Do szybkiego poczytania | 04/05/2021

Jak działa system VoIP?

VoIP phone service background
Technologia VoIP | Usługa VoIP | VoIP | VoIP dla firm

Wprowadzenie VoIP (Voice over Internet Protocol) zmieniło sposób, w jaki konsumenci i firmy korzystają z komunikacji głosowej. Wykonywanie połączeń telefonicznych nigdy nie było tańsze, a VoIP posiada cały zestaw dodatkowych funkcji, które przenoszą połączenia głosowe w XXI wiek.

Aby dowiedzieć się, jak działa VoIP, należy pamiętać, że to inna technologia niż ta, która od wielu lat obsługuje telefony stacjonarne. System VoIP znacznie różni jednak się od systemów analogowych, do których przyzwyczailiśmy się przez kilka ostatnich dziesięcioleci. Po pierwsze, telefonia VoIP nie wymaga oddzielnej infrastruktury ani linii telefonicznych. Działa w oparciu sieci, które są używane do dostarczania Internetu na całym świecie.

Właśnie dlatego jest nazywany Voice over Internet Protocol – połączenia VoIP są przesyłane przez Internet. Chociaż VoIP ma wiele zalet, jego największą jest to, że opiera się na protokołach internetowych, a nie standardach telekomunikacyjnych.

Mimo że telefonia internetowa VoIP stale zyskuje na popularności, niewiele osób rozumie, jak działa ta technologia. Chociaż przeciętny klient poradzi sobie bez wiedzy, jak działa VoIP, ważne jest, aby firma przetestowała system VoIP przed jego wdrożeniem na większą skalę.

Przełączanie pakietów vs. Przełączanie obwodów

Zwykłe rozmowy przez telefony stacjonarne przechodzą przez obwody TDM w celu połączenia dwóch osób na duże i krótkie odległości. Sygnał głosowy jest przesyłany, a obwód pozostaje otwarty tak długo, jak trwa połączenie telefoniczne.

VoIP natomiast wykorzystuje technologię przełączania pakietów. Dane przesyłane są przez Interenet w ten sam sposób, jak na przykład poczta e-mail. Ponieważ Internet nie został zaprojektowany, aby umożliwić komunikację głosową w czasie rzeczywistym, w ciągu ostatnich kilku lat opracowano i wdrożono kilka rozwiązań w celu ułatwienia połączeń głosowych za pośrednictwem VoIP.

Podstawowe funkcje systemów telefonicznych VoIP

Zasada działania połączeń internetowych odbiega od tej znanej z telefonii stacjonarnej. Podczas połączenia VoIP sygnały głosowe są konwertowane na pakiety danych, które następnie niezależnie od siebie podróżują do miejsca docelowego. Tam są ponownie składane i konwertowane z powrotem na sygnały audio, które mogą być słyszane przez ludzi.

Generalnie w przypadku danych internetowych nie ma większego znaczenia, w jakiej kolejności pakiety są odbierane i czy niektóre pakiety zostaną odrzucone – brakujące zostaną po prostu wysłane ponownie.

Jednak to nie dotyczy komunikacji w czasie rzeczywistym – pakiety muszą zostać ponownie złożone w określonej kolejności, aby miały sens. Dodatkowo brakujące pakiety mogą prowadzić do ciszy lub przerywania rozmowy.

Każde urządzenie zarejestrowane w sieci VoIP posiada swój własny, unikalny adres IP, który jest przypisywany dynamicznie, czyli nie jest trwały tak jak numer telefonu. Po zainicjowaniu połączenia VoIP wysyłany jest sygnał do przełącznika programowego, który zna aktualny adres IP różnych punktów końcowych VoIP (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, komputer itp.). Dzięki temu coraz popularniejsze jest korzystanie z telefonii internetowej, leżącej u podstaw tego, jak działa VoIP. Dostęp do szybkiego Internetu, to jedyne, czego wymaga wykonywanie połączeń telefonicznych w dobrej jakości.

Jeśli konkretny przełącznik programowy nie ma tych informacji, żądanie jest przekazywane dalej, aż dotrze do przełącznika programowego, który ma dane. Po zlokalizowaniu drugiego punktu końcowego można nawiązać połączenie i rozpocząć dwukierunkową komunikację głosową.

Kodeki

Kodeki to algorytmy programowe, które kompresują sygnały audio i przekształcają je w pakiety danych, które można przesyłać przez Internet. Te same algorytmy działają również w miejscu docelowym, aby ponownie przekształcić dane w dźwięk.

Niektóre kodeki nie kompresują danych, co może poprawić jakość dźwięku, ale w efekcie wykorzystują ogromną przepustowość dla jednej rozmowy telefonicznej. Aby umożliwić wiele jednoczesnych rozmów, większość powszechnie używanych kodeków opiera się na kompresji.

Dostawcy VoIP musząwięc znaleźć odpowiednią równowagę między kompresją a jakością, aby zapewnić słyszalne rozmowy, które nie obciążają przepustowości Internetu.

Protokoły

W sieci VoIP zaangażowanych jest wiele elementów – punkty końcowe, przełączniki programowe, oprogramowanie, kodeki itp. Protokoły są niezbędne, aby zapewnić pomiędzy nimi współpracę pozwalającą na przeprowadzenie połączenia o wysokiej jakości.

Protokoły służą do definiowania standardów, które określają, w jaki sposób urządzenia mogą się ze sobą łączyć, jak identyfikowane są punkty końcowe, a także jakich kodeków audio należy używać.

H.323 i SIP to dwa z najczęściej używanych protokołów. Podczas gdy H.323 został pierwotnie zaprojektowany do wideokonferencji, a później przystosowany do połączeń VoIP, SIP został specjalnie opracowany do umożliwienia komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym przez Internet.

Ponadto H.323 jest standardem telekomunikacyjnym i został stworzony przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, podczas gdy SIP został ustandaryzowany przez Internet Engineering Task Force.

QoS czy Jakość usługi

Ponieważ VoIP wykorzystuje technologię przełączania pakietów, problemy wpływające na pakiety mogą poważnie rzutować na połączenia głosowe. Na przykład jitter, opóźnienia czy utrata pakietów są dość powszechne w Internecie, ale zwykle nie wpływają negatywnie.

Jednak te kwestie stają się istotne w przypadku rozmów telefonicznych. Ma to związek z technologią określającą, jak działa VoIP i jakich warunków wymaga.

Jitter występuje, gdy pakiety są odbierane w niewłaściwej kolejności lub są opóźnione, co może zakłócić konwersację. Podobnie porzucone pakiety mogą skutkować brakującymi słowami lub czasami całymi zdaniami.

Dostawcy usług VoIP stosują monitorowanie połączeń w celu zapewnienia jakości usług lub QoS. Do określania średniej jakości połączenia stosowane są różne algorytmy.

Firmy korzystające z hostowanej usługi VoIP są zdane na łaskę dostawców, jeśli chodzi o odpowiednie ustawienia QoS, ale zmiany w ich własnej sieci mogą również wpłynąć na jakość głosu

Większość konsumentów i firm decyduje się na komunikację poprzez VoIP, ponieważ jest to niedrogie rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnymi usługami telefonicznymi. Podczas gdy niskie ceny są największą siłą VoIP, jakość połączeń jest przedstawiana jako jego słabość.

Jest to jeden z najczęstszych powodów zmieniania przez klientów dostawców telefonii VoIP, zwłaszcza firmy, ponieważ komunikacja głosowa jest podstawą przepływów pracy.

Niemniej jednak innowacje w branży VoIP zapewnią dalszy rozwój technologii, a większość użytkowników na świecie nie wraca już do zwykłego, starego systemu telefonicznego.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!