Przejdź do treści

Kontakty

Poniżej znajdziesz informacje o zarządzaniu kontaktami w panelu Użytkownika.

user-contact.png

Figure 2.1 Zarządzanie kontaktami
  1. Wpisz nazwę kontaktu w polu 1, aby go wyszukać.
  2. Kliknij ikonę trybika, aby rozwinąć menu 2.
  3. Kliknij 3, aby dodać nowy kontakt.
  4. Kliknij 4, aby zaimportować kontakty.
  5. Kliknij 5, aby otworzyć czat lub zadzwonić do wybranego kontaktu.

Dodawanie kontaktów

add-new-contact.png

Figure 2.2 Dodawanie kontaktów
  1. Wybierz grupę lub utwórz nową.
  2. Wprowadź imię.
  3. Wprowadź nazwisko.
  4. Wybierz etykietę dla kontaktu lub utwórz nową.
  5. Kliknij Zatwierdź aby zapisać kontakt.

Importowanie kontaktów

Mżesz zaimportować swoje kontakty, przesyłając plik CSV.

import-contact.png

Figure 2.3 Importowowanie kontaktów