Do szybkiego poczytania | 06/02/2018

Podstawy architektury VoIP

VoIP phone service background
VoIP dla firm

Protokoły VoIP i architektura VoIP reprezentują postęp w technologii połączeń telefonicznych, który radykalnie zmienia sposób komunikowania się firm. Technologia umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych przez internet bez konieczności zakupu drogiego sprzętu.

Połączenia wirtualne działają za pomocą zestawu protokołów lub reguł VoIP, które określają, w jaki sposób urządzenia inicjują sesje połączeń przez Internet. Protokoły te określają lokalizację użytkownika, dostępność użytkownika dla połączenia, tworzą sesję i zarządzają nią podczas trwania połączenia.

Chociaż technologia jest nieco nowa i wciąż ewoluuje, istnieje wiele powodów, dla których warto się zmienić. Sieci VoIP oferują firmom każdej wielkości możliwość uzyskania funkcji telefonicznych klasy korporacyjnej za rozsądną cenę. Funkcje telefonu VoIP, takie jak IVR, kolejki ACD, follow-me, konferencje i muzyka on hold, są płatne jako funkcje premium w tradycyjnych usługach telefonicznych.

Czym jest VoIP?

VoIP to zestaw standardów, urządzeń, protokołów VoIP i oprogramowania, które umożliwiają użytkownikom prowadzenie rozmów głosowych przez Internet zamiast dedykowanej publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Technologia VoIP po raz pierwszy pojawiła się już w 1995 roku, ale systemy, które mamy dzisiaj niewiele przypominają wczesne prototypy. Od aplikacji mobilnych VoIP klasy konsumenckiej po rozwiązania korporacyjnego trunkingu SIP, VoIP przekształciło się w pełnoprawne, bogate w funkcje systemy telefoniczne dla małych firm.

Podstawowy przepływ połączeń VoIP

Urządzenia VoIP mogą komunikować się ze sobą dopiero po zarejestrowaniu się w sieci. Proces rejestracji rozpoczyna się, gdy urządzenie użytkownika wysyła żądanie rejestracji do serwera VoIP. Żądanie rejestracji zawiera informacje o tym, jak zlokalizować urządzenie użytkownika w sieci. Serwer odpowiada, prosząc urządzenie o dostarczenie unikalnych poświadczeń. Gdy urządzenie pomyślnie poda prawidłowe dane uwierzytelniające, jego informacje kontaktowe są przechowywane w bazie danych na serwerze. Zapisane informacje są następnie wykorzystywane do inicjowania połączeń telefonicznych między urządzeniami.

Wirtualne połączenie rozpoczyna się, gdy urządzenie dzwoniącego wysyła żądanie przez sieć do adresata. Urządzenie drugiej strony wysyła potwierdzenie żądania. Po otrzymaniu potwierdzenia oba urządzenia ustanawiają tak zwaną sesję. Obie strony komunikują się za pomocą komunikacji dwukierunkowej, podczas gdy połączenie jest nawiązywane. Połączenie kończy się, gdy urządzenie którejkolwiek ze stron zakończy połączenie.

Protokoły VoIP

Protokoły VoIP to standardowy zestaw reguł używanych przez punkty końcowe do komunikacji w Internecie. TCP/IP, SMTP i FTP to kilka z bardziej popularnych protokołów używanych do poczty e-mail, przesyłania plików itp.

H.323 i SIP

H.323 i Session Initiation Protocol (SIP) to protokoły VoIP używane do połączeń wirtualnych, chociaż można śmiało powiedzieć, że SIP stał się najpopularniejszym wśród dostawców. Jest to domyślny standard, dzięki czemu większość sprzętu będzie zgodne z protokołem SIP. Jeśli Twój sprzęt jest zgodny z SIP, możesz zmieniać dostawców, nie martwiąc się o interoperacyjność.

Protokół transportu w czasie rzeczywistym (RTP)

Rzeczywisty strumień audio i wideo VoIP jest przesyłany przez sieć przy użyciu protokołu transportu w czasie rzeczywistym (RTP). RTP jest specjalnie nastawiony na strumienie w czasie rzeczywistym, które są wrażliwe na opóźnienia i utratę pakietów .

Standardowe funkcje sieciowe VoIP

Połączenia wirtualne wymagają wielu funkcji, aby zapewnić pomyślną komunikację między urządzeniami. Usługi te obejmują funkcje zarządzania sesjami połączeń, rejestrowania urządzeń użytkownika, zarządzania bezpieczeństwem i tłumaczenia sygnałów audio na pakiety cyfrowe.

Sygnalizacja

Termin sygnalizacja odnosi się do sposobu, w jaki urządzenia w sieci VoIP komunikują się ze sobą. Protokół inicjowania sesji (SIP) to protokół VoIP używany do łączenia dwóch lub więcej stron w celu połączenia. SIP zarządza połączeniami VoIP, udostępniając pięć następujących funkcji:

 • Lokalizacja użytkownika
 • Dostępność użytkownika
 • Konfiguracja sesji
 • Zarządzanie sesją

Usługi baz danych

VoIP identyfikuje określone punkty końcowe lub urządzenia użytkownika za pomocą adresów IP (takich jak numery telefonów w sieci PSTN). Urządzenia muszą zarejestrować się w sieci, zanim będą mogły uczestniczyć w połączeniach VoIP. Informacje rejestracyjne dla wszystkich urządzeń są przechowywane w bazie danych. Usługi bazy danych dyktują, jak lokalizować punkt końcowy i tłumaczyć adresy, które mogą być różne w różnych sieciach. Służy również do generowania raportów dotyczących rozliczeń i wielu funkcji bezpieczeństwa (np. blokowanie połączeń międzynarodowych dla określonego użytkownika).

Inicjowanie połączenia

Połączenie w sieci VoIP składa się ze strumienia multimedialnego (audio i/lub wideo) łączącego dwa lub więcej punktów końcowych. Strumień jest przesyłany w czasie rzeczywistym i jest wrażliwy na opóźnienia. Poszczególne protokoły VoIP dbają o łączenie, rozłączanie i ustawianie parametrów sesji połączeń.

Kodeki

Głos ludzki jest analogowy, ale protokoły VoIP wymagają, aby dane głosowe były w formacie cyfrowym. Kodeki konwertują pakiety analogowe na pakiety cyfrowe. Kodeki są wykorzystwyane w różnych celach. Dźwięk wyższej jakości (zgodnie z kompresją) będzie wymagać zastosowania przepustowości.

Sprzęt używany w architekturze VoIP

Sprzęt VoIP składa się ze sprzętu sieciowego wymaganego do inicjowania, kierowania i zarządzania wirtualnymi sesjami głosowymi. W skład sprzętu wchodzą również urządzenia służące do wykonywania i odbierania połączeń.

IP PBX

Centrala IP PBX jest głównym centrum sterowania dla każdej implementacji VoIP. Centrala PBX nie obsługuje rzeczywistego strumienia VoIP (część głosowa/wideo połączenia), który przepływa bezpośrednio między punktami końcowymi. IP PBX obsługuje kontrolę lub konfigurację połączeń oraz routing ruchu sieciowego. W przypadku hostowanej usługi VoIP dostawca konfiguruje i utrzymuje centralę IP PBX, która zwykle jest oparta na oprogramowaniu. W przypadku trunkingu SIP należy samodzielnie zakupić i utrzymywać centralę IP PBX.

Urządzenia końcowe

Urządzenia końcowe mogą być dedykowanymi urządzeniami sprzętowymi lub aplikacjami programowymi. Telefony stacjonarne IP wyglądają i działają jak tradycyjne telefony, ale są kompatybilne z protokołami VoIP. Tymczasem istnieją aplikacje, które można pobrać na komputery i smartfony, aby obsługiwać funkcję połączeń VoIP. W celu nawiązania połączenia VoIP urządzenie końcowe nie ma znaczenia. Połączenia między telefonami IP, komputerami, smartfonami działają dokładnie tak samo.

Sieć IP

Sieć VoIP łączy wszystkie różne elementy VoIP. Pakiety danych głosowych są przesyłane przez sieci IP między źródłem a miejscem docelowym. Powinien być w stanie rozróżnić pakiety danych i głosu, a także być w stanie nadawać im priorytety. Dane głosowe są szczególnie wrażliwe na opóźnienia czasowe, dlatego konieczna jest optymalizacja QoS, aby zminimalizować zakłócenia usług.

Bramki VoIP 

Bramki medialne pełnią różne funkcje, w tym między innymi konwersję analogowo-cyfrową, eliminację echa i tłumienie ciszy. Niektóre bramki mają również możliwość łączenia się z PSTN w celu realizacji połączeń, podczas gdy inne zapewniają interfejsy analogowe do sieci VoIP. Funkcja bramki zależy od konkretnej instalacji VoIP.

Korzyści z przejścia na VoIP

Protokoły VoIP stanowią znaczący postęp w połączeniach głosowych. Korzyści ze zmiany jest wiele. Sieć VoIP dla małych firm oferuje tanie połączenia przy minimalnych nakładach finansowych z góry. System jest wysoce skalowalny, przenośny, obsługuje różne urządzenia i jest wyposażony w wiele funkcji połączeń premium.

Minimalna inwestycja z góry

Tradycyjne telefony stacjonarne wymagają znacznych początkowych inwestycji w sprzęt i instalację. Firmy muszą płacić za sprzęt PBX, okablowanie i telefony stacjonarne. Jednak w przypadku protokołów VoIP ta inwestycja jest minimalna. Dostawca usług VoIP dla biznesu VoIP zarządza całym sprzętem poza siedzibą firmy. W związku z tym klient nie musi instalować żadnego sprzętu. Firmy mogą zacząć od połączeń wirtualnych, korzystając z istniejącego połączenia internetowego i urządzeń.

Bezpłatne i tanie rozmowy

Połączenia z innymi klientami VoIP są bezpłatne. Zespoły mogą pozostać w kontakcie niezależnie od ich lokalizacji za jedną niską cenę.

Przenieś własne urządzenie

Wielu dostawców VoIP obsługuje różne urządzenia za pomocą terminu „przenieś własne urządzenie” (BYOD). Dzięki BYOD firmy mogą wykorzystywać swoje istniejące urządzenia do wirtualnych połączeń. Dzięki temu firmy mogą zacząć wykonywać wirtualne rozmowy za pomocą:

 • Smartfonów
 • Tabletów
 • Laptopów
 • Komputerów osobistych

Firmy, które chcą korzystać ze swoich istniejących telefonów stacjonarnych, mogą zapewnić zgodność tych urządzeń z protokołem VoIP za pomocą specjalnego adaptera do łączenia się z siecią.

Ulepszona łączność zespołu

Systemy telefoniczne VoIP zapewniają opcje łączności, które zwiększają współpracę i produktywność zespołu. Wirtualne systemy telefoniczne mogą wykonywać połączenia do dowolnego urządzenia, uwalniając w ten sposób pracowników od siedzenia przy biurku. Pracownicy mogą pracować zdalnie lub w podróży i nadal odbierać połączenia telefoniczne tak, jakby byli w biurze.

Wielu dostawców telefonów wirtualnych oferuje funkcję określaną jako „dzwonienie do wielu urządzeń” lub „follow-me”. Dzięki tej funkcji jeden numer może dzwonić do wielu urządzeń pracownika. W ten sposób mogą odebrać połączenie bez względu na swoją lokalizację lub urządzenie, które akutalnie mają przy sobie.

Funkcje połączeń korporacyjnych

Firmy każdej wielkości mogą teraz uzyskać funkcje połączeń klasy korporacyjnej w przystępnym pakiecie. Wiele z tych funkcji jest często rozliczanych jako funkcje premium w przypadku tradycyjnych telefonów stacjonarnych. Niektóre z typowych funkcji, które są standardowe dla większości dostawców VoIP, obejmują:

 • Konsola IVR – Twórz przyjazne dla użytkownika komunikaty głosowe, aby klienci mogli dotrzeć do odpowiedniej strony
 • Kolejki ACD – Szybko przekierowuj połączenia do właściwych osób, korzystając z predefiniowanych kolejek i reguł routingu
 • Konferencje – Twórz wiele wirtualnych sal konferencyjnych, które obsługują nieograniczoną liczbę użytkowników
 • Wiadomości błyskawiczne — Daj członkom zespołu możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych
 • Muzyka on Hold – Twórz niestandardową muzykę na czas oczekiwania klienta
 • Poczta głosowa – Przypisz skrzynki poczty głosowej dla pracowników
 • Faksowanie – Wysyłaj, odbieraj i przechowuj wiadomości faksowe

Protokoły VoIP sprawiają, że systemy telefoniczne są wysoce skalowalne

Firmy posiadające telefony stacjonarne ponoszą dodatkowe opłaty za dodanie nowych użytkowników do systemu. Mogą pojawić się opłaty związane z koniecznością nowego okablowania lub instalacją nowych telefonów stacjonarnych. Systemy wirtualnego telefonu są jednak zaprojektowane tak, aby skalować w górę i w dół przy minimalnych kosztach. W rzeczywistości dzięki studio VoIP możesz dodawać i usuwać użytkowników w dowolnym momencie za darmo. Oznacza to, że możesz zacząć od małego systemu i rozwijać się wraz z rozwojem firmy bez ponoszenia dodatkowych kosztów na użytkownika.

Przenośność

Numery telefonów VoIP nie są powiązane z konkretną lokalizacją. Dzięki temu, gdy nadejdzie czas na przeprowadzkę, nie ma potrzeby przenoszenia sprzętu. Firmy mogą nadal korzystać z usług telefonii wirtualnej w nowej lokalizacji, pod warunkiem, że mają połączenie z Internetem.

Lokalna obecność

Architektura VoIP nie jest zależna od lokalizacji. W rezultacie firmy mogą wybrać numer telefonu w obszarze, w którym mogą nie mieć fizycznej lokalizacji. Zasadniczo mogą zaistnieć lokalnie bez konieczności inwestowania w biuro lub sprzęt w okolicy.

Jak uzyskać konfigurację z połączeniami VoIP?

Rozpoczęcie korzystania z usługi telefonicznej VoIP jest stosunkowo proste. Wystarczy dostęp do internetu i odpowiednie urządzenie. Dzięki BYOB firmy mogą nawet zacząć korzystać z istniejącego sprzętu. Aby rozpocząć pracę ze studiem VoIP, pobierz oprogramowanie VoIP na urządzenie, które będzie używane do wykonywania połączeń. Następnie zarejestruj się na bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Po zarejestrowaniu możesz rozpocząć zarządzanie wszystkimi funkcjami, takimi jak konferencje, kolejki ACD i grupy, za pomocą łatwego do zrozumienia interfejsu internetowego.

Protokoły VoIP i sieci VoIP drastycznie zmieniły krajobraz komunikacji biznesowej. Firmy każdej wielkości mogą teraz mieć profesjonalny system telefoniczny za ułamek ceny tradycyjnej linii stacjonarnej. Zacznij korzystać z VoIPstudio i skorzystaj z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!