej. Od zapewnienia, że ​​papierowe kopie dokumentacji pacjenta będą ukryte i przeglądane wyłącznie przez upoważniony personel, po zabezpieczanie cyfrowej dokumentacji medycznej za pomocą różnych kodów dostępu i pozwoleń bezpieczeństwa.  

Jednym z głównych aspektów praktyk zgodnych z ustawą HIPAA jest zabezpieczanie komunikacji i w tym przypadku  VoIP oznacza biznes. Kliniki, szpitale, ubezpieczyciele zdrowotni i ich podwykonawcy w dużym stopniu polegają na ujednoliconej komunikacji i usługach VoIP w celu zarządzania informacjami o pacjentach, interakcjami i komunikacją.  

Jeżeli pacjent potrzebuje dostępu do swojej dokumentacji zdrowotnej lub podmiot świadczący opiekę zdrowotną musi odwołać się do osobistych informacji zdrowotnych, lub udostępnić je, transmisja musi odbywać się za pośrednictwem chronionego kanału, aby zachować zgodność z ustawą HIPAA. Ważne jest, aby dostawcy usług medycznych korzystali z usług VoIP nie tylko po to, aby łączyć się z pacjentami i klientami, ale także dlatego, że pomaga im to w przestrzeganiu prawa.

JAK VOIP MOŻE UŁATWIĆ LEKARZOM PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW HIPAA

Poczta głosowa, którą zostawiasz pacjentowi,  rozmowa ze szpitalem „nagrana w celu zapewnienia jakości”, a nawet rozmowa wideo zaplanowana z lekarzem prowadzącym pilną opiekę muszą być  zgodne z  ustawą HIPAA, aby chronić dane osobowe dotyczące zdrowia. Jednak przestrzeganie wszystkich przedstawionych zasad może być przytłaczające dla pracowników służby zdrowia. Oto jak VoIP może złagodzić stres związany z zapewnieniem zgodności komunikacji i interakcji ze standardami HIPAA.  

Ujednolicona komunikacja łącząca wszystkie kanały komunikacji  

Zapewnienie pacjentom wielu różnych możliwości dotarcia do różnych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną sprawia, że ​​są oni zadowoleni z usług medycznych, których szukają. Wykorzystanie VoIP oznacza połączenie wszystkich platform przesyłania wiadomości, poczty głosowej, rozmów telefonicznych i platform internetowych pod jednym dachem w celu ujednolicenia komunikacji.     

Niezależnie od tego, czy  jest to operator przekierowujący połączenia do odpowiedniego gabinetu lekarskiego, ubezpieczyciel posiadający funkcję czatu na żywo na swojej stronie internetowej, czy też system szpitalny obsługujący portal pacjenta, za pomocą którego pacjenci mogą wysyłać wiadomości do lekarza lub przeglądać swoją dokumentację wizyt, VoIP ułatwia komunikację w organizacji. Dzięki połączeniu wszystkich środków komunikacji i synchronizacji danych możesz być na bieżąco zarówno z osobami, z którymi pracujesz, jak i pacjentami i klientami, którym chcesz pomóc. Usługi VoIP mogą nie tylko usprawnić zarządzanie tysiącami pacjentów, ale mogą także bezpiecznie synchronizować i łączyć właściwe strony z właściwymi osobami, a wszystko to w chronionej sieci.    

Zwiększenie dostępności usług medycznych  

Dzięki technologii VoIP zgodnej z HIPAA znaczenie dostępnej opieki zdrowotnej może się rozszerzyć. Jednym z aspektów, w którym VoIP może być niezwykle korzystny, jest to, że umożliwia pracownikom służby zdrowia odbieranie połączeń od pacjentów z dowolnego miejsca, w którym jest połączenie  z Internetem.  

Aplikacje do połączeń w chmurze można uruchamiać zarówno na smartfonach, jak i komputerach, i dają użytkownikom możliwość odbierania lub wykonywania połączeń. Tak więc, gdy lekarz przebywa poza placówką, być może w innej placówce w obrębie sieci szpitalnej, może odebrać połączenie za pośrednictwem aplikacji VoIP. To połączenie jest realizowane za pośrednictwem bezpiecznej sieci VoIP zgodnej z ustawą HIPAA, dzięki czemu wszelkie omawiane informacje są szyfrowane.  

Lekarze i świadczeniodawcy stają się bardziej dostępni dla pacjentów, a pacjenci w zamian są zadowoleni z ich usług i zyskują zaufanie do swojego świadczeniodawcy, gdy ich informacje pozostają tylko między nimi.    

Połączenia wideo w celu rozszerzenia i ulepszenia usług dla pacjentów  

Czasem wystarczy to zobaczyć, żeby uwierzyć. W czasach, gdy Facetime i rozmowy wideo stają się podstawą komunikacji mobilnej, system opieki zdrowotnej musi iść z duchem czasu, ale w  sposób bezpieczny. Podmioty świadczące opiekę zdrowotną mogą teraz oferować swoim pacjentom usługi rozmów wideo i wizyty w ramach sieci VoIP z certyfikatem HIPAA.  

Chociaż Skype, WhatsApp i inne aplikacje do rozmów wideo są popularne wśród ogółu społeczeństwa, podmioty świadczące opiekę zdrowotną muszą wybierać usługi VoIP zgodne z przepisami HIPAA, aby mieć pewność, że omawiane dane osobowe pozostaną poufne. Połączenia wideo przy użyciu technologii VoIP oznaczają nieograniczone możliwości połączenia lekarzy i pacjentów. Zapewnia wygodę obu stronom, gdy fizyczne bariery zostaną usunięte, a pacjent nie będzie już powstrzymywany od szukania pomocy i regularnego dbania o swój stan zdrowia.  

Skróć czas oczekiwania pacjentów i zmaksymalizuj wydajność  

Usługi VoIP mogą pomóc podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną zarządzać napływem połączeń pacjentów na wiele sposobów. Podczas gdy pacjenci kierowani są na jeden główny numer, kompleksowy system VoIP może kierować połączenia do odpowiedniego personelu. Personel po stronie odbiorcy nie musi znajdować się w fizycznym biurze, aby  odebrać połączenie i zostanie powiadomiony, gdy połączenie zostanie nawiązane.   

Dodatkowo, gdy infolinię odbierze pracownik służby zdrowia, zintegrowany system komunikacji może automatycznie wyświetlić odpowiednią historię pacjenta i notatki, ale tylko wtedy, gdy osoba ta jest upoważniona do wglądu do tych informacji.   

Zapewnienie jakości świadczonych usług 

Jedną z najbardziej frustrujących części systemu opieki zdrowotnej jest nawiązanie kontaktu z właściwą osobą. Przy tak wielu różnych stronach do załatwienia, czy to ubezpieczycielami, specjalistami czy rozliczeniami, jest mnóstwo do zarządzania. Zunifikowany system komunikacji może sprawić, że proces dotarcia z punktu A do punktu B będzie prostszy i wydajniejszy.   

Jednocześnie usługi VoIP mogą wykorzystywać funkcje nagrywania rozmów w celu kontroli jakości. Pracownicy służby zdrowia mogą nagrywać rozmowy telefoniczne pacjentów i przeglądać je, aby zobaczyć, co można ulepszyć. Może ulepszyć cały system, wprowadzając małe, ale skuteczne zmiany w systemie komunikacyjnym.    

Znaczenie VoIP dla świata opieki zdrowotnej ma swój własny głos, który należy usłyszeć. Ponieważ podlega wytycznym HIPAA, komunikacja w chmurze stała się integralną częścią systemu. Usługi te mogą zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz ulepszyć cały system opieki zdrowotnej.    

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!