Przejdź do treści

Telefony - Wykonywanie połączeń

Dowiesz się jak rozpocząć wykonywanie połączeń i korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych bezpośrednio w telefonie.

Pierwsze połączenie

Gdy po zakończeniu konfiguracji telefon lub softphone jest online, możesz wykonywać połączenia. Sugerujemy najpierw wykonanie jednego z poniższych testów:

 • #123 - Test Call -Odtworzy muzykę, jeśli połączenie zostanie nawiązane prawidłowo, a sprzęt audio jest poprawnie skonfigurowany.
 • #124 - Echo Test - Powtarza lub odbija każdy dźwięk odebrany przez odbiornik, powtórzenie powinno powrócić w mniej niż sekundę, jeśli dłużej niż sekundę prawdopodobnie wystąpił problem z połączeniem internetowym.
 • #125 - DTMF Test - Wybieranie tonowe używane jest do dokonywania wyborów w menu IVR lub automatycznej sekretarce. Usłyszysz odczytaną liczbę po naciśnięciu przycisku.

Te testy są również bardzo przydatne do rozwiązywania problemów.

Format numeru

Format numeru jest zależy od Twojej lokalizacji geograficznej i umożliwia dzwonienie pod numery lokalne bez konieczności podawania numeru kierunkowego kraju lub międzynarodowego numeru kierunkowego, nawet podczas podróży międzynarodowych.

Na przykład:

Ustawiona lokalizacja to Wielka Brytania
Format numeru będzie następujący:
Numery w Wielkiej Brytanii:
0 +
Międzynarodowe:
00 + +

Dzwoniąc "lokalnie" wybierz 0203 642 7900

Dzwoniąc za granicę, wystarczy wybrać numer 00 34 911 231 208

Ta metoda dzwonienia pozostanie nawet poza ustaloną lokalizacją, umożliwiając często dzwoniącym łatwe dotarcie do ich numerów docelowych.

Na dole strony znajduje się lista wszystkich wzorców wybierania obsługiwanych przez VoIPstudio.

Zawieszanie rozmów

Większość telefonów stacjonarnych i softphone ma dedykowany przycisk Zawieś. Po naciśnięciu aktywne połączenie jest „wstrzymane” bez dźwięku między abonentem wywołującym a numerem wewnętrznym, aż do ponownego naciśnięcia przycisku wstrzymania i wznowienia połączenia.

Podczas zawieszenia rozmówca będzie słyszał tylko muzykę i może zaczekać na odebranie lub rozłączyć się.

Transferowanie połączeń

Przekazywanie połączenia to proces łączenia połączenia z innym numerem wewnętrznym lub numerem.

Większość telefonów stacjonarnych i softphone VoIPstudio posiada dedykowany przycisk Przekaż, po jego wybraniu pojawi się monit o podanie numeru docelowego, a po jego wprowadzeniu można go ponownie nacisnąć, aby zakończyć przesyłanie.

Transfer nadzorowany:
Zawiesza połączenie a następnie łączy się z numerem docelowym. Po nawiązaniu kontaktu z odbiorcą połączenie jest zwalniane i łączone z końcowym numerem docelowym.

Jest to przydatne w przypadku ważnych połączeń lub w celu zapewnienia, że osoba docelowa jest dostępna do odebrania połączenia.

Transfer w ciemno:
Połączenie jest natychmiast przekazywane na końcowy numer docelowy i dzwoni do momentu odebrania.

Jest to bardzo szybkie przekazanie, ale zakończy się, gdy nikt nie odbierze. Dzwoniący może się rozłączyć lub zostanie przekierowany do poczty głosowej.

Połączenia mogą być przekazywane do numerów wewnętrznych, pokojów konferencyjnych, a nawet numerów spoza sieci VoIP, takich jak telefony stacjonarne lub komórkowe.

Szybkie wybieranie

Podczas dodawania kontaktów można przypisać numer szybkiego wybierania, dzięki czemu połączenia wychodzące na częste numery są bardziej efektywne.

Przykład: **23 natychmiast wybierze kontakt o przypisanym numerze 23.

Grupa rozgłoszeniowa

Grupa rozgłoszeniowa to prosty sposób na przekierowanie połączeń z numeru do grupy numerów wewnętrznych.

Jedną z największych zalet grupy rozgłoszeniowej jest możliwość rozdzielania ilości połączeń dzięki strategii Dzwoń po kolei oraz Dzwoń sekwencyjnie, dzięki czemu każdy numer wewnętrzny może otrzymać taką samą ilość połączeń.

IVR

IVR lub automatyczna sekretarka to bardziej interaktywny sposób przekierowywania połączeń, umożliwiający dzwoniącemu wybranie odpowiedniego działu lub osoby poprzez wybranie numeru z klawiatury lub wybranie numeru wewnętrznego.

Kolejka

Kolejka, jak sugeruje nazwa, to sposób na uporządkowanie dzwoniących w kolejności, w jakiej dzwonili, i odbieranie połączeń w tej samej kolejności.

Dzięki wykorzystaniu strategii dzownienia po kolei, kolejka staje się wszechstronnym systemem do rozprowadzania rozmów między agentami i skrócenia czasu oczekiwania dzwoniących.

Poniżej znajduje się kilka kodów telefonicznych, których można użyć, aby lepiej wykorzystać swoje kolejki i agentów.

 • #421XXX - Agent dołącza do kolejki (XXX to unikalny numer kolejki, do której chcesz dołączyć)
 • #422XXX - Agent opuszcza kolejkę (XXX to unikalny numer kolejki, którą chcesz opuścić)
 • #423* - Logowanie agenta do wszystkich kolejek
 • #424* - Wylogowanie agenta ze wszystkich kolejek
 • #423XXX - Logowanie agenta do kolejki (XXX to unikalny numer kolejki, do której chcesz się zalogować)
 • #424XXX - Wylogowanie agenta z kolejki (XXX to unikalny numer kolejki, z której chcesz się wylogować)

UWAGA: Agenci muszą zostać dodani lub dołączyć do kolejki, zanim będą mogli zalogować się i wylogować przy użyciu powyższych kodów. Mogą być dodani przez administratora lub dołącz się samodzielnie używając kodów przedstawionych powyżej.

Poczta głosowa

Poczta głosowa jest automatycznie konfigurowana i gotowa, gdy zostanie utworzony numer wewnętrzny z domyślnym powitaniem systemowym.

Początkowo, gdy wiadomość zostanie pozostawiona przez dzwoniącego, zostanie ona dostarczona na adres e-mail powiązany z każdym numerem wewnętrznym jako plik MP3. Funkcję można zmienić, na transkrypcję wiadomości głosowej.

Aby uzyskać dostęp do skrzynki poczty głosowej i odsłuchać lub uporządkować wiadomości, można skorzystać z poniższych opcji.

 • #445 - Skrzynka poczty głosowej

W przypadku bezpośredniego wybierania numeru wewnętrznego lub przekazywania połączenia za pomocą na przykład *1234 połączenie zostanie skierowane do skrzynki poczty głosowej numeru wewnętrznego1234.

 • *Numer wewnętrzny - Jeśli połączenie zostanie nawiązane lub przekazane, zostanie przeniesione bezpośrednio do wewnętrznej skrzynki poczty głosowej.

Parkowanie połączeń

Zawiesza połączenie, ale także zwalnia telefon użytkownika do dalszego użytku. Połączenie może zostać odebrane przez dowolny numer wewnętrzny, o ile wie, które "miejsce parkingowe" zostało użyte.

Podczas rozmowy wybierz numer #801 aby zaparkować połączenie na miejscu 1, wybierz #801 aby odebrać zaparkowane połączenie z miejsca parkingowego numer 1.

Informacje na temat wszystkich miejsc parkingowych i wyszukiwania można znaleźć poniżej:

 • #801-#820 - Zaparkuj połączenie
 • #801-#820 - Odbierz wcześniej zaparkowane połączenie

Odbieranie połączeń

call-pickup.png

Figure 6.1 Odbieranie połączeń

Numery wewnętrzne z tej samej grupie odbierającej mogą odbierać połączenia innych członków grupy poprzez kliknięcie pod statusem rozmowy. Zobacz obrazek poniżej i wykonaj kroki:

 1. Wskaźnik statusu telefonu 1 powinien być żołty. Oznacza to, że w telefonie jest połączenie przychodzące i zostanie wyświetlone menu kontekstowe ze szczegółami połączeń przychodzących.
 2. Odbierz połączenie, klikając 2 w menu kontekstowym.

W przypadku użytkowników korzystających z telefonu stacjonarnego lub dowolnej aplikacji innej firmy połączenia można odebrać, wybierając numer **.

Na przykład numery wewnętrzne 1234 i 4321 znajdują się w tej samej grupie odbiorającej. Przychodzi połączenie i dzwoni telefon 4321 ale agent nie jest w stanie odebrać. Podnosząc słuchawkę i wybierając ** numer wewnętrzny 1234 może odebrać połączenie na swoim telefonie.

Monitorowanie rozmów

barge-in-options.png

Figure 6.2 Monitorowanie rozmów

Kliknij ikonę statusu telefonu w sekcji kontaktów, gdy numer wewnętrzny jest w trakcie rozmowy (czerwona słuchawka) wyświetla menu kontekstowe umożliwiające monitorowanie żądanego połączenia.

 1. Kliknij opcję monitorowanie rozmowy, aby połączyć się i słuchać aktywnego połączenia.
 2. Opcja Cichy zostanie wybrany domyślnie, aby upewnić się, że dzwoniący nie słyszy słuchającego agenta.
 3. Wybierz Szept aby rozmawiać tylko z agentem.
 4. Wybierz w 3 strony aby rozpocząć telekonferencję.
 5. Wybierz koniec monitorowania rozmowy umożliwiając pierwszym dzwoniącym pozostanie połączonymi.

Uwaga: Aby móc monitorować rozmowy, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, jak wskazano tutaj: https://voipstudio.pl/docs/administrator/advanced/#callbarging

Monitorowanie rozmów na telefonie stacjonarnym

Aby dołączyć do trwającego połączenia, wybierz numer:

 • #44 + numer wewnętrzny użytkownika - na przykład, aby montorować rozmowę użytkownika 2005 wybierz #442005. Domyślny tryb to ciche słuchanie połączenia odebranego przez Agenta. Po nawiązaniu połączenia z trwającą rozmową możesz nacisnąć:
 • 5 - aby przełączyć się w tryb szeptu.
 • 6 - dołącz do rozmowy w trybie telekonferencji.
 • 4 - aby ponownie powrócić do trybu cichego słuchania.

Pokoje konferencyjne

Do sal konferencyjnych można dotrzeć za pomocą poniższych kodów i dzwoniąc bezpośrednio z numeru wewnętrznego. Dzwoniący również może zostać przełączony do konferencji jeśli jest taka potrzeba.

 • #501-#505 - Wirtualne pokoje konferencyjne

Dodatkowe sale konferencyjne może dodać Administrator.

Nagrywanie ad hoc

Jeśli monitorowanie połączenia jest wyłączone, ale zachodzi potrzeba nagrania trwającego połączenia, wybranie poniższego kodu rozpocznie nagrywanie rozmowy i zakończy się po ponownym wybraniu kodu lub zakończeniu połączenia.

 • ## - Rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie rozmów ad hoc.

Kody serwisowe

Dostępne specjalne kody serwisowe można znaleźć poniżej:

 • #123 - Test Call
 • #124 - Echo Test
 • #125 - Test DTMF
 • #200-#299 - Grupy rozgłoszeniowe
 • #300-#399 - IVRs
 • #421XXX - Agent dołącza do kolejki (XXX to numer kolejki)
 • #422XXX - Agent opuszcza kolejkę (XXX to numer kolejki)
 • #423* - Logowanie agenta do wszystkich kolejek
 • #424* - Wylogowanie agenta ze wszystkich kolejek
 • #423XXX - Logowanie agent do kolejki (XXX to numer kolejki)
 • #424XXX - Wylogowanie agenta z kolejki (XXX to numer kolejki)
 • #445 - Poczta głosowa
 • #501-#599 - Pokoje konferencyjne
 • #600-#799 - Kolejki
 • #801-#820 - Odbierz wcześniej zaparkowane połączenie
 • ** - Odbieranie połączenia
 • *141* - Wybierz kod przed numerem, aby automatycznie zachować anonimowość identyfikatora dzwoniącego.
 • #421 - Włącz funkcję Przekierowanie połączeń
 • #422 - Wyłącz funkcję Przekierowanie połączeń
 • #427 - Włącz funkcję Nie przeszkadzać
 • #428 - Wyłącz funkcję Nie przeszkadzać
 • *Numer wewnętrzny - Jeśli połączenie zostanie nawiązane lub przekazane, zostanie przeniesione bezpośrednio do wewnętrznej skrzynki poczty głosowej.

Kody na klawiaturze telefonu (DTMF) wymienione poniżej mogą być używane w trakcie rozmowy:

 • #801-#820 - Zaparkuj bieżące połączenie
 • ## -Rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie rozmów ad hoc

Kody według kraju

Kraj Wybieranie krajowe Wybieranie międzynarodowe
Andora Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Aruba Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Australia Nxxxxxxxxx 0011 country_code Nxxxxxxxxx
Bahrain Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Belize Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Benin Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Botswana Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Burkina Faso Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Burundi Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Côte d'Ivoire Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Kambodża Nxxxxxxxxx 001 country_code Nxxxxxxxxx
Kamerun Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Kanada 11-digit dialing: 1 NPA Nxx xxxx
10-digit dialing: NPA Nxx xxxx
7-digit dialing: Nxx xxxx **
011 country_code Nxxxxxxxxx
Wyspy Zielonego Przylądka Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Republika Środkowoafrykańska Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Czad Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Kongo (Brazzaville) Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Wyspy Cooka Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Kostaryka Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Kuba Nxxxxxxxxx 119 country_code Nxxxxxxxxx
Cypr Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Republika Czeska Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Dania Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Diego-Garcia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Dżibuti Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Wschodni Timor Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Salwador Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Falklandy Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Wyspy Owcze Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Fidżi Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Antyle Francuskie Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gujana Francuska Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Polinezja Francuska Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gabon Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gambia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gibraltar Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Grecja Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Grenlandia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gwatemala Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gwinea Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gwinea Bissau Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Gujana Nxxxxxxxxx 001 country_code Nxxxxxxxxx
Haiti Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Honduras Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Hong Kong Nxxxxxxxxx 001 country_code Nxxxxxxxxx
Węgry 06 Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Islandia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Indonezja Nxxxxxxxxx 001 country_code Nxxxxxxxxx
Włochy Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Japonia Nxxxxxxxxx 010 country_code Nxxxxxxxxx
Kuwejt Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Lesotho Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Liberia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Liechtenstein Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Litwa 8 Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Luksemburg Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Makao Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Madagaskar Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Malawi Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Malediwy Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Mali Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Malta Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Martynika Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Mauretania Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Mauritius Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Majotta i Reunion Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Meksyk 01 Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Mikronezja 1 Nxxxxxxxxx 011 country_code Nxxxxxxxxx
Monako Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Nauru Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Nowa Kaledonia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Niger Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Nigeria Nxxxxxxxxx 009 country_code Nxxxxxxxxx
Wyspa Niue Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Norwegia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Palau Nxxxxxxxxx 011 country_code Nxxxxxxxxx
Panama Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Papua Nowa Gwinea Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Paragwaj Nxxxxxxxxx 002 country_code Nxxxxxxxxx
Portugalia Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Katar Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Rwanda Nxxxxxxxxx 000 country_code Nxxxxxxxxx
Samoa Nxxxxxxxxx 0 country_code Nxxxxxxxxx
San Marino Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Sao Tome Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Senegal Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Seszele Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Singapur Nxxxxxxxxx 001 country_code Nxxxxxxxxx
Wyspy Salomona Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Korea Południowa Nxxxxxxxxx 001 country_code Nxxxxxxxxx
Hiszpania Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Święta Helena Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
St Pierre i Miquelon Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Surinam Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Tajwan Nxxxxxxxxx 002 country_code Nxxxxxxxxx
Tajlandia Nxxxxxxxxx 001 country_code Nxxxxxxxxx
Republika Togijska Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Tokelau Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Tongo Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Tuvalu (formerly Ellice Islands) Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
Stany Zjednoczone 11-digit dialing: 1 NPA Nxx xxxx
10-digit dialing: NPA Nxx xxxx
7-digit dialing: Nxx xxxx **
011 country_code Nxxxxxxxxx
Wszystkie inne kraje 0 Nxxxxxxxxx 00 country_code Nxxxxxxxxx
** - do wybierania 7-cyfrowego należy zdefiniować lokalizację z lokalnym numerem kierunkowym. Zobacz rozdział Lokalizacje w Instrukcji administratora.