Przejdź do treści

Układy

Dodawanie układu

add-layout.png

Figure 2.1 Panel recepcji

Przed rozpoczęciem korzystania z konsoli recepcji należy utworzyć układ.

Układ składa się z jednego lub więcej paneli, które reprezentują obiekty PBX (użytkownicy, kolejki, IVR itp).

Kliknij menu Układ 1 na górnym pasku narzędzi a następnie:

  1. 2 aby utworzyć nowy układ,
  2. Wybierz z menu opcję 3 aby otworzyć istniejący układ,
  3. Kliknij 4 aby edytować układ. Za pomocą + dodasz nowe elementy do wybranego układu.

Edycja

layout-edit.png

Figure 2.2 Edycja panelu recepcji

Panele w konsoli recepcyjnej można edytować w następujący sposób:

  1. Kliknij ikonę koła zębatego znajdującą się w prawej górnej części panelu.
  2. Wybierz Odśwież, aby zaktualizować zawartość panelu. Uwaga: aktywne połączenia będą aktualizowane automatycznie w czasie rzeczywistym, gdy nastąpi połączenie przychodzące lub wychodzące. Odświeżanie jest wymagane tylko w celu aktualizacji przypisań numerów itp.
  3. Wybierz opcję Usuń, aby usunąć panel z bieżącego układu.
  4. Panele można przesuwać, przeciągając je w odpowiednie miejsce.