Przejdź do treści

Obsługa połączeń

transfer-active-call.png

Figure 3.1 Obsługa połączeń

Konsola recepcyjna umożliwia interakcję połączeniami trwającymi w czasie rzeczywistym. Dostępne są następujące funkcje:

  1. Aby nawiązać połączenie wychodzące, wprowadź numer w polu (1) i kliknij strzałkę obok niego.
  2. Aktywne połączenia są wyświetlane w dolnej części panelu.
  3. Aby przekazać połączenie, wybierz miejsce docelowe z listy.
  4. Wybierz Dodaj do kontaktu aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
  5. Wybierz Parking przekazać połączenie na parking. Zaparkowane połączenie można odebrać z dowolnego numeru wewnętrznego, wybierając numer #8NN gdzie NN to numer 01 - 99 nadany połączeniu.
  6. Wybierz Skopiuj do schowka by skopiować numer.

Przeciągnij i upuść

Konsola recepcyjna umożliwia przenoszenie połączeń po całym obszarze za pomocą wygodnego przeciągania i upuszczania.

Przekazywanie połączeń

parking-user.png

Figure 3.2 Przełączanie poprzez przeciągnij i upuść
  1. Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść na żądanego użytkownika. Ten transfer zawsze będzie przełączeniem w ciemno.

Przekazywanie połączenia do poczty głosowej

send-voicemail.png

Figure 3.3 Przełączanie do poczty głosowej poprzez przeciągnij i upuść
  1. Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść je na ikonę poczty pocztowej żądanego użytkownika, pojawi się zielony błysk w kształcie ikony wskazujący prawidłowe umieszczenie.

Przenoszenie do sali konferancyjnej

transfer-conference.png

Figure 3.4 Przenoszenie do sali konferancyjnej poprzez przeciągnij i upuść

1.Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść je do żądanej sali konferencyjnej, zwróć uwagę, że jeśli wymagany jest kod PIN, dzwoniący będzie musiał o tym wiedzieć, aby wejść do sali konferencyjnej.

Parkowanie połączeń

Funkcja parkowania połączeń umożliwia zawieszanie połączeń w celu zwolnienia miejsca na telefonie użytkownika i przywrócenie ich w razie potrzeby.

active-to-parking.png

Figure 3.5 Przenoszenie połączeń na parking poprzez przeciągnij i upuść
  1. Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść je na parking. To połączenie zajmie następne wolne miejsce parkingowe na przykład #801.

parking-user.png

Figure 3.6 Odparkowanie połączenia poprzez przeciągnij i upuść.
  1. Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść połączenie na wybranego użytkownika, telefon użytkownika zadzwoni i po odebraniu zostanie połączony z dzwoniącym.