Przejdź do treści

Telefony - Softphone

Aplikacja softphone umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń. Musi być zainstalowana i uruchomiona na każdym komputerze, którego chcesz używać do połączeń VoIP.

Pobieranie

Aplikację softphone można pobrać:

 • bezpśrednio pod linkiem https://voipstudio.pl/download/
 • z strony głównej https://voipstudio.pl/

Instalacja

Windows

Aby zainstalować aplikację na systemie Microsoft Windows, wykonaj poniższe czynności:

softphone-v2-download.png

Figure 4.1 Pobieranie aplikacji
 1. Kliknij pobierz i zapisz plik.

softphone-v2-run.png

Figure 4.2 Uruchamianie aplikacji
 1. Znajdź i kliknij dwukrotnie ikonę VoIPstudio-ver.exe aby rozpocząć konfigurację programu.

softphone-v2-install.png

Figure 4.3 Istalacja aplikacji na systemie Windows
 1. Poczekaj na zakończenie instalacji.

Mac OS

Aby zainstalować aplikację na komputerze Mac, wykonaj poniższe czynności:

 1. Pobierz i otwórz program VoIPstudio-ver.dmg

softphone-v2-install-osx.png

Figure 4.4 Instalacja aplikacji na systemie Mac OS
 1. Przeciągnij i upuść ikonę VoIPstudio do folderu Aplikacje.

Linux

deb

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować aplikację na Linuksa przy użyciu pakietów deb (Debian, Ubuntu, Mint itp.):

 1. Zainstaluj klucz GPG: wget -O - http://repo.ssl7.net/repo/key | sudo apt-key add -
 2. Dodaj repozytorium: echo "deb http://repo.ssl7.net/repo/voipstudio/stable/main/binary /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/voipstudio.list
 3. Zaktualizuj i zainstaluj: sudo apt-get update & sudo apt-get install voipstudio

Logowanie

login.png

Figure 4.5 Logowanie do Softphone

Aby rozpocząć rozmowy VoIP, musisz zalogować się do aplikacji Softphone za pomocą swojego adresu e-mail i hasła, tego samego, którego używasz do internetowego panelu sterowania.

 1. Wpisz swój adres e-mail w polu (1) i hasło w polu (2).
 2. Kliknij przycisk Zaloguj (3) i sprawdź, czy pojawiła się zielona ikona app-online.png na pasku zadań, co wskazuje, że aplikacja działa poprawnie - 4.6.

softphone-v2-status-icon.png

Figure 4.6 Ikona statusu

Wyświetlanie aktywnych połączeń

active-call-display.png

Figure 4.7 Wyświetlanie aktywnych połączeń
 1. Wyświetla klawiaturę do korzystania z DTMF (Wybieranie tonowe) do wyboru opcji lub wprowadzania szczegółów połączenia. Można to wykonać, klikając lub wpisując klawisze 0 - 9, # lub *
 2. Wycisz połączenie.
 3. Przełącz nagrywanie rozmowy, ikona będzie migać na czerwono, jeśli rozmowa jest nagrywana.
 4. Przekaż połączenie, po wybraniu miejsca docelowego wejścia wybierz uczestnika (najpierw porozmawiaj z odbiorcą połączenia) lub transfer w ciemno (natychmiastowy).
 5. Zawieś połączenie.
 6. Kończy bieżące aktywne połączenie.
 7. Kliknij, aby rozwinąć opcje połączeń.
 8. Kliknij, aby zaparkować połączenie. Kliknij parking, aby otworzyć menu kontekstowe i dalej przekierować połączenie lub je odzyskać.
 9. Kliknij, aby dodać bieżące aktywne połączenie do kontaktów.
 10. Rozpocznij konferencję między dwoma lub więcej aktywnymi połączeniami. Wymagane jest więcej niż jedno aktywne połączenie. Można odbierać i wykonywać dodatkowe połączenia konferencyjne.
 11. Kliknij, aby zapisać numer w schowku i łatwo wkleić lub zapisać.
 12. Statystyki sieciowe aktywnego połączenia.

Transfer połączeń

user-call-transfer.png

Figure 4.8 Transfer połączeń

Podczas aktywnego połączenia kliknij przycisk przekaż, aby rozpocząć proces.

 1. Wybierz z listy rozwijanej użytkownika, do którego chcesz przełączyć połączenie.
 2. Wpisz numer, aby przekazać na numer zewnętrzny.
 3. Wybierz transfer nadzorowany aby porozmawiać z odbiorcą połączenia przed zakończeniem przekazywania.
 4. Wybierz transfer w ciemno, aby wykonać transfer natychmiastowy.

 5. Kliknij anuluj, aby powrócić do głównego ekranu aktywnych połączeń.

Kontakty

new-contact-user.png

Figure 4.9 Zarządzanie kontaktami
 1. Kliknij, aby otworzyć menu kontekstowe.
 2. Kliknij, aby dodać nowy kontakt.
 3. Wybierz, aby wyświetlić wszystkie kontakty offline.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego, aby edytować istniejący kontakt.
 5. Ikona wyświetla status innego użytkownika lub numeru wewnętrznego, zielony oznacza online, pomarańczowy z dala, czerwony nie przeszkadzać i szary niewidoczny.
 6. Kliknij, aby rozpocząć rozmowę z użytkownikiem lub numerem wewnętrznym.
 7. Kliknij, aby zadzwonić użytkownik wyświetli status użytkownika, czerwony to trwające połączenie, szary dostępny, żółty oznacza połączenie przychodzące.

Rozmowy wideo

softphone-v2-video-call.png

Figure 4.10Aplikacja Softphone - Rozmowy wideo.
 1. Aby rozpocząć rozmowę wideo, kliknij ikonę kamery pod kontaktami lub w oknie czatu.
 2. Kliknij, aby zakończyć rozmowę wideo.
 3. W oknie głównym zostanie wyświetlony podgląd i wideo kontaktu.

Konferencja wideo

softphone-v2-video-conference.png

Figure 4.11 Aplikacja Softphone - Konferencja wideo
 1. Aby dołączyć lub rozpocząć wideokonferencję, otwórz okno czatu w sali konferencyjnej i kliknij ikonę kamery.
 2. Aby opuścić wideokonferencję, wystarczy kliknąć przycisk anuluj 2.
 3. Aby wyświetlić wideo innego użytkownikka, kliknij ikonę kamery obok nazwy użytkownika, spowoduje to otwarcie osobnego okna, które będzie zawierać wszystkie otwarte źródła wideo.
 4. Tutaj możesz obejrzeć swój kanał wideo.
 5. Status pokoju konferencyjnego i wszystkich uczestniczących w nim użytkowników zmieni się.

Okno czatu

chat-window.png

Figure 4.12 Aplikacja Softphone - okno czatu
 1. Kliknij dymek obok nazwy użytkownika, aby rozpocząć z nim rozmowę na czacie.
 2. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno czatu określonego użytkownika.
 3. Kliknij, aby wyszukać informacje dotyczące na czasie z wybranym użytkownikiem.
 4. Kliknij na ikonę telefonu aby rozpoczać połączenie z wybranym użytkownikiem.
 5. Kliknij aby wysłać plik do wybranego użytkownika.
 6. Kliknij, aby rozpocząć udostępnianie ekranu wybranemu użytkownikowi, otrzyma on powiadomienie a po zaakceptowaniu otworzy się nowe okno, w którym udostępniony będzie Twój ekran.
 7. Wprowadź wiadomość a następnie kliknij wyślij lub naciśnij klawisz Enter, aby wysłać wiadomość do wybranego użytkownika.
 8. Kliknij ikonę trójkąta, aby wyświetlić rozwijaną listę czatów.

Transfer plików

send-file.png

Figure 4.13 Aplikacja Softphone-Przesyłanie plików
 1. Kliknij dymek czatu, aby otworzyć okno czatu z wymaganym użytkownikiem.
 2. Kliknij ikonę spinacza aby rozpocząć przesyłanie plików i wyświetlić "Upuść plik tutaj, aby przesłać..."
 3. Otwórz folder zawierający plik, który chcesz przesłać, a następnie przytrzymaj i przeciagnij go w pole "Upuść plik tutaj, aby przesłać...".
 4. Upuść plik w oknie czatu. Odbieranie pliku zostanie omówione poniżej.

download-file.png

Figure 4.14 Aplikacja Softphone - Akceptowanie transferu plików
 1. Kliknij nazwę pliku przesłanego na czacie, aby otworzyć okno zapisywania pliku.
 2. Przejdź do folderu, aby ustawić go jako lokalizację zapisu.
 3. Wprowadź nazwę pliku.
 4. Kliknij Zapisz, aby zakończyć przesyłanie.

Udostępnianie ekranu

screenshare-start.png

Figure 4.15 Aplikacja Softphone -Rozpoczynanie udostępniania ekranu
 1. U dołu wszystkich okien czatu, w tym pokojów konferencyjnych, można rozpocząć udostępnianie ekranu, klikając przycisk udostępniania ekranu 1
 2. Po wybraniu ikona zmieni się w klepsydrę informującą, że zaproszenia do udostępniania ekranu zostały wysłane.
 3. Po zaakceptowaniu zaproszenia ikona zmieni się na czerwoną 3 ikonę wskazującą, że udostępniasz ekran.

screenshare-accept.png

Figure 4.16 Aplikacja Softphone - Akceptowanie udostępnienia ekranu

Pojawi się wyskakujące okienko wskazujące przychodzące zaproszenie do udostępnienia ekranu

 1. Kliknij Zaakceptuj, aby zaakceptować udostępnianie ekranu.
 2. Kliknij Zamknij aby zamknąć wyskakujące okienko i odrzucić udostępnianie ekranu.
 3. Udostępnianie ekranu pojawi się w nowym, osobnym oknie, którego rozmiar można dostosować.

screenshare-conf.png

Figure 4.17 Aplikacja Softphone - Udostępnianie ekranu w pokojach konferencyjnych
 1. Kliknij dymek czatu obok pokoju konferencyjnego, aby otworzyć okno czatu dla tego pokoju.
 2. Każdy użytkownik udostępniający swój ekran będzie miał ikonę zielonego ekranu obok swojej nazwy. Kliknięcie tej ikony otworzy okno udostępnianianego ekranu.
 3. Pojawi się nowe okno z ekranem użytkownika, które można przenieść i zmienić rozmiar w razie potrzeby.
 4. Kliknij przycisk udostępniania ekranu 4, aby rozpocząć udostępnianie wszystkim użytkownikom na czacie w pokoju konferencyjnym.

Uwaga: Udostępnianiu ekranu może towarzyszyć połączenie konferencyjne w tym samym lub innym pokoju.

Odbieranie połączeń

call-pickup.png

Figure 4.18 Odbieranie połączeń

Kliknij ikonę statusu telefonu w sekcjach kontaktów, gdy telefon dzwoni (żołta słuchawka) wyświetli się menu kontekstowe umożliwiające odebranie przychodzącego połączenia.

 1. Kliknij ikonę statusu telefonu, gdy jest na żółto. Pojawi się menu kontekstowe.
 2. Kliknij Odbierz połączenie.

Uwaga: aby móc odebrać połączenie, należy posiadać odpowiednie uprawnienia.

Monitorowanie rozmów

barge-in-options.png

Figure 4.19 Monitorowanie rozmów

Kliknij ikonę statusu telefonu w sekcjach kontaktów podczas prowadzonej rozmowy (czerwona słuchawka). Wyświetli się menu kontekstowe umożliwiające monitorowanie rozmów.

 1. Kliknij Monitoruj rozmowę aby połączyć się i słuchać aktywnego połączenia.
 2. Opcja Cichy jest włączona automatycznie, dzięki czemu dzwoniący nie słyszą nasłuchującego agenta.
 3. Wybierz opcję Szept aby rozmawiać tylko z agentem.
 4. Wybierz 3-Way aby rozpocząć telekonferencję.
 5. Wybierz zakończ monitorowanie rozmowy umożliwiając pierwszym dzwoniącym pozostanie połączonym.

Uwaga: Aby móc monitorować rozmowy należy posiadać odpowiednimi uprawnieniami, jak wskazano tutaj: https://voipstudio.pl/docs/administrator/advanced/#callbarging

Ustawienia

Ogólne

general.png

Figure 4.20 Ustawienia ogólne softphone
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Zmień liczbę minut, zanim softphone zmieni stan na nieobecny z powodu braku aktywności.
 3. Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie Softphone podczas uruchamiania urządzenia.

=== Profil użytkownika

user-profile.png

Figure 4.21 Ustawienia profilu użytkownika
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Edytuj imię lub identyfikator użytkownika
 3. Edytuj imię lub drugi identyfikator użytkownika.
 4. Edytuj login i adres poczty głosowej użytkownika.
 5. Edytuj lub wprowadź numer telefonu komórkowego użytkownika.
 6. Kliknij Zatwierdź aby zakończyć i zapisać zmiany.

Hasło

user-password.png

Figure 4.22 Ustawienia hasła.
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Wprowadź aktualne hasło do uwierzytelniania.
 3. Wprowadź i potwierdź nowe hasło.
 4. Kliknij Zatwierdź, aby zakończyć i zapisać zmiany.

Opcje połączeń przychodzących

user-incoming-calls.png

Figure 4.23 Opcje połączeń przychodzących
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Wybierz czas przed przekazaniem połączenia przychodzącego do miejsca docelowego, jeśli brak odpowiedzi odbierającego.
 3. Włącz lub wyłącz połączenie oczekujące.
 4. Wybierz opcję, co zrobić gdy przychodzące połączenie nie jest odbierane.
 5. Kliknij Zatwierdź aby zakończyć i zapisać zmiany.

Poczta głosowa

user-voicemail.png

Figure 4.24 Ustawienia poczty głosowej
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Zaznacz, aby włączyć powiadomienia e-mail z plikiem audio wiadomości.
 3. Zaznacz, aby włączyć transkrypcję wiadomości na tekst.
 4. Kliknij Dodaj, aby przesłać nową wiadomość powitalną w poczcie głosowej i odtwórz, aby odsłuchać aktualnie wybrane powitanie.
 5. Jeśli załadowano wiele plików, aktywną wiadomość można wybrać z listy rozwijanej.
 6. Kliknij Zatwierdź, aby zakończyć i zapisać zmiany.

Przekazywanie połączeń

user-call-forwarding.png

Figure 4.25 Ustawienia przekazywania połączeń
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Kliknij, aby włączyć przekazywanie połączeń.
 3. Kliknij, aby włączyć przekazywanie tylko bezpośrednich połączeń, jeśli połączenia z grup i kolejek będą również przekazywane.
 4. Włącz użycie znaku # jako potwierdzenia połączenia przekierowanego na urządzeniu odbierającym.
 5. Jeśli telefon VoIP jest w trybie online, można ustawić godzinę zadzwonienia do urządzenia VoIP, zanim rozpocznie się przekazywanie połączeń.
 6. Wybierz numer zdalny (dzwoniący) lub lokalny (VoIP), aby wyświetlić jako identyfikator dzwoniącego na urządzeniu odbiorczym.
 7. Dodaj, odtwórz lub prześlij wiadomość odtwarzaną rozmówcy przed przekazaniem połączenia.
 8. Wprowadź i dodaj numery, na które chcesz przekierowywać połączenia.
 9. Startegia dzwonienia w grupach.
 10. Wybierz, jak długo przekierowane połączenie będzie dzwonić, zanim przejdzie do opcji brak odpowiedzi.
 11. Wybierz czynność jaka zostanie podjęta jeśli połączenie nie zostanie odebrane.
 12. Kliknij Zatwierdź aby zakończyć i zapisać zmiany.

Członkowie grup

member.png

Figure 4.26 Ustawienia członków grup
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Wyświetl wszystkie grupy odbierającego użytkownika.
 3. Wyświetl wszystkie grupy rozgłoszeniowe użytkownika.
 4. Pokazuje wszystkie kolejki użytkownika i umożliwia użytkownikowi logowanie i wylogowywanie się z nich.

Skróty klawiszowe

keyshort.png

Figure 4.27 Ustawienia skrótów klawiszowych
 1. Umożliwia szybkie korzystanie z aplikacji poprzez kombinacje klawiszy. Te skróty są globalne i będą działać nawet wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana lub działa na innym oknie. 2.Jeśli wystąpi konflikt z inną aplikacją, skróty można edytować zgodnie z potrzebami.

Urządzenia audio

audio-devices.png

Figure 4.28 Ustawienia urządzeń audio
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Zmień ustawienia mikrofonu.
 3. Zmień ustawienia dźwięku.
 4. Wybierz urządzenie dzwonka.
 5. Wybierz opcję dla kamery internetowej lub innego urządzenia wideo.

Zaawansowane

advanced.png

Figure 4.29 Ustawienia zaawansowane
 1. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 2. Wybierz z listy rozwijanej nowy poziom powiększenia, aby zwiększyć rozmiar tekstu i przycisków, po wybraniu nowego powiększenia może zajść potrzeba zmiany rozmiaru okna.
 3. Włącz automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
 4. Włącz, aby uzyskać bardziej kompaktowy widok aktywnego połączenia.
 5. Zaznacz jeśli chcesz używać funkcji Click2Call z automatycznym odbieraniem połączeń.
 6. Okno połączeń i telefonów zawsze będzie znajdować się przed innymi oknami lub aplikacjami.
 7. To ustawienie powinno sprawić, że aplikacja NIE użyje twojego VPN, ale połączy się z internetem przez domyślny router.

Panel opcji

Klikając przycisk oznaczony jako 1 lista rozwinie się i pozwoli na:

 1. Szybki dostęp do Panel internetowy.
 2. Szybki dostęp do sekcji Pomoc.
 3. Wyloguj się z aplikacji.
 4. Zamknij by zamknąć aplikację.

options-panel.png

Figure 4.30 Panel opcji

W sekcji Pomoc

 1. Sprawdzisz bieżące wydanie i wyszukasz aktualizacje programu.
 2. Otwórz i odpowiedz na aktualne zgłoszenia pomocy technicznej.
 3. Kilka narzędzi do rozwiązywania problemów i debugowania.

help-menu.png

Figure 4.31 Panel pomocy
### Rozwiązywanie problemów Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań, odpowiedzi i podstawowe kroki rozwiązywania problemów z aplikacją komputerową. ### Niepoprawny email lub hasło **"Wprowadzono zły email/hasło"** podczas próby zalogowania. Upewnij się, że adres e-mail i hasło są takie same, jakich używasz do logowania się do panelu sterowania pod adresem https://voipstudio.pl/login/. Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź do https://voipstudio.pl/recover-password/ a my wyślemy nowe hasło na Twój adres e-mail. ### Zapora sieciowa **"Błąd zapory sieciowej"** podczas próby połączenia. ![firewall.png](/google-drive/?img_manual=/v2/pl/voipstudio/user/firewall.png)
Figure 4.32 Test WebRTC
Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują protokół UDP, który jest wymagane do działania naszej aplikacji. Aby sprawdzić, czy Twój komputer może pomyślnie połączyć się z naszą siecią: 1. Kliknij ikonę menu głównego. 2. Wybierz `Pomoc` z menu kontaktu. 3. Wybierz `Rozwiązywanie problemów...` z podsekcji `Pomoc`. 4. Kliknij `Test WebRTC `. 5. Kliknij przycisk `Rozpocznij test`. Po chwili zobaczysz listę testowanych portów. Jeśli jakieś połączenie pokazuje status `Niepowodzenia` będziesz musiał sprawdzić swoją zaporę sieciową lub ustawienia routera bądź skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby odblokować porty. ### Zgłaszanie problemów ![user-new-ticket.png](/google-drive/?img_manual=/v2/pl/voipstudio/user/user-new-ticket.png)
Figure 4.33 Zgłaszanie problemów
Aby zgłosić problem z aplikacją softphone, wykonanymi lub odebranymi połączeniami: 1. Kliknij ikonę menu głównego. 2. Wybierz `Pomoc` w menu. 3. Wybierz `Zgłoś problem` z podsekcji `Pomoc`. 4. Wpisz szczegóły problemu.Jeśli problem dotyczy konkretnej rozmowy telefonicznej, podaj datę i czas połączeń oraz wybierany numer(dla wykonywanych połączeń) lub Caller ID dla połączeń przychodzących. 5. Kliknij `Zatwierdź` aby otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.